لوتی نت سکس الکسیس کون ترفند یا درمان یا بوکاکه

لوتی نت تمام آبش را در کس دختر خالی کرد

لوتی نت looti net جشن هالووین مایکل به یک جشن بزرگ سوسیس تبدیل شد، بنابراین او و دوستانش تصمیم می‌گیرند برای یک اسکورت چیپ کنند. وقتی افسر الکسیس برای بررسی یک شکایت سر و صدا به خانه مایکل می رسد، اوضاع برای افراد کثیف تغییر می کند. بچه ها با اشتباه گرفتن زن گشت زنی با فاحشه هالووین خود، به الکسیس یک گنگ بنگ احمقانه لوتی نت می دهند. ستارگان پورن: ویل پاورز / الکسیس فورد / کریس استروکس / مایکل وگاس.

صدای گلوله حرفش را قطع کرد.مرد روی زمین افتاد.زن به لوتی نت او شلیک کرده بود. مرد در حالی که خون سرفه می‌کرد و حدس می‌زد ریه‌اش پاره شده باشد،به سختی پرسید چرا؟ زن پیروزمندانه پاسخ داد:«اون جنبش به این معنیه که سکسی مادر بزرگ یه نفر اونجاس و جنگ ادامه داره.ممکنه از ما باشه که من وظیفه‌م عمل کردم.اگه هم از شما بود من جنگ رو قاطعانه لوتی نت تموم کردم وگرنه شما من رو‌ می‌کشتید. سکس الکسیس کون مرد لبخندی زد.پیش از اینکه چشمانش را ببندد بریده بریده گفت:«اون…آدم نبود…فقط…فقط یه….یه سگ بود.

کلیپ سکس دختر عمه‌ ملیکا

آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین سکس الکسیس کون کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد. لوتی نت وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه سکس الکسیس کون عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی میخواست

بره گفت:خدا لعنتتون کنه.آیدا خانم مطمعن باش لوتی نت جبران میکنم.آیدا و سمیرا هم گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور که سکس الکسیس کون بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت و من اومدم بیرون و با هم نشستیم عکس ها و فیلم ها رو تماشا کردیمو میخندیدیم.نیم ساعتی گذشت که زنگ خونه به صدا در اومد.از چشمی در نگاه کردم لوتی نت دیدم فاطمه و دخترش و دو تا زن جوون سکس ایرانی دیگه همراهشن سکس الکسیس کون .من رفتم توی اتاق از بالای در نگاه میکردم.

آیدا در رو باز کرد.دیدم دختر فاطمه کف پاش رو از کفش لوتی نت در اورده بود و با جورابای کثیفش زد توی دهن آیدا و رفت بالای سره آیدا.

شروع به ضربه زدن کرد.حالت صورت زن را دوست داشت سکسی مادر بزرگ .با هر ضربه تلمبه زدنش زن قیافه‌ای سکس الکسیس کون پر از بی‌پروایی و لذت به خود می‌گرفت. زن پاهایش را روی شانه‌ها و گردن مرد فشار می‌داد و همراه با نفس‌های بریده بریده‌اش پاهایش را به هم می‌پیچید. دوباره عقب و جلو کردن های مرد سرعت گرفته بود.سرعتی که هر آن به لذت عملشان اضافه می‌کرد. مرد نفس‌هایی کشدار با صداهایی لوتی نت عجیب می‌کشید. ناگهان به سکس الکسیس کون سمت جلو خم شد و تمام آبش را در کس دختر خالی کرد. همزمان با او؛دختر نیز با تبدیل شدن صدای نفسهایش به جیغ سکسی مادر بزرگ ارضا شدن خود را اعلام کرده بود.

سکس زن شوهردار تو خیابون خلوت

تمام آبش را در کس دختر خالی کرد ساعتی بعد مرد و زن؛لباسهایشان را پوشیده و سکس الکسیس کون آماده خروج از مهلکه لوتی نت بودند.طبق محاسبات مرد؛میتوانستند سه ساعته به محل سقوط نزدیکترین هوا_فضاپیما برسند. با اینکه انسان دیگری نبود اما هر دو خوشحال بودند.از اینکه با قانون سکسی مادر بزرگ شکنی؛جنگی بزرگ را به پایان برده بودند. در همین هنگام؛صدای پایی از پشت یک صخره توجهشان را جلب کرد. سکس الکسیس کون هر دو با نگاههایی متعجب به هم نگاه کردند. لوتی نت مرد دست چپش را سایبان چشمش کرد و به صخره خیره شد.بلند گفت:«فکر میکنم یچیزی اونجاس،فکر کنم یه…

عقب و جلو کردنهای مرد آغاز شد.با هر ضربه زن به لوتی نت جلو رانده می‌شد و آهی شهوت‌انگیز و شهوت‌آلود میکشید.مرد خیس‌تر شدن کس داغ سکس الکسیس کون زن را حس می‌کرد. سرعت تلمبه زدنهایش را تندتر و تندتر می‌کرد.با هر ضربه‌اش نیروی سکسی مادر بزرگ بیشتری نسبت به ضربه پیشین وارد میکرد. دختر تقریبا داشت جیغ می‌زد.مرد احساس خستگی توأم با لذت جدیدی داشت. زن را وادار به ایستادن کرد.زن رویش را به سوی او گرداند لوتی نت و‌ مرد سینه‌هایش سکس الکسیس کون را به دندان گرفت و شروع به زبان کشیدن روی آنها کرد. سپس با ولع شروع به دوباره بوسیدن او کرد.زن عقب عقب رفت و مرد روی او افتاد.خنده ای کرد و وقتی پاسخ خنده‌اش را با خنده گرفت ساق پاهای زن را گرفت سکس الکسیس کون و روی شانه‌اش گذاشت.کیرش لوتی نت را دوباره روی کس زن تنظیم کرد و با یک حرکت داخل برد.

سکسی مادر بزرگ

سایت لوتی لوتی انجمن سکسی انجمن لوتی اوا آدامز سکسی عمو جانی سکس با ماساژ سکس حمام سکس با دکتر سکس با زن عمو

Trick or Treat or Bukkake
Michael’s Halloween party turned out to be a major sausage fest, so he and his pals decide to chip in a order an escort. Things take a turn for the filthy when Officer Alexis arrives at Michael’s house to check out a noise complaint. Mistaking the busty patrol woman for their Halloween whore, the fellas give Alexis a ghoulish gangbang.

Pornstars: Will Powers / Alexis Ford / Chris Strokes / Michael Vegas

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *