مادر آنال من قلب کون های بزرگ

مادر کون های بزرگ اروم اروم بدنشو تکون میداد

مادر کون های بزرگ پس از یک مالش روغنی خوب از Clover، اما قلب جهنمی شاخ است و آماده است تا کمی دیک بخورد، بنابراین او هیچ وقت را تلف نمی کند تا خروس چاق خود را به الاغ ضخیم و آبدار خود فرو کند. او با خوشحالی ناله می‌کند که غنیمت بزرگش را می‌کوبد و کلیشه‌اش را می‌مالد تا بیدمشکش خوب و خیس شود. هنگامی که او آماده شد، او به گاییدن کردن بیدمشک منتظر مشتاق او روی می آورد تا بتواند سخت تمام شود. مادر سکس وقتی مال خودش شد، وقت آن است که زانو بزند و راهش را بمکد تا یک صورت بزرگ و زیبا داشته باشد! پورناستارها: Clover / Emma Heart.

آنال سکس درد دار حامد

پاهامون صورتش رو له کنیم و با بوی کف پاهامون خفشون کنیم ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سمیرا میخواست این جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش سکس مادر بسته میمونه.من گفتم خوب من چه کار کنم.سمیرا گفت تو برو توی اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر. ما خودمون ازش عکس میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا

میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم مادر گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف سکس مادر پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون سکس مادر کیر رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه

آنال سکس کثیف پسر گاییدن

اومد روی تخت و نزدیک بدنم شد ، تا جایی که کیرش رو میمالید روی کسم . سر کیرشو گذاشت رو کسم مادر و با یه فشار تمام کیرشو کرد داخل ، نا خودآگاه یه نفس عمیق کشیدم و کمی پشتمو از تخت بلند کردم. سینه های درشت و گردی داشت، مشخص بود که عمل کرده ، شق و رق با نوک کوچیک و سر بالا . با علامت سرم بهش فهموندم که ادامه بده، دستشو گذاشت رو پاهامو نگهشون داشت شروع کرد عقب جلو کردن ، دستام ازاد کیر مادر شد و نوک سینه هامو محکم فشار میدادم . تند تند عقب جلو میکرد، حس میکردم سینه هام بدجوری باد کردن. لذت وصف نشدنی ای داشتم . صدای ناله هام بلند شده بود و حدس میزدم که مائده الان داره صدامو میشنوه . هر چی ناله هام بیشتر میشد لبخند رضایت سحر هم غلیظ تر میشد. چشمامو بسته بودم مادر سکس و فقط ناله میکردم ، خودشو ازم جدا کرد و سریع کنارم دراز کشید ، از بازوم گرفت و منو کشید سمت خودش . از جا بلند شدم و رفتم نشستم روی رونش ،کیرشو گرفتم تو دستم ،خودمو نزدیکش کردم و کیرش رو میمالیدم رو چوچولم. دستاشو گزاشته بود رو پاهام و فشار میداد سکس مادر. کمی بالاتر رفتم و کیرشو به سمت کسم حرکت دادم ،انقدر پیش آبم اومده بود کاندوم جمع شده بود و اطراف کسم خیسِ خیس بود.

کیر کلفت ایرانی

سکسی مادر و پسر سکسی مادر فیلم سکس مامان داستان سکس با مامان داستان سکسی مامان سکس مامان سکس با مامان فلیم سکسی کوس کوس خوشگل کوس زیبا

I Heart Big Asses
After a nice oily rub down from Clover, Emma Heart is horny as hell and ready for some dick, so he wastes no time shoving his fat cock into her thick, juicy ass. She moans with pleasure as he pounds that big booty of hers, and rubs her clit to get her pussy nice and wet. Once she’s ready, he switches over to fucking her eager waiting pussy so she can cum hard. Once she’s got hers, it’s time to get down on her knees and suck her way to a nice big facial!

Pornstars: Clover / Emma Heart

One thought on “مادر آنال من قلب کون های بزرگ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *