لوتی سکس الکسیس آدامز شکستن یک قول به پاپ

لوتی سکس الکسیس آدامز مخفی شدن از گذشته

لوتی looti الکسیس آدامز چند هفته پیش وارد کالج شد و هنوز فرصتی برای تفریح واقعی نداشته است. اما وقتی جسی جونز او را در دامن ساده چهارخانه و جوراب‌های بلندش تا زانو می‌بیند، نمی‌تواند از حرکت خودداری کند. یک دقیقه طول می‌کشد تا او را با پیشرفت‌هایش گرم کند، اما چندی نگذشته، جسی در حال مالیدن کلیشه‌اش به شورت توری‌اش است و بیدمشکش را خیس می‌کند لوتی. او باریک می شود تا خروس چاق او را بمکد، و سپس او باعث می شود تا جوانان بزرگ طبیعی او را گزاف گویی کند و بیدمشک سفت او را فاک کند. در نهایت، جسی یک کام شات بزرگ را روی تمام سینه هایش پیاده می کند. شاید دانشگاه آنقدرها هم بد نباشد! بازیگران پورن: الکسیس آدامز / جسی جونز.

زنگ خونه حامد رو زدم. حامد در رو باز کرد. قیافه ش خیلی بیشتر از اون الکسیس آدامز سکس لحن بی روح صداش، لوتی داغون و ناراحت بود. شُل و وا رفته باهام دست داد. تعارف کرد برم داخل. دیگه طاقت نیاوردم و بعد از بسته شدن در، بهش گفتم: چی شده حامد؟ اتفاقی افتاده؟ چرا اینقدر داغونی؟؟؟ یه نفس عمیق کشید و گفت: چیزی نشده. خسته ای. بشین برات یه چیزی بیارم خستگیت بره… با دقت بیشتری بهش نگاه کردم لوتی. یه هو یادم اومد سمیرا نیست. به حامد گفتم: مشخصه یه چیزی شده. از این تابلو تر؟ سمیرا کو؟؟؟ حامد که داشت به سمت آشپزخونه می رفت، بهم گفت: سمیرا نیست… اعصابم از این مدل جواب دادنش خورد شد. خیلی جدی گفتم: حامد میشه درست جواب بدی. یعنی چی نیست؟؟؟ حامد برگشت سمت من. نگاهش پر از غم و ناراحتی بود. با همون لحن سرد و ناراحتش گفت: دعوامون شد. قهر کرد… چیزی که می شنیدم رو باور نمی کردم. بدون فکر گفتم: یعنی چی قهر کرد؟ من همین عصر باهاش حرف زدم. قرار بود… حامد حرفم رو قطع سکس الکسیس آدامز کرد و گفت لوتی: آره می دونم. کُلی هم به خاطر تو تهیه تدارک دیده بود. خیلی هم خوشحال بود که تو داری میایی. اما…

بازی با کون سفید و گنده خانوم ‌ایرانی

کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش لوتی رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی لوتی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو سکس الکسیس آدامز باید لیس بزنی

میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس لوتی ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف الکسیس آدامز سکس پاهاشون و سکس ایرانی شروع کرد به لیسیدن.اول سکس الکسیس آدامز همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟
فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش رو لوتی برد روی حالت فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت.

حامد بدون اینکه توی آیفون چیزی سکس الکسیس آدامز بگه، در رو باز کرد. دکمه طبقه نهم رو زدم. قبل از اینکه لوتی در آسانسور بسته بشه، یه پیرمرد و پیرزن وارد آسانسور شدن. دکمه طبقه دهم رو زدن. داشتن با هم بحث می کردن. خیلی زود فهمیدم که دارن میرن خونه ی پسرشون. و خانمه حسابی از دست عروسش شاکیه و داره به اجبار میره. نوع بحث کردنشون جالب بود. شبیه من و سینا سکس الکسیس آدامز بحث می کردن. مرد زور گو لوتی و زن غُر غُرو. دستم رو گذاشتم جلوی دهنم تا لبخندم رو نبینن…

کلیپ سکس با داف شیطون تو بیابون

دیگه لازم نبود حامد چیزی رو توضیح سکس الکسیس آدامز بده. نشستم روی کاناپه. تکیه دادم و چشمام لوتی رو بستم. میشد تصور کرد که چه جور جنگی بینشون راه افتاده که سمیرا ول کرده و رفته. سمیرا می دونست من دارم میام خونه ش. اصلا خودش اصرار کرد بیام اینجا. وقتی فهمید برای جور کردن وام همون حسابی که سینا برام باز کرده بود، قراره بیام تهران، اصرار کرد برم خونه شون. می دونست که نسیم لوتی به خاطر حامله بودنش، شهرستان پیش مادرشه. و از طرفی می دونست اینجا راحت تر هستم تا اینکه بخوام برم خونه ی مهدی. حالا حتی روش نشده بود بهم خبر بده که قهر کرده. سمیرا رو می شناختم. آدم مغروری بود. همین باعث میشد بعضی وقتا خجالت بکشه سکس الکسیس آدامز و نتونه با آدمایی که در برابرشون اشتباه لوتی کرده، رو به رو بشه…

سکسی مادر و پسر

انجمن سکسی انجمن لوتی اوا آدامز سکسی عمو جانی سکس با ماساژ سکس حمام سکس با دکتر سکس با زن عمو سکس با مربی سکس با زیر نویس

Breaking a Promise to Pops
Alexis Adams just got to college a few weeks ago, and she hasn’t really had a chance to have any real fun yet. But when Jessy Jones spots her in her skimpy little plaid skirt and knee-high socks, he can’t help but make a move. It takes her a minute to warm up to his advances, but before long, Jessy is rubbing her clit through her lace panties, making her pussy soaking wet. She strips down to suck on his fat cock, and then he makes her big natural tits bounce as he fucks her tight pussy. Finally, Jessy unloads a big cumshot all over her titties. Maybe college won’t be so bad after all!

Pornstars: Alexis Adams / Jessy Jones

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *