سوپر امریکای زازی اسکایم ماساژ سه نفری مقعد با جینبرا بلوچی

سوپر امریکای زازی اسکایم ماساژ سه نفری مقعد با جینبرا بلوچی

سوپر امریکای زازی اسکایم سلام‏ ‏من‏ ‏غزلم‏ ‏۱۳سالمه‏ ‏اهل‏ ‏عشق‏ ‏و‏ ‏حالم‏ و‏ ‏یه‏ ‏دختره‏ ‏حشر‏ی‏ ‏که‏ ‏تا‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏داستانم‏ ‏با‏ ‏کسی‏ ‏سکس‏ ‏نداشتم‏ ‏.
خب‏ ‏داستان‏ ‏از‏ ‏اونجا‏ ‏شروع‏ ‏میشه‏ ‏که‏ ‏یه‏ ‏بار‏ ‏رفتیم‏ ‏خونه‏ ‏عموم‏ ‏‏ واسه‏ ‏شام‏ ‏‏ ‏که‏ ‏متوجه‏ ‏نگاه‏ ‏های‏ ‏پسر‏ ‏عموم‏ ‏به‏ ‏خودم‏ ‏شدم‏ ‏خب‏ ‏بگم‏ ‏که‏ ‏پسر‏ ‏عموم‏ ‏یه‏ ‏پسر‏ ‏۱۶سالس‏ ‏که‏ ‏اسمش‏ ‏رادوینه‏ ‏و‏ ‏الانم‏ ‏که‏ ‏دارم‏ ‏میگم‏ ‏عاشقشم‏ زازی اسکایم ‏و‏ ‏قراره‏ ‏به‏ ‏دلیل‏ ‏هایی‏ ‏فقط‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏ازدواج‏ ‏کنیم‏ ‏!

خب‏ ‏وقتی‏ ‏متوجه‏ نگاه‏ ‏های‏ ‏رادوین‏ ‏و‏ ‏خنده‏ ‏های‏ ‏شیطونش‏ ‏شدن‏ ‏بلند‏ ‏شدم‏ ‏رفتم‏ ‏تو سوپر امریکای‏ ‏اتاق‏ ‏عموم‏ ‏اینا‏ ‏همون‏ ‏جور‏ ‏که‏ ‏نفس‏ ‏نفس‏ ‏میزدم‏ ‏دستگیره‏ ‏در‏ ‏باز‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏‏ ‏رادوین‏ ‏اومد‏ ‏تو‏ ‏منم‏ ‏که‏ ‏دست‏ ‏پاچه‏ ‏شده‏ ‏بودم‏ ‏زدم‏ ‏ادکلان‏ ‏روی‏ ‏میزد‏ ‏انداختم‏ ‏‏ رادوین‏ ‏داشت‏ ‏با‏ ‏خنده‏ ‏نگاه‏ ‏میکرد‏ ‏ادکلان‏ ‏رو‏ ‏از‏ ‏رو‏ ‏زمین‏ ‏برمیداشت‏ ‏گفت‏ ‏چته‏ ‏مگه‏ ‏من‏ ‏ترس‏ ‏دارم‏ ‏اب‏ ‏دهنمو‏ ‏قورت‏ ‏دادم‏ ‏گفتم‏ ‏نه‏ ‏و‏ ‏خواستم‏ ‏برم‏ ‏که‏ ‏منو‏ ‏تو‏ ‏بغلش‏ ‏جا‏ ‏داد‏ ‏نفسم‏ ‏بند‏ ‏اومده‏ ‏بود‏ ‏‏ رادوین‏ ‏سرشو‏ ‏اورد‏ ‏نزدیک‏ ‏گوشم‏ ‏گفت‏ ‏اروم‏ ‏باش‏ ‏عزیزم‏ زازی اسکایم ‏یدفعه‏ ‏یه‏ ‏مشت‏ ‏زدم‏ ‏به‏ ‏سینش‏ ‏که‏ ‏گفت‏ ‏باشه‏ ‏باشه‏ ‏اصلا‏ ‏عشقم

بهش‏ ‏گفتم‏ ‏ولم‏ ‏کن‏ ‏گفت‏ ‏لامصب‏ ‏دوست‏ ‏دارم‏ ‏از‏ ‏اونجایی‏ ‏که‏ ‏بنده‏ ‏هم‏ ‏یه‏ ‏حس‏ سوپر امریکای ‏هایی‏ ‏نسبت‏ ‏بهش‏ ‏داشتم‏ ‏دیگه‏ ‏تو‏ ‏بغلش‏ ‏ولو‏ ‏شدم‏ ‏که‏ ‏کم‏ ‏کم‏ ‏لباشو‏ ‏گذاشت‏ ‏رو‏ ‏لبم‏ ‏رادوین‏ ‏قدش‏ ‏بلند‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏من‏ ‏کوتاه‏ ‏بودم‏ ‏اما‏ ‏هر‏ ‏دومون‏ ‏لاغر‏ ‏بودم‏ ‏کلا‏ ‏تو‏ ‏خونوادمون‏ ‏پوستون‏ ‏سفیده‏ ‏رادوین‏ ‏انداختم‏ ‏رو‏ ‏تختو‏ ‏همون‏ ‏جور‏ ‏که‏ ‏فراموش‏ ‏میخورد‏ ‏لباسم‏ ‏از‏ ‏تنم‏ در‏ ‏اورد‏ ‏خودشم‏ ‏لخت‏ ‏شد‏ ‏قلبم‏ ‏تند‏ ‏تند‏ ‏میزد‏ ‏اول‏ ‏یکم‏ ‏سینه‏ ‏هامو‏ ‏فشار‏ ‏داد‏ ‏که‏ ‏اینم‏ ‏بگم‏ ‏سینها‏م‏ ‏حدود‏ ‏۵۶بود‏ ‏بعد‏ ‏هم‏ ‏مکید‏ ‏درد‏ ‏داشت‏ ‏ولی‏ ‏کاری زازی اسکایم‏ ‏نمیشد‏ ‏کرد‏ ‏رادوین‏ ‏تمام‏ ‏بدنم‏ ‏رو‏ ‏لیس‏ ‏زد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏کسم‏ ‏حسابی‏ ‏بازی‏ ‏کرد‏ ‏بعدم‏ ‏زبونشو‏ ‏کرد‏ ‏تو‏ ‏کسم‏ سکس دکتر.

‏خیلی‏ ‏داغ‏ ‏بودم‏ ‏یدفعه‏ ‏کیر‏ ‏رادوین‏ ‏شق‏ ‏شد‏ ‏بهم‏ ‏گفت‏ ‏اولین‏ ‏بار‏ه‏ ‏ارضا‏ ‏میشه‏ ‏فقط‏ ‏لبخند‏ ‏زدم‏‏ ‏پاهامو‏ ‏زد‏ ‏بالا‏ ‏و‏ ‏کیرش‏ ‏کرد‏ ‏تو‏ ‏کونم‏ ‏جیغ‏ ‏زدم‏ ‏که‏ ‏یدفعه‏ ‏گفتم‏ ‏مامان‏ ‏اینا‏ ‏گفت‏ ‏نگران‏ ‏نباش‏ ‏رفتن‏ ‏‏قرار‏ ‏بود‏ ‏من‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏شام‏ ‏بمونم‏ ‏خونه‏ ‏عموم‏ ‏منو‏ ‏رادوین‏ ‏و‏ ‏ابجیش‏ ‏خونه‏ ‏بودیم‏ ‏چون‏ ‏اونا‏ ‏میخواستن‏ ‏برن‏ ‏خونه‏ ‏عمه‏ ‏که‏ ‏مشهد‏ ‏بود‏ ‏رادوین‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏کردنم‏ ‏در‏ ‏رو‏ ‏قفل‏ ‏کرد‏ ‏و‏ سوپر امریکای ‏اومد‏ ‏کنارم‏ ‏گفت‏ ‏حالا‏ ‏امشب‏ ‏باهم‏ ‏میخوابیم‏ ‏منم زازی اسکایم‏ ‏سرشو‏ ‏گذاشتم‏ ‏رو‏ ‏سینم‏ ‏‏ ‏و‏ ‏تا‏ ‏نیمه‏ ‏شب‏ ‏حرف‏ ‏زدیم‏ بعد‏ ‏خوابیدیم‏ ‏الان‏ ‏از‏ ‏اون‏ ‏ماجرا‏ ‏سه‏ ‏ماه‏ ‏میگذره‏ ‏و‏ ‏قرار‏ ه‏ وقتی‏ من۱۶سالم‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏رادوین‏ ‏۱۹سالش‏ ‏منو‏ ‏از‏ ‏بابام‏ ‏خواستگاری‏ ‏کنه‏ !!

‏عاشقشم‏ ‏هنو‏ز‏ ‏اون‏ لحظه‏ ‏خوابیدن‏ ‏تو‏ ‏بغل‏ ‏هم‏ ‏مث‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏شوهرارو‏ ‏فراموش‏ ‏نمیکنم!!!

نظر ادمین: با این ملت حشری که ما داریم و بچه هایی که تو این سن سکس می‌کنن بهتره سن قانونی سکس تو ایران مثل ژاپن و فیلیپین بشه ۱۲ سال!
سلام اسم من ساناز . یه دوهفته ای هست که با این سایتآشنا سوپر امریکای شدم وسوسه شدم اتفاقی رو که تو دوران مدرسه واسم افتاده بود رو بنویسم …

سال اول دبیرستان توی مدرسه نمونه دولتی شبانه روزی قبول شدم اولش فکر وذکرم زازی اسکایم فقط درس خوندن بود تا اینکه بادختری به اسم میترا دوست شدم میترا خیلی دختر زیبایی بود خیلی هم حشری اونروزها کمتر کسی از بچه ها موبایل داشت که یکی از اونها هم میترا بود یه گوشی با کلی عکس و فیلم سکسی شبها سوپر امریکای.

مینشستیم تو اطاقمون چندین ساعت فیلم وعکس سکسی تکراری نگاه می کردیم دوتاییمون خیلی می رفتیم تو کف . شبها که هم اطاقیهامون که سه نفر بودن خواب می رفتن می افتادیم به جون همدیگه اول ک.س و کونمون رو تمیز میشستیم واسه همدیگه لیس میزدیم وای که چقدر حال میکردیم کـس وکون میترا از من سوپر امریکای خوش فرمتر بود واسه همین من خیلی با حرص وولع می خوردمش طعمش هنوز رو زبونمه بعد از چند ماهی دیگه به لاس زدن قانع نبودم دلم می خواست خودم رو جر بدم

حالم خیلی بد بود همون روزها بود که فهمیدم میترا باکره نیست همین باعث شد که زازی اسکایم منم قید پرده ام روبزنم از مشاورمون شنیده بودم که قابل ترمیمه . یه شب که با خیارسبز افتادیم به جون همدیگه میترا کار خودش رو کردو راهم رو باز کرد . بعد از چند روزی دیگه به انگشت کردن و لاس و خیارسبز راضی سوپر امریکای نبودم دلم بدجورکیر میخاست ازهمون کیرکلفتهایی که تو فیلمها بود zazie skymm anal.

همون روزها بود که یه ساختمون قدیمی رو تو مدرسه مون تخریب کرده بودن وداشتن

جاش یه ساختمان جدید میساختن یه پسری به اسم میلاد که مهندس بود اونجا مسئول کارگاه بود تیپ نسبتا خوبی داشت یه عینک دودی که بهش می یومد با یه شلوار کتون تنگ که کیرش قلمپ کرده بود بیرون خیلی جلب توجه میکرد زنگهای تفریح من فقط اون رو نگاه میکردم بد جور تو کفش بودم بهش نگاه می کردمو کیرش سوپر امریکای رو تصور میکردم شبها هم توفکر میلاد ارضامیشدم

وقتی که کس میترا رو میخوردم تصور می کردم دارم کیر تخیلی میلاد رو میخورم یه روز که میلاد متوجه نگاههای من شده بود بهم زازی اسکایم سر تکون داد که یک دفعه تمام بدنم یخ کرد سرکلاس فقط به اون فکر میکردم زنگ ناهار که خورد هول هولکی یه نامه واسش نوشتمو رفتم تو حیاط انداختم جلو پاش اونهم برش داشت مثل دیوونه.

ها بودم مست مست یه چندروزی گذشت عصرها ساعت سوپر امریکای 4 که کارگاهشون تعطیل میشد و تموم کارگراشون میرفتن میلاد میرفت و برق کارگاه رو که از تو سالن سوله اجتماعات گوشه مدرسه قطع می کرد . یه روز عصر که من الکی کتابم رو گرفته بودم دستم و به بهونه خوندن داشتم دور مدرسه میچرخیدم فرصت رو مناسب دیدم و افتادم دنبالش و پشت سرش رفتم تو سالن تابلو برق .

پشت پرده سن بود من همون جلو درب وایستادم و بیرون رو دید میزدم که یه دفعه کسی ندیده باشه میلاد که پرده رو زد زازی اسکایم کنار و من رودید خیلی جا خورد بدون مقدمه گفت کسی که ندیدت منم گفتم نه و رفتم طرفش بدنم سرد سرد بود بی اختیار نگاهم رفت به سمت اون قلمپ جلوی شلوارش دهنم خشک شده بود و زبونم سوپر امریکای تو دهنم نمیچرخید

بهش سلام کردم اون هم دستش رو اورد جلو که بهم دست بده منم دستم

رو بردم جلو دستم رو گرفت دستش گرم گرم بود بهم گفت چقدریخی منم که صدام میلرزید گفتم خب دیگه میترسم بهم گفت همین جاباش برم یه سروگوش اب بدم از درسالن رفت بیرون منم رفتم پشت پرده سن پاهام سست شده بود نشستم روی یه چهارپایه ده دقیقه ای طول کشید تا اومد در سالن رو از پشت بست اومد پشت پرده نزدیک سوپر امریکای که شد بی اختیار از جلوش پا شدم اون هم که زازی اسکایم فهمیده بود حال من دست.

خودم نیست من رو گرفت تو بغلش و یه دستش رو گذاشت روی سینه هام و اون یکی دستش رو روی کونم قلبم داشت وایمیستاد قدمن تا سر شونه میلاد سوپر امریکای بود ومن کاملا در اختیارش به همه جام دست میکشید و قربون صدقه ام میرفت یک دقیقه نشد که بی اختیار جلوی کیرش زانو زدم زیپش شلوارش رو کشیدم پایین تعجب زازی اسکایم.

کرده بود خودش کمک کردو شلوارش رو کشید پایین تشنه کیر بودم دلم میخاست زودتر ببینمش اولین بار بود که میخواستم کیر رو از نزدیک سوپر امریکای ببینم از رو شرتش کـیرش رو لمس کردم سفت و بلند شرتش رو کشیدم پایین و بی اختیار سرش رو کردم تو دهنم و شروع کردم به مک زدن بو میداد ولی من تشنه بودم سوپر امریکای شاید دهها ساعت با گوشی میترا کیر خوردن رو دیده بودم و در ارزوش بودم زازی اسکایم اینقدر با ولع میخوردم و میمالوندم که میلاد میخواست آبش بیاد و کیرش رو از تو دهنم کشید بیرون نمیخاست به همین جا ختم بشه زیاد وقت نداشتیم هر لحظه ممکن بود یکی بیاد .

سکس دکتر سکسی عاشقانه سكس مساج سکس دختر خوشگل سکس وحشی سکس چت سکس زیبا سکس لزبین سکس در حمام سکس خواهر برادر سکس چند نفره

21Sextury Anal Threesome Massage With Ginebra Bellucci

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *