سکسی مادر و پسر گاییدن به نوار

سکسی مادر و پسر گاهی زبونشو روی کسم میکشید

سکسی مادر و پسر دنی ماونتین بازیگر مشهور تلویزیونی است که با انتشار نوار جنسی اخیرش با نیکی سکس، شلخته فوق‌العاده پورنو، تصویرش از بین رفت. او او را در حالی که در حال فیلمبرداری از یک نمایش واقعی واقعی است ردیابی می کند تا سعی کند با او روبرو شود، اما او آنقدر عوضی است که تصمیم می گیرد به جای سکسی مادر و پسر آن فقط صورتش را لعنت کند! او یک بادبزن خوب به او می‌دهد و سپس خم می‌شود تا بتواند احمق کوچک او را بخورد. او آن غنیمت را لیس می‌زند و سپس خروس چاق‌اش را می‌چسباند، لعنت به الاغ‌اش به سختی تا جایی که تمام دیکش را قطع می‌کند! ستارگان پورن: دنی مانتین / نیکی سکس.

باز هم یه لبخندی زد و با تکان دادن سرش سکسی مادر و پسر حرفمو تائید کرد. صورتشو آورد نزدیک کونم و زبونشو کشید روی سوراخم و چند بار این کار رو انجام داد. با آب دهانش خیسی کونم رو چند برابر کرد .اینکه از ور رفتن با سوراخ کونم دست بر نمیداشت کفریم کرده بود اما سعی میکردم چیزی بهش نگم .

آنال سکس کثیف

آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای سکسی مادر و پسر من نمیخوری؟
فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست سکسی مادر و پسر و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا

چون خیلی فضول هستن.اون روز سمیرا اومده بود خونه ما.سمیرا خیلی اندام خوش فرم و کون گنده ای داره و کاراته هم کار میکنه.آیدا که اعصابش خرد بود به سمیرا سکسی مادر و پسر گفت چه کار کنیم حال فاطمه رو بگیریم.سمیرا گفت بیارش .سکس خونتون یا بریم پیششون من خودم یه نقشه خوب دارم.به بهونه کاراته حالشون رو میگیریم.این رو هم بگم که فاطمه خانم و دخترش هر دو جودو کار بودن.آیدا گفت نمیشه اینها جودو کارن سکسی مادر و پسر .دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا گفت فاطمه رو تنهایی بکشون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه کار کنی؟سمیرا گفت میخوام با کف

گاییدن کون خوشگل و لطیف دختر هلو

موهامو زد پشت گوشم و گفت : قربونت برم الهی چطور بود ؟ هیچی نداشتم بهش بگم ،وضعیتی که توش بودم بهترین جواب بود براش سکسی مادر و پسر . بهش گفتم هنوز نخوابیدی؟ گفت نه ، دوست داشتم ببینمت.

اروم نشستم رو کیرش و همه ی کیرش رفت تو کسم . عاشق این پوزیشنم ، میدونستم که با این پوزیشن نهایتا ۳،۴ دقیقه دیگه ارضا میشم . شروع کردم خودمو رو بدنش حرکت دادن ،انقدر لب پایینم رو گاز گرفته بودم که دیگه داشت میسوخت. دستمو گزاشتم رو سینه هاش و چنگ میزدم ، به کمر قوص داده بودم و روی کیرش بالا پایین میکردم. دیگه اختیار ناله کردنم رو نداشتم و صدام خیلی بلند شده بود. کیرش از چیزی که سکسی مادر و پسر فکر سکسی مادر و پسر میکردم بزرگتر بود و این اولین تجربه سکسی من با یه کیر بزرگ بود . از جنب و جوش زیاد خیس عرق شده بودم و قطره قطره از نوک بینیم عرقم میریخت رو شکم سحر. صدای آه و ناله سحر هم بلند شده بود و دیگه اونم بدنشو تکون میداد و کیرش و پایین بالا میکرد.

داشتم ارضا میشدم . مدام اسم سحر رو میووردم و سینه هاشو محکم فشار میدادم .سحر فهمید دارم ارضا سکسی مادر و پسر میشم ،حرکتشو تند تر و تند تر کرد.صدای برخورد بدنامون بهم دیگه به صدای اه و ناله هامون اضافه شده بود. خودمو سفت رو بدن سحر نگه داشتم و ارضا شدم ، بدنمو جمع کردم و خم شدم رو سینه سحر .

پایین تنم میلرزید و اختیارش دیگه دست من نبود. بدون اینکه بخوام ،چشمام روی هم بسته مونده بود و از لذت زیاد سکسی مادر و پسر نمیتونستم دندونامو از هم دیگه جدا کنم . سحر فوق العاده تند تند ادامه داد و یهو کیرشو ثابت تو بدنم نگه داشت و پهلوهامو چنگ انداخت . متوجه شدم سحر هم ارضا شده. بی حرکت مثل ادمایی که از گردن به پایین فلج هستن افتادم رو سینه سحر . چند ثانیه بی حرکت موندیم و بعد سحر بدنمو سکسی مادر و پسر گرفت و اروم کمکم کرد کنار خودش خوابیدم . سینه هامو گرفته بودم و سحر داشت کف دستشو میکشید رو کسم و بازی میداد. چند ثانیه ای گذشت و به خودم اومدم ،سحر رو بغل کردم و سرمو گذاشتم رو سینه اش. موهامو از روی صورتم زد کنار سکسی مادر و پسر وچند باری پیشونیم رو بوسید.

با یه ببخشید سرمو از روی سینه اش برداشت و بلند شد وایساد. کاندوم رو از رو کیرش در آورد و همونجوری سکسی مادر و پسر بدون لباس از اتاق رفت بیرون. دست و پاهام یخ کرده بود و فقط دلم میخواست بخوابم خودمو جمع کرده بودم و چشمامو بسته بودم . سنگینی یه نفر رو کنارم رو تخت حس کردم . چشمامو باز کردم دیدم مائده با همون لبخند همیشگیش داره نگاهم میکنه. آخ که چقدر سکسی مادر و پسر الان به آغوش مائده نیاز داشتم…

سکس ایتالیا

سکسی مادر فیلم سکس مامان داستان سکس با مامان داستان سکسی مامان سکس مامان سکس با مامان فلیم سکسی کوس کوس خوشگل کوس زیبا کون کوس فیلم کوس سوراخ کون

Fuck The Tape
Danny Mountain is a famous TV actor whose squeaky-clean image got destroyed by the recent release of his sex tape with porn super slut Nikki Sexx. He tracks her down while she’s filming a new reality show to try and confront her, but she’s being such a bitch that he decides to just fuck her face instead! She gives him a nice deepthroat blowjob and then bends over so he can eat her tight little asshole. He licks that booty and then sticks his fat cock in, fucking her ass hard until she cums all over his dick!

Pornstars: Danny Mountain / Nikki Sexx

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *