سکس زوری مادر نامادری می مکد و اسپرم روی صورت کامشات می گیرد

سکس زوری مادر نامادری می مکد و اسپرم روی صورت کامشات می گیرد

سکس زوری سلام من اسمم احمد در جایی زندگی می کنم که هر روز یکی رو می کنن به زور.این شهر بندر دیلم نام.خلاصه من یه روز با دوست صمیمیم به بسکتبال رفتم ولی برای برگشت وسیله ایی نداشتم که برگردم یه دفعه یکی اومد گفت.

برسونمتون من نمی شناختمش و دوستم یه کم می شناختش سوار شدیم اون مارو رسوند و بعد از چند من اون با هم دوست شدیم و کم کم به هم وابسته شدیم یه روز من خود به خود باهاش قهر کردم ولی نمیدونم چرا یه کس حشری.

هسی بهم می گفت که باهاش دوست بشم سر همین کار اون دیگه منو دوست نداشت و هی باهام قهر می کرد یه روز با سکس زوری هزار بدبختی باهاش دوست شدم و فردای اون روز بهم گفت باید یکی بهم گفتم نه نمی دم بعد نمی.

دونم چرا حس شیشمم بهم می گفت بگو باشه، گفت خونمون خالی شد بهت زنگ می خانمم عصر اون روز بهم زنگ زد نرفتم اما فردای اون روز زنگ زد رفتم وقتی خواستم برم یه دفعه پسر عموش که خیلی.

کثیف تر بود اومد گفت یکی می دی یا آبروتو می برم منم ناچار شدم بدم بار دوم مرده گفت یا میای یا آبروتو می برم بار سوم سکس زوری و بار چهارم که رفتم پسر عموی اون ما رو دید گفت یا می دی یا آبروتو می برم.

رفتم و از اون بار بعد نرفتم و با هزار بدبختی باهاش قهر کردم اون به چند نفر گفته بود من به کسی نگفته بودم تا ایکنه یه سکس زوری روز یه شماره قریب رو گوشیم اس داد نوشته بود می خوام کمکت کنم شنیدم خیلی اذیتت.

می کنن منم گفتم آره تا اینکه یه روز بعد اینکه باهاش دوست شدم گفت می خوم باهات قهر کنم من حرفی نزدم.یه دفه نصف شب همون روز بهم گفت می خوام تا قبل اینکه باهات حال کنم گفتم نه نمیام گفت اگه نیو.

مدی خواهرم کسو اگه بزارم درست زندگی زندگی آبروتو می برم من نفسم بند اومد هیچی نگفتم گفت خودتو آماده کن واسه فردا. سکس زوری فردا از صبح تا عصر به یکی از دوستام که تو بسیج بود گفتم نمی دونم کی رفت به فلم سکس خارجی.

برادرم گفته بود برادرم با عصبانیت بهم گفت کی باهات این کارو باتو کرده برم خواهر مادرشو بگاییم من همه ماجرا رو بهش گفتم سکس زوری و از موقع تا الان یه دو ماه گذشته تو این دو ماه همش دارن اون دوتا رو مجازات می کنن.

مجبور کردن مادرش به مکیدن خروسش

باور کنین بخدا همش راس بود.پایاننوشته احمد دوست داشتم…چقدر دوستای پایه ای داری خوش به حالتون معلومه حسابی حال کردین یه روز قسمت ما بشه واسه اولین بار الاغ جلقی…تو اگه به قول خودت گوشات درازه و پشتشون مخملی…

بقیه این مدلی نیستند…لطفا بهتر و واقعی بنویسید من بیشتر با کون دختر حال میکنم،کاشکی منم بودم شکی نیست که برگرفته سکس زوری از یک فیلم پورن بود و من همین هفته پیش دیدمش دقیقا همین تیکه ها و همین پوزیشن ها دقیقا .

مشروب خوردن و باد شدن کیر اما چون غلط املایی نداشتی بهت کیر فرضیمو حواله نمیکنم که بخوری چون داستانت باعث شد یه کم سکس زوری شق کنم منم کیر نیمه شوق هدیه میکنم بهت اگه خواستی باهاش داستان بسازی یا به شیوا برسونی.

قربون کون تنگت برو که میدونم میخوای قمبلش کنی طرف من فیلم قشنگی بود…راستی اسمش چی بود؟

سکس زوری تا حالا کیر منو دیدی کسکش سکس برازرس.

مادر خالی بندو گاییدم .
راستی این سوال برام پیش اومده چرا همه ی اعضای شهوانی بزن بهادرن سکس زوری و اونایی که مفعولا اولین کون زندگیشونو به این قهرمانا میدن ؟؟؟

اگه چهارسال پیش بود درسته احمقانست اما هیچکدوم از داستانای سایت وباورنمیکردم که اینقد میتونه سکس زوری ی ایرانی پست وبی غرت باشه اماحالا میدونم اگه روزی مجبورباشم بین گله گرگ وبره یکی.

وانتخاب کنم اون گرگان چون حداقل گرگن خودشونن تظاهربه چیزوکسی که نیستن نمیکنن… بکس بدحالم اززندگی بهم میخوره کاش همون 4 سال پیش ازسربازی مردبودم وبرنمیگشتم سکس کوردی.

سلام دوستان، رامان هستم از رشت، دنبال دختر یا زن می گردم برای دوستی یا سکس، یا هر سکس زوری طور که خودش بخواد خیلی هم نیاز دارم. در ضمن احساسی و خوشتیپ هم هستم. این هم عکسم،

وش بحالت منم عاشق گائیدن کون دختر هستم، لذتی که گایش کون داره هیچی نداره امیرخان دستت درد نکنه نگارشت خوب بود داداش .یه فیلم سوپردوبل رو واسمون ترجمه به فارسیش کردی ممنونیم.

مادر خروس پسرش را در دهانش می گذارد

ازت خیلی کیر میخوری فکر میکنی با این نظرای کسشعر میتونی تیکه با مزه بندازی دو نفر بهت بخندن برعکسش سکس زوری خیلی بی مزه و بی نمک کیر من با کیر فرضی خودت تو کس تنگ پرده دار فرضیت.

اسمم النازه و24 سالمه حدود یک سال پیش با دوست پسرم بهم زدم از لحاظ روحی خیلی آشفته بودم یکی از دوستام یه دکتر روانشناسه بهم معرفی کرد خوب منم ازش وقت گرفتمو رفتم پیشش اوووووووووووووف که.

چقدر خوشتیپ بوددکتره انگار از من بدش نیومده بود هر دفعه که می رفتم پیشش روان درمانیم میکرد روی تخت می سکس زوری خوابیدم واون بدنمو ماساژ میداد یک بار روان درمانی تا دیر وقت طول کشید منشی فیلم سکس لزبین.

دکتر هم رفت و من واون توی مطب تنها موندیم انقد مالونده بودم که ازخود بی خود بودم یه دفعه دیدم چراغا را سکس زوری خاموش کرد بغلم کرد وشروع کرد لباماخوردن منم که داغ شده بودم گذاشتم فقط بمکه لباما هی کیرشو.

می مالید و انگشت کرد به رونم دستمو گرفت وگذاشت روکیرش وخودشم سینه هامومیمالید تی شرتمو در اورد چشمش که به سکس زوری سینه هام افتاد محکم گرفتوشروع به مالوندنشون کرد وااااای که آبم امده بود سوتینموباز.

کرد وشروع کرد به خوردن سینه هام بگم که سینه های بزرگو نرمو سفیدی دارم جووووووووون میده واسه میکیدنو گاز سکس زوری زدن دوباره خوابوندم روتخت سرش رو سینه هام بودو مک میزدو آرم دستشوبرد پایین وپایین.

تر گذشت روکسم صدای آخ منم در امد سرشو آورد بالا نگام کرد یه خنده بهش کردم یعنی بله از رو شلوار کسمو میمالید با اون چشمای مشکیش زل زده بود توچشمام ومنم که فقط آخ واوخ میکردم شلوارمو درآورد.

ودستشودوباره گذاشت روکس خیسم دوباره افتاد به سینه هام بلندم کرد شرتم و در آورد نشوندم لب تخت تختش ازین سکس زوری تخت بلنای دکترابود منم شروع کردم به لب گرفتن ازش لبای داغشو میکردم تودهنم میمکیدم.

وگاز میزدم و دکمه پیراهنشو باز میکردم دیگه داشت می ترکید شلوارشو وشورتشوکشید پایین اووووووووووووووووووف کیرش امد بیرون عجب چیزی بود کشیدم جلوتر وکیرشو گذاشت دم کسم اروم.

فیلم های سکس دهانی

بادست بالا پایینش میکرد وااااااای که میمالید به چوچوله ام چه حالی داشت سر کیرشو گذاشت دم کسم نگام کرد گفتم اوه سکس زوری بکنم طوری نیست پرده ام ارتجاعیه اون که خدا خواسته گفت جوونم وآروم کیرشو هل .

میدادتوکسم کس منم که تنگ داشت میمرد منم داشتم حال میکردم پاموحلقه کردم دورکمرش دودستمم گذاشتم روتخت صدا نقس نفسش دیوونخ ام میکرد وبدتروبلندتر اخ واوخ میکردماونم هی تلمبه میزدم سینه فیلم سکس ایرانی.

هامو مک میزد کیرشو درآورد دستمو گرفت وانداختم رومبل پاهموداد بالا خوابیدروم سرکیرشوکرد توکسم وفشاردادوااااااااااااااااای که انگار دنیاروبهم دادن افتادروم بیشترهلش دادتو پاهامودورکمرش.

حلقه کردم فشارش دادم سمت خودم یه دفعه کیرش رفت تاته فقط آخ واوخ میکردم واونم جوووون جون میکرد هی تلمه میزد منم که دیوونه سکس زوری شده بودم لباشو گاز میگرفتم هی وسطش مشگفتم بکنم بکنم .

محکمتر اونم که تندتر میکرد وسینه هامومیخورد بهش گفتم درش بیار اونم که حال کرده بود باهام کیرشو درآورد جامونوعوض کردم سکس زوری خوابید رومبا افتادم روش و کیزشوکردم توکسم بالاپایین میشدم سینه.

هامم بالاپایین میپرد بادست میگرفتشونومی مالید و انگشت کرد اونم خودشوبالاپایین میکردوفشارمیدادتاته توم بودکیرش داشتم سکس زوری میمردم ولی بازم میخواستم بکندم دیگه داشت به نفس نفس می افتاد که دوباره.

کیرشو درآوردم داشت می مرد هردومون خیس عزق بودیم بلند پد نشست ونمیدونست چه کارکنه لب میگرفت میخوردم گازم میگرفت منم داغون بودم گفتم بکنم دیگه طاقت تدارم بکن توم بکن دوباره.

افتادروم وکردتوم تااااااااااته رفت فقط اه اه میکردم تندتند تلمبه میزد تلمبه هاشوتندترکرد عضلات کسم منقبض شد ارگاسم شدم سکس زوری من جیغ زدم تموم بدنم داغ شد گرکشیدم اونم یه دفعه کیرشوکشید وافتاد روم .

آبشوروخت روشکموسینه هام مخکم بغلش کردم هنوز داشتم اخ اخ میکردم کسم هنوز دل دل میکرد ازم لب میگرفت وقربونم میرفت ته یه 10 دقیقه افتاده بود روم جونوبلندشدن نداشت بعد بلندم کرد.

بادستمال پاکم کرد لباساما پوشوندم وباهم رفتم پام بیرون اون شب فقط یک ساعت سکس زوری داشتیم میکردیم هنوزم که هنوزه داریم میکنیمنوشته‌ الناز.

کس حشری سکس امریکایی سکس ماساژ سکس دوربین مخفی کیر کلفت کس دادن زازی اسکایم سکس با خاله سکس سینه کس وکون کیر تو کس

Stepmom suck and get sperm semen on face cumshot

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *