سکس گی ایرانی پسران نوجوان گی با شلوار جین نيكفليكس NeekFlix

سکس گی ایرانی پسران نوجوان گی با شلوار جین نيكفليكس NeekFlix

سکس گی ایرانی خیلی وقت بود به سایت داستان سکسی سر نزده بودم هر وقت که میومدم و چشم به داستاناش نيك فليكس میخورد اونقدر با خودم ور میرفتم که چند بار تو یه روز ارضا میشدم و آخرش فقط یه حس کمر درد واسم میموند و سر دردتصمیم.

خودمو گرفتم تا دیگه داستان های سکسی رو نخونم تا خیلی با خودم ور نرمو ابم بیاد بجز وقتایی که واقعا بهش نیاز داشته باشمیادم رفت سکس گی خومو معرفی کنم شیوا هستم 24 ساله و متاهل. یه چند سالی میشه که ازدواج کردم تو این مدت دو بارداری ناموفق داشتم

که بعد اخرین بارداری چون برای برداشتن بچه نیاز به جراحی داشتم 3زارین شدم و طبق توصیه پزشک تا 45 روز نباید نزدیکی میکردم روزای اول واسم مهم نبود از بس درد داشتم که اصلا بهش فکر نمیکردم ولی هر دو یا سه شب سکس از کون.

واسه اینکه شوهرمو ارضا کرده باشم وقتی میومد کنارم و بغلم میکرد دستمو اروم سکس گی میبردم پایینو از رو شلوار کیر و خایه هاشو واسش میمالیدم انقدر که دیگه طاق باز میخوابید و فقط لذت میبرد منم میرفتم بین دوتا پاش و تخم سوراخ کونشو میخوردم اونقدر

از خوردن تخماش و مخصوصا سوراخ کونش لذت میبرد که بهش گفتم اگه کیر داشتم میکردم تو کونت تا بفهمی چ لذتی داره ایرانی …بعد خیلی اروم شروع کردم به زبون زدن به کیرش که که یه آبی هم ازش راه افتاده بودبه چند دقیقه ای این کارو ادامه دادم بعد همه

کیرشو با ولع شروع کردم به خوردن و به قول امیر خیلی حرفه ای واسش ساک میزدم که دهنم پرشد از از منی (دروغ نمیگم میتونم مایع منی و تو دهنم نگه دارم طعم خوبی داره عاشقشم ولی هیچ وقت به خوردنش فکر هم نکردم) سکس گی بعد چند دقیقه نيكفليكس

رفتم سمت روشویی و دهنمو اب کشیدم و امدم یه لب حسابی از هم گرفتیمو خوابیدیم.تا چند وقت من فقط به ارضا شدن امیر فکر میکردم تا اینکه دیگه حالم خوب شده بود و یه بارم پریود شده بودم سکس گی …(نمیدونم بقیه دخترام مثل من هستن یا نه ولی

من وقتی پریودم خیلی حشری میشم)یه چند روزی گذشت خیلی دلم حوس کیر امیرو کرده بود ولی حیف،سر کار بود حتی اگه هم خونه بود حاضر نبود روضه شو باطل کنه مطمعنم میگفت باشه بعد افطار…یه روز صبح که از خواب بیدار شدم بازیگران پورن.

دیم شرتم یه کم خیسه دستمو بردم تو شرتم کسم حسابی خیس بود خیلی وقت سکس گی بود خودمو ارضا نکرده بودم گوشیمو برداشتم و یه چند تا فیلم تو گوشیم داشتم پلی کردمشونو با نگاه کردن به فیلم دست به کسم میکشیدم اب از کسم راه افتاده بود یه

انگشتمو کردم تو کسم و چوچولمو با انگشتم میمالیدم تا ارضا شدم بازم دلم میخاست ارضا شم یاد این افتادم که این فیلمارو از سایت داستان سکسی گرفته ایرانی سکس گی بودم مودمو روشن کردم و تو تبلتم تایپ کردم نيك فليكس.

فردا تو کتابخونه . ما هم میدونستیم فردا این کون بده نیست . وایسیدیم آبروریزی کردن که قبول کرد . درش رو قفل کرد و آهنگ گذاشت و بلندش کرد . چون من و پویا یه خورده از هم خجالت میکشیدیم .

قرار شد اون بره علکی پایین موتور مینیش رو قفل کنه و یکم معطل کنه تا من تکش بزنم و اون بیاد سکس گی . بعدش هم من به بهونه اینکه بابام زنگ بهم زده و کارم داره برم و اونم مثلا وایسه تا رضا بهش کامپیوتر یاد بده .

من می خواهم که یک نوجوان همجنس گرا با عشق من را جبران کند

خلاصه ونداد رفت و در رو دوباره قفل کردیم و تنها شدیم . لباسم رو درآوردم . تا کیرم رو دید سکس گی وحشت کرد و گفت : کیره تو که کیره خره ایرانی. منم گفتم بوات خره . نيك فليكس ولی از حق نگذریم کیرم نسبت به سنم خیلی بزرگتره .

حدودا 23 سانتی هست و یه خورده هم کلفته . نيك فليكس دیگه میگفت : هر کاری که میخوای بکن ، من نمیدم . با این کیر تو من جر میخورم . گفتم : مییییییره که بیخیال شم سکس گی . هلش دادم انداختمش رو تخت و کیرم رو کردم تو دهنش و پاهامو گذاشتم رو دستش.

که نتونه مقاومت کنه و گفتم اگه گاز بگیری ، خواجت میکنم . سرشو گرفتم و هی عقب جلو میکردم . کیرم به ته گلوش میخورد و یه صدای نازی میداد که شهوتی میشدم بدجووووووووور ! داشت گریه میکرد . از اشکاش معلوم بود . چون اسپری نزده بودم سکس زوری.

کیرمو از دهنش آوردم بیرون که آبم نیاد . آخه باهاش کار داشتم و کلی عقده ازش داشتم . تا کیرمو در آوردم وایساد نفس کشیدن و گفت : کس کش ، داشتی خفم میکردی ! منم گفتم : به کیرم و دوباره کیرمو چپوندم تا ته تو دهنش . باور کن کیرم تو روده موده هاش حس کردم .

کیرمو درآوردم و لختش کردم و گذاشتم در کونش . دیگه مقاومت نمیکرد . تازه بهم گفت NeekFlix ایرانی : وایسا تا برم کرم بیارم ( لامصب حرفه ای هم بودا ) اما نزاشتم سکس گی. آخه من این سکس بیشتر واسم انتقام بود تا لذت ، میخواستم دردش بگیره . بعدشم کیرم یه خورده از آب دهنش تر بود .

معلوم بود ته اون کونیاس . آخه کونش یه خورده گشاد بود اما نه اندازه کیر من . کلی فشار دادم تا کیرم بره تو و اون هی بیشتر گریه میکرد . بالاخره کیرم رفت تو اما درش میاوردم و میذاشتم تا چند ثانیه بگذره تا تنگ تر شه تا از دوباره فشار بدم و اون دردش بگیره .

( واسه خودم جلادی هستما ! ) به هرحال کلی گریش رو در آوردم و کونشو پاره کردم . لبه های کونش چنان قرمز شده بود که نگو . دیگه گفتم بسشه سکس گی و کیرمو محکم کردم تو کونش که چنان جیغی زد که اگه صدای آهنگش بلند نبود ، باباش میومد و یکی یه دست میکردمون .

نصف بیشتر کیرم رو در میاوردمو به شدت کیرمو تا ته میدادم تو نيك فليكس. یه چیزی تو مایه های تلنبه بود اما اینجوری هم خیلی درد داره سکس گی، هم آبت خیلی دیر میاد ! اینو یکی از دوست دخترام وقتی که میکردمش بهم گفته بود و قسمت .

اینکه آبم دور میاد هم تجربه خودم بود ! اونم زار زار گریه میکرد و میگفت : گه بخورم که دیگه اذیت تو بکنم . اصلا گوه بخورم که تو مدرسه دور و بر تو بگردم و از اینجور کس شعرا ! دیگه میخواست آبم بیاد که در آوردم و کردم تو دهنش و خالی کردم تو دهنش.

و کیرمو همونجا نگه داشتم که آبمو تف نکنه و همشو بخوره ! نقشه با موفقیت کامل انجام شد . دیگه جوری بود که خودم دلم به حالش سوخته بود . سکس گی چشماش قرمز قرمز بود از بس گریه کرده بود . بالشت زیر سرش خیس خیس ! سوراخ کونش هم قرمز قرمز بود و باز .

من خروس دوست پسر نوجوانم را که بر الاغ من سوار می شود می ستایم

هی میگفت : آی کونم میسوزه ، آی جر خوردم . سکس گی مامان مامان . من سریع لباسمو پوشیدم و به ونداد تک زدم اما ونداد گفت که دوست دخترش زنگش زده و میخاد بره پیشش و اگه میخوام برم خونه ، سریع برم دم در تا برسونتم !

منم گفتم وایسا که اومدم و قیافمو تو آینه درست کردم و دیدم اون هم پاشد و لباس پوشید و اشکاشو با دستمال پاک کرد نيك فليكس . بهش گفتم : کونی ایرانی ، خدا بهت رحم کرد . یهو گفت : خدا کجا بهم رحم کرد ؟ تو که جرم دادی ، اون میخواست بیاد چیکار کنه با اون .

کیرش که نصف مال تو هم نیست ؟! ( کس کش کیر ونداد هم دیده بود . ) دیگه صبر کردم تا خودشو درست کنه و یه سیب هم برداشتم واسه خودم و یه دونه هم واسه ونداد و در اتاق رو باز کردیم که دیدیم مامان و باباش و داداش نینیش نشستن رو مبل و دارن ماهواره نگاه میکنن .

منم خدافظی کردم و والدین محترمش هم اصرار کردن که واسه شام وایسم اما گفتم بابام کارم داره و باید برم و سکس گی … ! دیگه خدافظی کردیم و اونم مثلا اومد به استقبالمون دم در که تو آسانسور هم چند بار انگشتش کرد و سوار موتور ونداد شدیم و رفتیم نيك الطيز.

فردای اون روز هم مجبورش کردیم که بره تو کتابخونه تا ونداد بکنتش و ونداد هم مفتی مفتی یه حالی کرد . از اون روز به بعد از مسئول بودن کتابخونه انصراف داد و از ما دوری میکرد اما وقتی هوس کون میکردیم ، تهدیدش میکردیم و میکردیمش !

راستی ، یادم رفت بگم که بجز رضا که دم و دقیقه کونشو میذاشتیم ، هم الهام ، سکس گی هم الناز و هم رویا رو کردم ( الناز و رویا اون دو تا دیگه از هم مجتمعیاشون بودن . ) ! یه مدت هم تریپ لاو با الهام که از همشون ناز تر و مامانی تر و خوش .

هیکل تر بود ترکوندم که فهمیدم عکسمو تو گوشی رضا دیده و ازم خوشش اومده و اون شمارمو برداشته اما وقتی دیده جوابشو نمیدم نيكفليكس سکس گی، خواسته اذیت کنه و اون پیشنهاد اذیت کردن من رو داده ! یه مدت هم با الهام بودم و دم و دقیقه باهاش سکس میکردم اما بعد از یه مدت.

واسش خواستگار اومد و قبول نکرده بود و فکر میکرد که من میرم میگیرمش . منم صاف و ساده بهش گفتم مییییییییره که یه جنده رو بگیرم ! و اونم چندتا فحش داد و باهاش کات کردم.

اما الآن هم هنوز بهم اس میده با اینکه شوهر داره و میگه که دلش پیشه نيك فليكس ایرانی منه و از این حرفایه عاشقانه سکس گی. منم الکی گفتم که نامزد کردم . کلی پیشنهادایه بچگونه داده که من فقط بهش میگم ببینم چطور میشه !

این اولین داستانه سکسیه که نوشتم . کلی خاطره ی دیگه دارم اما این خاطره رو چون ماجرایه جالبی داشت ، از همه بیشتر دوس دارم . سکس گی اگه دیدم خوشتون اومد ، داستانایه سکسیه دیگم با دوست دخترام و همین دخترای مجتمع رضا اینا (الهام و الناز و رویا ).

رو مینویسم اما بستگی به نظر شما داره که خوشتون بیاد یا نه نيك فليكس !

کیر بلند باشید پسرایه عزیز  سکس گی. کس نشاط باشید خانو پسران نوجوان گی با شلوار جین و سکس ایرانی آزاد

سکس از کون فیلم سکس ایرانی سکسی الکسیس پورن ایرانی فیلم سینمایی سکس سکس خارجی سکس الکسیس فیلم سکسی لزبین سكس خارجي سکس عربی سکس زن ایرانی سکس ایرانی جدید سکس الکسیس تگزاس سکس خشن

سکس گی ایرانی پسران نوجوان گی با شلوار جین نيكفليكس NeekFlix
سکس گی

neekflix Gay teen boys in jeans and free iranian sex A Not So Private Twink Fuck!

2 thoughts on “سکس گی ایرانی پسران نوجوان گی با شلوار جین نيكفليكس NeekFlix

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *