سکس داستانی سپرده بانک اسپرم

سکس داستانی دختر ایرانی بدن لخت نازشو نشون میده

سکس داستانی ربکا مور پس از اخراج از بانک اسپرم به دلیل “شوق بیش از حد” در انجام وظایف خود، تصمیم می گیرد یک بانک اسپرم مستقل از خانه خود راه اندازی کند. خوشبختانه برای اهدا کننده دنی دی، ربکا رویکرد بسیار عملی ارائه می دهد. او همچنین «واژن گریان» خود را پیشنهاد می‌کند که به این دلیل به دلیل مرطوب بودن مکرر آن و برای مشتریان خاص سکس داستانی مانند دنی، الاغ تنگش نامیده می‌شود. بازیگران پورن: دنی دی / ربکا مور.

کیرم کوچیک شده بازم شروع کردم به خوردن سینه هاش اومدم پایین تر تا به شرتش رسدیم اونم از پاش در آوردم کاملا خیس شده بود لاپاش شروع کردم به خوردن کسش و با انگشت توش میکردم. همش آه و ناله میکردو میگفت دو انگشتی بکن. منم دو انگشتی کردن بعد 3 انگشتی و بعدش 4 تا انگشتمم تو کسش بود. دیگه داشت جیغ میزد و یدفعه با یه جیغ بلند آروم شد. رفتم سکس داستانی بالا و بوسش کردم. حالا نوبت اون بود که برام ساک بزنه.کیرمو کرد تو دهنشو شروع کرد به ساک زدن. حال میکردم وقتی کیرم به ته حلقش میخورد و عق میزد. انقدر خورد که حس کردم داره آبم میاد. هیچی بهش نگفتم و همشو تو دهنش خالی کردم اونم همشو خورد. کیرم کوچیک شده بود ولی هنوزم ول کن نبود منم از کس و کون نکرده بودمش. دوباره شروع کرد به ساک زدن تا کیرم بزرگ شد و آماده کردن. خودش نشست رو کیرم و حس میکردم کسش داره باز میشه. کامل رو کیرم نشست و بعد چند ثانیه شروع با بالا پایین رفتن کرد.منم کمکش میکردم. سکس داستانی بعده یه مدت حس کردم خسته شده و جامونو عوض کردیم. شروع کردم با تمام قدرت تلمبه زدن که داشت اون زیر له میشد. میگفت آروم تر…. الان له میشم…همش ماله توئه عجله نکن

حشری تر میشدم
منم خسته شدم و از تو کسش کشیدم بیرون. گفتم میخوام بکنم تو کونت گفت نه جر میخورم. اما گوشم به این حرفا بدهکار نبود. کیرمو گذاشتم دمه سوراخ کونش و با یه فشار دادم تو. دستمو گذاشتم جلو دهنش که نتونه داد بزنه. میخواست داد بزنه ولی نمیتونست بهد چند دقیقه حس کردن کونش قشنگ آمادس و شروع کردم به تلمبه زدن اونم اون زیر نفس نفس میزن و می گفت: سکس داستانی کسو کونمو یکی کردی…….دارم جر میخورم….منم حشری تر میشدمو محکم تر میکردمش تا اینکه حس کردم آبم داره میاد. گفتم حیفه تو کسش خالی نکنم. از تو کونش کشیدم بیرون و کردم تو کسش دیگه هر چی بود واسه اونم لذت بود. محکمتر و محکم تر توش تلمبه میزدم و حس کردم واسه دومین بار داره آبم میاد گفتم دارم میام نای حرف زدن نداشت فقط گفت مواظب باش منم اطاعت کردمو با تمام قدرت کیرمو زدم تو کسش و با این حرکت تمام آبمو تو کسش خالی کردم فهمیده بود که چی کار کردم نزدیک بود گریه اش بگیره. گفتم قرص همرام هست نترس اونم یکم آروم تر شدش تا صبح دوبار دیگه کردمش و هر بارم تو کسش خالی کردم. ولی نذاشت تو کونش کنم دیگه. صبح که شد پسرشو راه انداخت که بره مدرسه ما هم با هم رفتیم حموم و اون تو یه بار دیگه هم کردمش اونشب کلا 5 بار آبم اومد و از اون به بعد هر وقت موقعیت بشه سکس داستانی از کس و کون میکنمش

فیلم سکس با خانوم خوش اندام ‌ایرانی

اون رو مبل نشسته بود و منم جلوش واستاده بودم و کیرمو داده بودم سکس داستانی دهنش و عین این فیلمای سکسی کیرمو تا ته میکرد تو دهنش و موقع بیرون کشیدن کیرم زبونشو میچسبوند به زیر کیر مبارک که یکی از بهترین لذات کص حرفه ای کردن ساک زدن حرفه ای شونه که ایشالله گیرتون بیاد و کمتر جق بزنید و کص بکنید. البته همه که نه ولی ۹۰ درصد شهوانیون جقی هستند نگو نه که خودتون هم میدونید.

خلاصه اقا ساکو همچین زد که من حالم کم بود خراب شه و بچه سکس داستانی هام بپاشه تو حلقش.
کشیدم بیرم و چنتا فشار به سر کیرم دادم تا کمی حشرش بخوابه.
من رفتم رو کار و از ممه های نرم و بزرگ سیلیکونیش لیس زدم سکس داستانی و شکمشو بوسه کنان رفتم پایین و رسیدم به کص بادکرده ی اب انداخته اش. چوچوله شو با

کلیپ سکس توپ ‌ایرانی همراه با عکس‌های سکسی‌ سکس داستانی نوک زبون براش لیس میزدم و میمالیدم. که اونم حالش حسابی بد شد .( یه توصیه به سکس جوونها که تاحالا کص نخوردن یا بلد نیستن: عزیزم شما قسمت چوچوله ی دختر رو حسابی لیس بزت الکی کل کص رو لیس نزن و وقتتو تلف نکن و زبونتو زیاد کش نده که دهنت گاییده شه فقط چوچوله سکس داستانی بهشون حال میده و حساسه براشون )

کیرتو تو کسم حس میکنم سکس داستانی باز شروع کرد, بلد نبود فقط میبوسید کم کم راه افتادیم لب بالامو میمکید و منم چند بار کوتاه لب پایینشو بوسیدم.منو خم کرد رو زمین مثل اونایی ک تشنه هستن دوتا لبامو باهم میخورد هنوزم همینطوریه عین جاروبرقیه و کلا جفت لبامر باهم میخوره و میمکه دستش رفت سمت سینم راضی نبودم نمیزاشتم بره روش سکس داستانی ناراحت شد منم حسابی امپرم بالا بود و کسم خیسه خیس خودم دستشو گذاشتم روی ممه,هام اروم روش مب کشید سرش زده بود بیرون و علی هی میگفت واااای ازم اجازه گرفت پیرهنمو دراره وقتی دراورد دوباره لبای قلوه ایشو رو لبام گذاشت دستشم روی ممه چپیم بود. و اروم فشار سکس داستانی میمداد… من گفتم بسه و بزور بلند شد از اون ب بععد بحثامون خیلی سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم کنارم نشست بغلم کرد خودم رفتم رو پاش نشستم از هم لب میگرفتیم و اونم نازم میکرد رفت سراغ گردنم و بوس سکس داستانی میکرد و میلیسید مانتومو در اورد انداخت کنار ی تاپ قزمز تنم بود دوبنده
سینهاشو گرفتم.

یه ساک باحال زد رفتم تو اتاق و رفتم کنارش سکس داستانی نشستم.بهش گفتم مانتوتو در بیار.راهت باش. مانتوشو که در آورد یه تاپ زرد زیرش داشت که تا بالای نافش بود.سوتین سفیدشم دیده میشد..با هم به حرف زدن افتادیم و از زیر زبونش ازش حرف کشیدم.معلوم شده که خودشم جندس.بهش گفتم بدنه خوبی داری.گفت میدونم تو چه فکری هستی!گفتم چی میگی تو بابا.! سکس داستانی گفت حرفای ضایع تو با دوستاتو که از اتاق رفتی بیرونو شنیدم.گفتم که دوستام از اینکه تو اومدی اینجا خوشحالن و شهوتشون زده بالا.گفت یعنی میخواین ترتیبمو بدین.(با خنده)گفتم که اونجوری که تو از خودت تعریف میکنی هر کسی دوست داره باهات رابطه برقرار کنه.اومد نزدیک تر و دمه گوشم با شهوت تمام گفت مرسی.پشت گردنمو بوسید و کارو شروع کرد.دوستامو خبر کردم و لخت اومدن تو و صحنه ای که لبامون رو لبای هم سکس ایرانی بود رو دیدن.اومدن نزدیک تر و یهو دختره گفت : میخوام به همتون یه حال درستو حسابی بدم.پردمم بازه.از جلو و عقب میدم..بعد سکس داستانی از این حرفی که زد بچه ها اومدن جلو و دختره برای همشون یه ساک باحال زد و شروع کردن به کردن.اول یکی از دوستام که اسمش رامین بود کرد تو کوسش و گفت : وای پسر چقدر گشادی.!

سکس ضربدری

سکس ریحانه پارسا بهترین سکس ایرانی بهترین سایت سکس دانلود فیلم سوپر سکس دختر ایرانی سکس پاکستانی سکس سیاه فیلم سکسی کوتاه سکسی کم سن سکس ایرانی قدیمی

Sperm Bank Deposit
After getting fired from the sperm bank for being “over-enthusiastic” in her duties, Rebecca More decides to start a freelance sperm bank out of her home. Luckily for donor Danny D, Rebecca offers a very hands on approach. She also offers her “weeping vagina,” so called because of it’s frequent wetness, and for special customers like Danny, her tight ass.

Pornstars: Danny D / Rebecca More

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *