سکس زیبا عیار نوجوان هیزل مور دچار مقعد می شود سخت نیک

سکس زیبا عیار نوجوان هیزل مور دچار مقعد می شود

سکس زیبا سلام اولش بگم من یه دختر احساسی و سردرگمم اسمم شیرینه البته همه میدونیم واقعی نیست 22 سالمه تازه ازدواج کردم تو شهرمون سن ازدواج یکم از سن من پایین تره ولی خوانواده ام رو من حساسن واسه همین گفتن باید حتما از بیست رد

بشم و بعد ازدواج کنم پدرم اصرار داشت درسمو بخونم بعد ازدواج کنم ولی من چون درسم خوب نبودو مشروط شده بودم گفتم نمیخوام ادامه بدم سکس زیبا. آشنایی با اندام جنسی و تجربه یه سکس نصف و نیمه رو تو 14 سالگی داشتم سکس لزبین.

قصه نمیگم نمیتوام تلخی های زندگیمو مرور کنم فقط اونایی که انتخاب من بوده براتون میگم تو سن 18 سالگی عاشق سکس زیبا مردی شدم که یه مغازه داشت اسم اونم میذاریم بهنام 13 سال از حودم بزرگتر بود ولی مهربون و خوش زبون .

تو 2 سال خیلی عاشق هم شدیم رابطمون بالا و پایین و دعوا زیاد داشت ولی عاشق هم بودیم هرچند وقتی دونفر مال هم نباشن نمیشه دیگه خلاصه اش میکنم من به خاطر غرورم واسه اینکه خوانواده اش هیچوقت.

منو نمیخواست پا رو دلم گذاشتم و گفتم نمیخوام باهات ازدواج کنم اونم تاچند وقت دنبال این بود که راضیم کنه ولی نشد به سکس زیبا خودم گفتم من آدمش نیستم که کنایه و تیکه تحمل کنم بیخیالش و باور کنید پایان این دوسال.

ما فقط یه بار همدیگرو بوسیدیم اونم آخرین بار که از هم جدا شدیم خواستگار زیاد داشتم ولی نمیخواستم تو شهر خودمون ازدواج کنم چون نمیتونستم بهنامو ترک کنم و همش یواشکی نگاش میکردم آخرش یک .

خواستگار آشنا که چند سال میشناختیمشون برام اومد خوب سکس زیبا و خیلی هم برای ازدواجمون اسرار داشت گفتم منو نمیشناسی گفت چند ماه قبل تو عروسی دیدمت و عاشقت شدم خلاصه به پدرم گفتم همچیش خوبه فقط من باهاش آشنا.

نیستم احساسی بهش ندارم پدرم گفت خودت میدونی منم جواب منفی دادن اومد دم دانشگاه اسرار کرد باهام حرف بزنه منم باهاش حرف زدم گفتم دلیل رد کردنش فقط این بوده که سکس زیبا عاشقش نیستم بهم گفت حتی بهم علاقه نداری.

گفتم نه گفتش بیا باهم یکم رابطه داشته باشیم سرتونو درد نیارم یه ماهی باهیزل مور رابطه تلفنی داشتیم تا اینکه یه روز که تو ماشینش یه جای خلوت حرف میزدیم لبامو بوسید و بوسه رو ادامه داد و لبامو میخورد دروغ .

چرا با این بوسه تنم داغ شد شهوتم زد سکس زیبا بالا ولی خب جلوشو گرفتم و بهش گفتم ادامه نده اونم نداد ولی من با خودم گفتم خوب من که عشقم و از دست دادم آدم حشری هم که هستم گفتم که از 14 سالگی تجربه سکس رو داشتم.

واسه همین به هیزل مور جواب مثبت دادم تا حداقل شهوتم تموم بشه دقیقا یه ازدواج به خاطر هوس چون هیزل مورم مرد خوشکل و خوش تیپی بود فقط قدش کوتاه تر از بهنام بود وگرنه لبای گوشتی صورت سفید و چشمای.

چگونه برای اولین بار رابطه مقعدی داشته باشیم

عسلی داشت خودمم که سبزه ام عاشق مردای سفید ازدواج کردیم سکس زیبا اولین شبمون خنده دار بود بیشتر بعد عقد و مراسم و اینا ما رفتیم که باهم بخوابیم منم که خجالت میکشیدم برای همین با یه تیشرت و شلوارک رفتم.

زیر پتو هیزل مورم اومد کنارم دراز کشید منو کشید تو بغلش لباشو گذاشت رو لبامو میخوردشون منم باهاش همراهی کردم لبامو ول گرد رفت سمت گردنم گردنمو میخورد و گاز میزد داشتم سکس زیبا نفس نفس میزدم سرشو.

آورد بالا و تو چشمام نگاه کردو گفت عاشقتم عسلم تیشرتم و از تنم کشید بیرون سکس زیبا و تیشرت خودشم درآورد دوباره گردنمو خورد و به سمت سینه هام میرفت سوتینمو داد پایین و سینهامو سکس دختر با دختر.

با دستاش ماساژ داد بعد نوکشو چنان محکم مک زد که نفسم رفت من آه میکشیدم و اون یک سینه تو دهنش یکی هم تو دستش که هرچند دقیقه جاشونو عوض میکرد رفت پایین تر شلوارکمو باشورت درآورد منم.

دیگه تو اوج هوس بودم و آه میکشیدم بلافاصله لباشو گذاشت رو کسم و منو دیولنه کرد دیگه پوهاشو گرفته بودم و به کسم فشارش میدادم چون اولش بود سریع ارضا شدم سکس زیبا و آه بلند کشیدم که مجبور شد دهنمو.

بگیره بعد چند دقیقه دیدم اون ارضا نشده براش کیرشو از تو شلوار درآوردم یه کیر متوسط و سفید کردم تو دهنم و براش ساک زدم چند دقیقه نشد که کیرش تو دهنم بود و ارضا شد راستش فهمیدم.

خیلی زود ارضا شد ولی گفتم چه اهمیتی سکس زیبا داره شای چون تجربه نداره اینجوریه ولی اشتباه کردم چون دقیقا چیزی که به خاطرش ازدواج کردم اشتباه از آب دراومداز ا لش هم گفتم به سکس ترکی.

هیزل مور که آمادگی اینگه باهم سکس کامل داشته باشیم ندارم باشه چند ماه دیگه ببالاخره تصمیم گرفتم سکسمون گامل بشه برای همون یه وقتی داشتیم سکس میکردیم کیرشو کرد داخل کسم و خونم اومدو من تبدیل به خانوم.

شدم ولی همچنان تو سکش مشکل داریم سکس زیبا من یا باسد وقتی کسمو میخوره ارضا بشم یا بعدا اصلا نمیشه چون تا کیرشو میکنه تو کسم ارضا مبشه و من لذتی نمیبرم واسه همین گاهی میام تو این سایتا سکسی تا خودمو خالی کنم بنظرتون.

من چیکارکنم تصمیم گرفتم طلاق بگیرم چون تنها دلیل ازدواجش سکس بوده ولی هیزل مور عاشقمه و وقتایی که میفهمه ارضا نشدم دائما معذرت میخواس سکس زیبا. ولی برای من خوب معذرت خواهی فایده نداره نوشته.

ژست الاغ بلوند کوچولو

ﺑﯿﺮﻭﻧﻮ.ﺑﺮﻣﮕﺮﺩﻭﻧﺪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﮐﺴﻤﻮ ﺧﻮﺭﺩﻭ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﻣﺎﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﻤﻮ ﺍرﻭﻡ ﻓﺸاﺮ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥ ﮐﺴﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﺣﺖ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺍﺥ ﺍﺯ ﺷﻬﻮﺕ ﮔﻔﺘﻤﻮ ﻧﯿﻤﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺟﻮﻥ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻮ ﺷﺮﻭع ﮐﺮﺩ ﻋﻘﺐ ﺟﻠﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ.

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﮑﺴﻪ ﻣﻨﻮ ﻧﯿﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﻢ ﮐﯿﺮﺵ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺴﻤﻮ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﻮﺩ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺗﻮ ﮐﺴﻢ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺖ سکس زیبا ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺍﻻن‌ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﯿﺮﺷﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻮ ﻣﻨﻢ ﮐﺴﺘﻮ ﺟﺮ ﻣﯿﺪﺍﻭﻡ.ﮔﻔﺘﻢ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻪ ﺣﺮﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﺗﻮﺍﻡ.

ﺗﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﮑﻦ.ﺟﺮﻡ ﺑﺪﻩ ﻧﯿﻤﺎ.ﺷﺪﺗﺸﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮﺩ.ﮐﺴﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ..ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺍﺯﺕ ﺑﺨﻮﺍﻡ چی.ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﯾﯽ ﺍﺭﻩ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﯿﻤﺎ ﺟﻮﻧﻢ.ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻻ‌ﻥ ﻓﻘﻂ ﺟﺮﻡ ﺑﺪﻩ ﻧﯿﻤﺎ.

ﺟﻮﺭﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺗﻮ ﮐﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺗﺨﻤﺎﺷﻮ ﺭﻭ کسم ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ.کیرشو ﺍﺯ ﺗﻮ کسم ﮐﺸﯿﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻭﺭﺩ ﺟﻠﻮﯼ ﺻﻮﺭﺗﻤﻮ سکس زیبا ﻣﺎﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻣﻮ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﻭﻟﻊ ﮐرﺩﻡ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡ سکس خارجی.

ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﺩﻫﻨﻢ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯿﻤﺎ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﯿﺮﺕ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺷﺪﻩ.ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻮ ﺍﺭﻭﻡﮔﻔﺖ ﺍﻻ‌ﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ سکس زیبا ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﺮﺍ ﻋﺰﯾﺰﻡ.ﺑﺎﺯ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻤﻮ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﺵ ﺳﺮﻣﻮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺍﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻭﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ.ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺭﻭ ﮐﺴﻢ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺗﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﮐﯿرﻩ ﻧﯿﻤﺎ ﺭﺍ از ﺩﻫﻨﻢ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﯾﻬﻮ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﮐﯿﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﻨﻢ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺍﻭﺭﺩﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﯿﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﺤﺮ ﺟﻮﻧﻢ.

ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﻟﺒﺎﻣﻮ ﺧﻮﺭﺩﻧﻮ سکس زیبا ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﻣﺎﻟﯿﺪﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭﻧﻤﻮﻗﻊ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﺴﻤﻮ ﺟﺮ ﻣﯿﺪﺍﺩﻩ سکس الکسیس.

ﺑﺎﺯ ﻧﯿﻤﺎ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻤﻮ ﺩﻭﺳﺘﺸﻢ ﮐﯿﺮ ﮐﻠﻔﺘﺸﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺗﻮ ﮐﺴﻢ.ﺍﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ سکس زیبا .ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻤﻪ پوﺭﻧﻮ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺯﻧﻪ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽ ﺍﻭﻣﺪ.ﺣﺎﻻ‌ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ.

ﺩﻭﺳﺘﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﺴﻤﻮ ﺟﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺟﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩ.ﮐﯿﺮﻩ ﮐﻠﻔﺘﺸﻮ ﺍﻭﺭﺩ ﺟﻠﻮﯼ ﺻﻮﺭﺗﻢ.ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻤﻮ ﺍﺭﻭﻡ ﻧﻮﮐﺸﻮ ﻣﯿﮑﺮ ﻡ ﺩﻫﻨﻢ.ﻧﯿﻤﺎ ﺭﻓﺖ ﭘﺸﺘﻮ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﮐرﺩ ﺗﻮ ﮐﺴﻢ ﯾﻪ ﺍﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﯿﺮ ﺩﻭﺳﺘﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ.

ﻓﻘﻂ ﺍﻩ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ.ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯿﺰﺩ.ﻧﯿﻤﺎ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﺴﻢ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﻋﻘﺐ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﮑﺮﺩ سکس زیبا .ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﯿﺮ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺗﻮ ﮐﺴﻢ ﺑﺎﺷﻪ.

سکس لزبین سکس در حمام سکس خواهر برادر سکس چند نفره سكس جوردي سکس ایرانی خشن سکس زوری کس حشری سکس امریکایی سکس ماساژ سکس دوربین مخفی

Teen cutie Hazel Moore gets anal from Hookup Hotshot

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *