سکسی مادر بزرگ جاسوسی در عینک GF اتاقی

سکسی مادر بزرگ بلند شد و کیرش و گذاشت روی کسم و خیلی اروم سرشو کرد داخل

سکسی مادر بزرگ جیمی مایکلز یک جفت مشخصات اشعه ایکس جدید دریافت می کند… درست به موقع که دوست دختر سکسی مادر بزرگ هم اتاقی اش (آمبر آلنا با تیپ درشت سکسی) بیاید. جیمی مشخصاتش را می گذارد و بدن برهنه امبر را نگاه می کند. امبر به سرعت متوجه می شود که جیمی به او علاقه دارد، اما او از دست دوست پسرش عصبانی است و تصمیم می گیرد که پریدن روی خروس جیمی ممکن است ایده بدی نباشد. این سکسی مادر بزرگ دو بارها و بارها لعنت می کنند، در حالی که از گرفتار شدن توسط هم اتاقی خودداری می کنند.
بازیگران: امبر آلنا / جیمی مایکلز.

دقیقه ۴ بار ارضا شدم اصلا حاله خودمو نمیفهمیدم کیوانم هیجانزده شده بود و با صدای بلند ارضا شد بعد از مراسم سکس و بعد از سکس به خودم اومدم ….. شاید خانومای دیگه هم تجربه کرده باشن امروز حالم خراب بود شاید تو ۴ سالی که ازدواج کردم این اولین بار بود که اینجوری شدم اگه به پست مردی سکس کون گنده میخوردم که جرات جلو اومدنو داشت شک سکسی مادر بزرگ نکنید باهاش میخوابیدم . نمیدونم دوباره این حالت تکرار میشه یا نه

آنال سکس خانوم میانسال خوش صحبت

همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم سکسی مادر بزرگ نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه سکسی مادر بزرگ که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست سکسی مادر بزرگ و پاهای فاطمه رو به زور بستن

اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سک سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی سکسی مادر بزرگ مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت.

بلند شد و کیرش و گذاشت روی کسم و خیلی اروم سرشو کرد داخل ،با وارد شدن کیرش توی بدنم احساس میکردم جریان خون سکسی مادر بزرگ تو بدنم بیشتر شده ، شروع کرد کمرمو مالیدن و همینطور که سر کیرش تو بود بدون اینکه حرکتی کنه کون و گودی کمرمو میمالید‌ هر بار که نگاهش میکردم میدیدم لبشو گاز گرفته و چشماش در حالت نیمه بازه .
سعی کردم بدنمو ببرم عقب تر تا بیشتر کیرش بره داخل ، با اینکه یه دفعه فرو کردنش کیرش برام دردناک بود ،ولی سکسی مادر بزرگ انقدر تشنه و داغ بودم که اصلا به دردش فکر نمیکردم و فقط میخواستم تمومش کنه و کسم رو با کیرش پر کنه.

کردن سوراخ تنگ با کیر کلفت

رفتم تو خونه کارامو کردم یه غذای دمه دستی پختم تا اومدن کیوان حاضر شه ، رفتم یه سکسی مادر بزرگ دوش بگیرم وقتی لباسامو در آوردم و نوبت شورتم رسید دیدم چقدر خیس سکس کون گنده کردم رفتم زیر دوش و با شامپو کوسم و لای پامو قشنگ شستشو دادم و با ژل هیدرودرم خودمو ضد عفونی کردم وقتی اومدم بیرون کیوان رسیده بود خودمو انداختم تو بغلش و یه لب ازش گرفتم سرمو سکسی مادر بزرگ چسبوندم به سینه ش ….

کیوان با تعجب پرسید چیزی شده عزیزم تو حالت خوبه ؟ گفتم نه خوب نیستم به دادم برس حالم خرابه کیوان متوجه همه چیز شد بغلم سکسی مادر بزرگ کرد برد تو اتاق حوله رو باز کرد سکس کون گنده انداخت کنار و شروع به لیسیدنم کرد سینه های خوشگلو گنده مو میخورد چنگ مینداخت و من لذت میبردم.

کوسمو حسابی خورد و آب انداخت نوبت من بود کیرشو سکسی مادر بزرگ کردم تو دهنم حسابی مکیدم حسابی داشت لذت میبرد از لذت بردن اون من داشتم کیف میکردم خودمو انداختم زیرش و کیر گنده شو کرد تو کوسم نفسمو حبس کردم چه لذتبخشه از این لذت مگه بالا ترم هست حسابی داشت تلمبه میزد سینه های خوشگلم تو دستاش بود میمالید چنگ میزد با کف دستش ضربه میزد تو آسمونا بودم ارضا شدم سکس کون گنده تا حالا اینقدر خیس نشده بودم وقتی ارضا شدم صدای تلمبه هاش بخاطر آب زیادم شلپ شلوپ میکرد خودمو سکسی مادر بزرگ فشار دادم بهش محکم بغلش کردم و اونم همین کارو کرد شاید تو سه .

سکس کون گنده

سکس با مادر مادر سکسی مادر و پسر سکسی مادر فیلم سکس مامان داستان سکس با مامان داستان سکسی مامان سکس مامان سکس با مامان فلیم سکسی کوس

Spying On roomie’s GF Glasses
Jimmy Michaels gets a new pair of x-ray specs… just in time for his roommate’s girlfriend (the sexy big-titted Amber Alena) to come over. Jimmy puts on his specs and gets to ogle Amber’s naked body. Amber quickly notices that Jimmy’s perving out on her, but she’s pissed at her boyfriend and decides that hopping on Jimmy’s cock might not be a bad idea. The two fuck repeatedly, while avoiding being caught by the roommate.
Actors: Amber Alena / JIMMY MICHAELS

One thought on “سکسی مادر بزرگ جاسوسی در عینک GF اتاقی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *