سکس دانشجو سلفی دختر دانش آموز شاخدار

سکس دانشجو دختره زده بالا باید بکنمش

سکس دانشجو جنا دختر بدی است او با خانم جید در بازداشت به سر می برد، اما این مانع از آن نمی شود که لباس برهنه بگیرد تا برای دوست پسرش بفرستد. وقتی خانم جید تلفن او را مصادره می کند، جنا از او می پرسد که آیا می تواند به اتاق خانم ها برود یا نه، سپس یواشکی می رود تا با دوست پسرش از دفتر مدیر مدرسه تماس بگیرد. در همین حین جولز سلفی های سکس دانشجو کثیف دختر مدرسه ای شیطون را مرور می کند و احساس می کند بیدمشک او خیس شده است. این میلف شاخدار دختر مدرسه‌ای شلخته را دنبال می‌کند و بعد از مدرسه به او توجه خاصی می‌کند. ستارگان پورن: جنا اشلی / Jewels Jade.

خاستم که دامنش را دربیارم مانع شد چون میترسید که پردش زده نشه آخر کشیدم دیدم که چه کوس تمیز چه کون زیبا چقد خوشکل شروع کردم به مالیدن کوسش لب های خوده دندان مگرفت و چپه و راسته میشد من عقب گشتاندمش چه پله های سفید دوتا باهم چسپیده ما بینشم هک سراخ کوچک کیرم کون گفته جان میداد اون لحظه را دیدم تحمل نتانستم شلوارم رو زود کشیدم کیرم را گذاشتم تو چتنش سکس دانشجو او نمیخواست اما من راضیش کردم اون نمیدانست که من قصد دارم که کیر توی کون او برود بعد از چند دقیقه پسوپیش نزدیک کسش عقب گشتاندمش نزدیک سراخش ماندم میخاسم داخل سراخش کنم که فهمید که داخل کونش میکنم با التماس ازم خاست که نکنم چون مه قبول نکردم او هم مجبور بود که به مه کون بته چون که او به مه علاقه زیاد پیدا کرده بود به همین خاطر برم سراخ خود را تسلیم کرد. کیرم رو روی سراخش گذاشتم هرچه فشار میدادم داخل نمی رفت چون بار اولش بود که کون میته یک کمی تف زدم با بسیار مشکل داخل کردم کله کیرم داخل شد که فریادش برامد که  سکس دانشجو جرم دادی بکش بکش کیرتو اما مه خوش داشتم نکشیدم گفتم خوده شل که همتو کرد کمی آرام شد که نصف کیرم رو داخل کردم که باز فریاد زد ایبار گوش نکردم شروع کردم به تلمبه زدن دستاشو محکم گرفتم از عقب تکان نمیخورد نصف دیگه کیرم رو داخل کردم تا بیخ آه آه مه هم برامد آخ چه کیف میکرد او گریه میگرد چونکه مرا دوست داشت چیزی نمیگفت و بسیار سکس دانشجو حال کردیم و مه رفتم دوباره خانه یه دوش گرفتم و از آن به بعد به خانه مامان بزرگم هفته دوبار میایه برام کون میته

سکس زن کون گنده شورت قرمزی

تا اینکه یه روز بعد کسچرخ و گردش تو کوچه پس کوچه های خیابون مطهری که اکثرا ادارین و جمعه ها سگ پر نمیزنه سکس دانشجو حسابی از این کص بهشتی لب گرفتم و لببازی کردیم و کمی هم با دستم کصشو از رو ساپورتش مالیدم که این حالش بدجور خراب شد و گفت حالم خراب شده ( اشاره به این داشت که کصش آب انداخته و کیر میخواد).
اقا که شما باشی هرجا زنگ زدیم مکان جور کنیم نشد که نشد. من هم کیر خورده از همه جا حیلون و ویلون مونده بودم چیکار سکس دانشجو کنم با این شاه کص بهشتی که کسش اب انداخته.
اقا رفتم تو مخش که بیا بریم دفتر دکی.

که سارا گفت نههههههه اونجا دوربین داره.
گفتم سارا جونم من متخصص دوربینم همه شو خودم پاک میکنم که از درد کسش قبول کرد.
رفتیم مطب دکی و درو بستیم. رفتیم تو اتاق دکی که مبل راحتیه گنده داشت سکس دانشجو خود سارا گفت بیا اینجا راحته. دوزاری افتاد که دکی رو همین مبله کصشو میکنه.
خلاصه اقا رفتیم رو مبل نشستیم و لب بازی و لب خوری و همزمان دستم رو کص و کون و سینه و کمر میچرخید و هرجا که سکس دانشجو دستم خوش بود میرفت.
جونم واستون بگه که ایشالله ازین کص های پر و پاچه ای گیرتون بیاد تا بفهمید من چی میگم. اقا ما سارا سکس رو تیکه تیکه لخت کردیم و خودمم لخت شدم . وقتی به بدن این کص بهشتی نگاه میکردم کل تنم جمع شده بود تو کیرم و چشمامو از حدقه انداخته بودم بیرون که بیشتر ببینم این شاه کصو.
خلاصه این شاه کص بهشتی ازونجا که کیرزیاد دیده بود اظهارنظری در مورد کیر من نکرد و معلوم بود کیرکلفت سکس دانشجو تر از من زیاد گاییدتش.

فیلم سکس با خانوم خوش اندام ‌ایرانی

داستان سکس با مامان کیرم به کون او وارد کردم

پیرهنمو دراره وقتی دراورد دوباره لبای قلوه ایشو رو لبام گذاشت دستشم روی ممه چپیم بود. و اروم سکس دانشجو فشار میمداد… من گفتم بسه و بزور بلند شد از اون ب بععد بحثامون خیلی سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم کنارم نشست بغلم کرد خودم رفتم رو پاش نشستم از هم لب میگرفتیم و اونم نازم میکرد رفت سراغ گردنم و بوس میکرد و میلیسید مانتومو در اورد انداخت کنار ی تاپ قزمز تنم بود دوبنده بود و چاک ممهام پیدا بود ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی تحریک میشم بیرون میزنه و سفت سفت میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با این صحنه رو برو رو شد سکس دانشجو با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و ممها افتاد بیرون با دستاش گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش یود ممه چپیمو با دو دست گرفت فشار داد تا فقط نوکش بالا باشه و کرد تو دهنش دقیقا عین الوچه داشت میخورد و میمکشید سکس دانشجو میسرخت سرش میگفت میخوام خوشگلش کنم و منم اه و نالم بالا بود حسابی میکشی
بعد از چند مدت مسجش برام آمد نوشته بود که تو کی هسته خو سر انجام براتان عرض کنم که 3 ماه طول کشید از این موضوع آخر باهم حرف زدیم قرار گذاشتیم که ملاقات کنم و ملاقات هم کردیم. وای که چه چیزی بود با کون برامده گی آخ جون‏!‏ مرض مه هم همین قسم کون بود وقتیکه مرا دید عاشق مه شد چون مه بچه مقبول بودم از اون روز زنگ زدن مه کم شد و از خاطرجان زیاد چند مدت بود که یکی دیگر سکس دانشجو خود را ندیده بودیم که برایم یکی از روز ها زنک زد و گفت بیا منزل ما همان روز فامیلشان به یه محفل رفته بودن رفتم منزل شان داخل شدم با یه احوال پرسی رفتم توی خانه نشستیم هردو مان یه تخت خواب بود روی همو نشستیم با جرعت نمتوانستم که نزدیم بشانمش لب ها سینه ها و کون سکس ایرانی زیبای او مرا حشری ساخته بود کمی باایش حرف زدم اورا نزدیکم شاندم معلوم بود بار اول پهلوی یه پسر میشینه او میشرمیت مه همچنان چند لحظه بعد با یک کار تانستم که لب بگیرم با یه لب گرفتن شروع شد دگه ده مالیدن یه پیراهن سرخ پوشیده بود با یه دامن پیراهنش را در سکس دانشجو آوردم و شروع به مالیدن کدم کیر از دسته شق شده بود شلوار را بالا کرده بود بالایش که خواب میشدم کیرم ده نزدیک کوسش میرفت از روی شلوار او هم میشرمیت روی خود را پنهان میکرد مه با این کارش حشری تر میشدم بعد از چند دقیقه سینه بندش را کشیدم ما برش سینه بند میگیم آه که چه سینه های سفید زیبا تحمل نتوانستم سکس دانشجو دفعتأ به خوردن شروع کردم او هم حشری تر میشد چند دقیقه خوردم سینه شو

 

سکس لزبین

سکس داستانی سکس ریحانه پارسا بهترین سکس ایرانی بهترین سایت سکس دانلود فیلم سوپر سکس دختر ایرانی سکس پاکستانی سکس سیاه فیلم سکسی کوتاه سکسی کم سن

Horny Schoolgirl Selfies
Jenna’s a bad girl. She’s landed herself in detention with Ms. Jade, but that doesn’t stop her from taking nudes to send to her boyfriend. When Ms. Jade confiscates her phone Jenna asks if she can go to the ladies room, then sneaks off to call her boyfriend from the princpal’s office. Meanwhile Jewels scrolls through the naughty schoolgirl’s dirty selfies and feels her pussy getting wet. This horny milf tracks down the slutty schoolgirl and gives her some special after school attention.

Pornstars: Jenna Ashley / Jewels Jade

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *