جق زدن دختر روغن خورده و آماده سکس کون گاییدن

جق زدن دختر کلیپ سکس کونی خانوم گوشتی ایرانی

جق زدن دختر اگر اهل باسن‌های بزرگ هستید و زمانی که گونه‌هایتان صاف و براق هستند، آن‌ها را بهتر دوست دارید، به جای درستی آمده‌اید. ملینا میسون الاغ بزرگی دارد و منتظر مرد آویزان شده ای مانند مانوئل است تا به او نشان دهد که چقدر می تواند از پس آن برآید. روی گونه‌ها روغن می‌مالد، سپس خروس چاق‌اش را در آنجا فرو می‌کند و الاغ ملینا را تا زمانی که او بارها و بارها جق زدن دختر روی میله‌اش خم می‌شود، لعنت می‌کند. بازیگران پورن: مانوئل فرارا / ملینا میسون

کون دادن یه خانوم گوشتی و هیکلی‌

خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا جق زدن دختر و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟
فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش جق زدن دختر رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت

دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست .سکس روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا جق زدن دختر و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون کنه.آیدا خانم مطمعن

آنال سکس خانوم میانسال خوش صحبت

موهاشو میکشیدم و اروم صورتشو سیلی میزدم.میدونستم چقدر دیوونه این کاره. کوس کم کم کیرمو برد ته حلقش جق زدن دختر و نگه داشت.بی اختیار ابمو ریختم تو گلووش.درست مثل چت هامون تا اخرین قطرش رو خورد.کارش روبلد بود.میدونست باید انقدر ساک بزنه که این کیر دوباره راست شه.انقدره خوب ساک میزد که چن دیقه بعد دوباره کیرم راست شد.از دهنش در اوردم و گفتم بخوابه رو تخت.البته این بار رو شکم.اروم دامنش رو در اوردم.خدای من شرت پاش نبود.تنها چیزی که با بدنش متفاوت بود رنگ پابند طلاییش بود.اروم لبام رفت روی مچ پاش.بوسه های ریز میزدم سمت ساق پاش و کم کم میومدم بالا.دوباره صداش خونه رو ورداشته بود.اینبار قربون صدقم میرفت.انقدر بوسیدم جق زدن دختر تا رسیدم به کونش.اروم پاهاشو باز کردم.نامردی بود بعد اون همه ساکی که زد کسشو لیس نزنم.یه کس تمیز که لبه هاش یکم صورتی بود.اروم و با حوصله کسشو زبون میزدم.داشت دیوونه میشد.یهو برگشت به پشت خوابید کوس .گفت رامین کسمو بگا.بی اختیار خوابیدم روش و کیرموگذاشتم دم کسش.از بی صبری پاهاشو دور کمرم حلقه کرد و منوفشار داد به خودش.کیرم رفت تو کسش.وای کس نبود انگار کوره بود لامصب.از داغی کسش کیرم داشت اتیش میگرفت.شروع کردم تلمبه زدن. کوس اولش اروم وبا حوصله ولی کم کم تند تر و وحشیانه تر.چون یبار ابم اومده بود خیالم تخت بود که به جق زدن دختر این زودی نمیاد.تو اسمونا بودم.مینا داشت میمرد از لذت.هی منو چنگ میزد.یهومتوجه منقبض شدن بدنش شدم.داشت ارضا میشد.بدنش یکم لرزید و بی حال افتاد.همیشه کوس تو چت میگفت دوس داره ارضای دومش وحشیانه باشه.کیرمو از کسش بیرون کشیدم و رفتم نشستم رو سینش.کیرمومیمالیدم به لباش.اروم چپوندم تو دهنش وموهاشوگرفتم.چشماشو بست و شروع کرد به ساک زدن دوباره.داشتم از ساک زدنش لذت میبردم که کوس یادم افتاد عاشق اینه که از پشت بکنی تو کسش.کیرمو در اوردم از دهنش.برش گردوندم به شکم خوابید.دیگه هیچی نمیگفت فقط نفس جق زدن دختر نفس میزد.بالشتشوگذاشتم زیر شکمش و از پشت کیرمو کردم تو کسش.اه عمیقی کشید و چنگ زد به تشک تخت.با شدت تمام تلمبه میزدم که دوباره ارضا شد.منم کیرمو در اوردم و با چن تا ضربه ابمو پاشیدم لای پاهاش.بی رمق افتادم جق زدن دختر روش.داشت قربون صدقم میرفت.منم انگار یه کوه از رو شونم برداشتن.خیلی سبک شده بودم.اروم خوابوندمش.درایورش رو درست کوس کردم و از خونه زدم بیرون.

فیلم آنال سکس زوج حرفه‌ای شیرازی

دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جق زدن دختر جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا جق زدن دختر هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت

کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه جق زدن دختر کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش سکس هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری جق زدن دختر بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش.

کوس

سکسی مادر بزرگ سکس با مادر مادر سکسی مادر و پسر سکسی مادر فیلم سکس مامان داستان سکس با مامان داستان سکسی مامان سکس مامان سکس با مامان

Oiled-Up and Ready to Fuck
If you’re into big butts, and like them even better when the cheeks are slick and shiny, you’ve come to the right place. Melina Mason’s got a huge juicy ass, and has been waiting for a hung dude like Manuel to show her just how much action it can handle. He spreads oil on the cheeks, then he shoves his fat cock in there and fucks Melina’s ass until she cums over and over on his rod.

Pornstars: Manuel Ferrara / Melina Mason

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *