بهترین سکس ایرانی بگذار یک سلفی برازرز بگیرم

بهترین سکس ایرانی به دوست شوهرم کوس دادم چون کیرش بالا بود

بهترین سکس ایرانی وقتی اندامی گرم و عالی مانند تاشا رینگ دارید، حوصله‌تان سر نمی‌رود! درست قبل از اینکه قرار باشد صحنه ای را فیلمبرداری کند، تاشا سینه های شیرینش را بیرون آورد و یک سری سلفی در سراسر خانه گرفت. در همین حین، در حالی که او مشغول فیلمبرداری از سینه هایش بود، جردن آمد تا آن خربزه های گرد زیبا را قبل از صحنه با هم بپرد بهترین سکس ایرانی. تونی با فریب دادن هر دوی آنها وارد شد و تصمیم گرفت با آن غلت بزند. او از تاشا فیلم گرفت که به جردن یک دم دستی شلخته دو دستی می داد، سپس آنها به سمت تخت دویدند تا فک کنند. تاشا آنقدر شاخ شده بود که یک خروس بهترین سکس ایرانی چاق را بین سینه هایش بلغزد، سپس هر اینچ از آن توپ را مانند یک قهرمان گرفت. ستارگان پورن: جردن اش / تاشا رینگ.

شروع مالیدن کسم و خوردن سرو صورت و لبهام گذشت تا وقتی 15 سالم شد, توی یه شهر کوچیک بودیمو کلی خواستگار داشتم که ول نمیکردن ، اما پدرم همه خواستگارامو رد میکرد و میگفت آیدا باید بره دانشگاه و مهندس بشه، چون دختر عمه هام تو اصفهان دانشگاه میرفتن، دیگه همه چیز رو راجع به سکس و ازدواج میدونستم، یه روز از مدرسه بهترین سکس ایرانی برگشتم، پسرخاله مادرم اومده بود بهمون سر بزنه، حدودا 35 سالش بود اون موقع، تا منو دید گفت:تویی آیدا؟ چقدر خوشگلتر شدی به مادرم گفت: چقدر بزرگ شده آیدا روز بعدش دیدم اومده در مدرسه دنبالم، ماشین داشت، گفت بیا بریم واسه مادرت خرید کنیم، اون موقع ها پدرم 23 روز سر کار بود و یه هفته مرخصی میومد، منم باهاش رفتم، خریدا رو که کردیم از یه راه فرعی برگشت سمت خونه، تو راه یهو ایستاد و گفت بیا پایین کارت دارم، منم گفتم چکار؟ گفت بیا اینو ببین، ماشینو دور زد و در عقبو باز کرد، پیاده که شدم هولم داد رو صندلی عقب و خوابید روم، شروع کرد لب گرفتن بهترین سکس ایرانی، جیغ میزدم و دست و پا میزدم ولی زورم بهش نمیرسید، اون مرد بود و نزدیک 90 کیلو، من یه دختر ظریف 55 کیلویی، با دست چپ دست راستمو گرفت و آرنجش هم گذاشته بود رو بازوی چپم که نتونم بزنمش، وزنش هم انداخته بود روم که نفسم داشت بند میرفت فقط میمالم لای پاهات دستشو کرد تو شلوار مدرسه ام و شروع مالیدن کسم و خوردن سرو صورت و لبهام، هم میترسیدم هم خوشم میومد، سرمو تکون تکون میدادم، اما اون براش مهم نبود، تند تند کسمو میمالید،چند دقیقه بعد کاملا خیس بودم، الکی دست و پا میزدم ولی دوست داشتم ادامه بده، حس دستهای داغش بهترین سکس ایرانی و زمزمه های کشدارش تحریکم میکرد، کم کم مقنعه ام هم دراومد و شروع کرد خوردن گردنم که دیگه رسما وا دادم، دید زیاد مقاومت نمیکنم مانتومو باز کرد و بلوزمو داد بالا و شروع کرد خوردن سینه هامو مالیدن کسم، بعد گفت کاریت ندارم، فقط لا پایی همونطور که با یه دست نمیزاشت بلند بشم و وزنش روم بود و شلوارشو باز کرد، فقط یه لحظه بلند شد و شلوار و شورتشو کشید پایین، واسه اولین بار کیر واقعی دیدم، دراز و سیاه بود، دائم قربون صدقه ام میرفت که مثلا خرم کنه و گردنمو میخورد و میگفت فقط میمالم لای پاهات،شلوار و شورت منم داد پایینو گذاشت وسط پاهام ، همزمان هم سینه هامو میچلوند، انقدر بهم ور رفت که آبش اومد بهترین سکس ایرانی، ریخت بالای کسم، ارضا نشده بودم ولی بی حال بی حال بودم

سکس داف شیطون و بلا تو نونوایی

های توپش که ادمو یاد این کص های توپ سایز بزاررس مینداخت بهترین سکس ایرانی خلاصه اقا که شما باشی بعد از بستن قرارداد ما شروع کردیم مخ زنی که سارا خانم چند سالته و ازدواج کردی یا نه و تعریف کردن ازش که دختر به زیبایی تو چطور ازدواج نکرده و گفتم من ازت خوشم اومده و اگه اوکی باشی یه مدت باهم باشیم تا ببینم اگه خوب کصی بودی مثلا ازدواج میکنیم اگه تو کص دادن اذیتم کردی و ناراحت شدم ازت که نمیگیریمت و اگه راحتم کص دادی که پس جنده ای و باز هم نمیگیرمت ولی اگه کلا بهم ندی باز هم نمیگیرمت و میگم کص ننت.
خلاصه اقا ما چند روز با این کص بهشتی رفتیم گردش و رستوران و سفره خونه و بوس و بغل بهترین سکس ایرانی و دستمالی و خرج و برج.

سکس داف شیطون و بلا تو نونوایی بهترین سکس ایرانی تا اینکه یه روز بعد کسچرخ و گردش تو کوچه پس کوچه های خیابون مطهری که اکثرا ادارین و سکس جمعه ها سگ پر نمیزنه حسابی از این کص بهشتی لب گرفتم و لببازی کردیم و کمی هم با دستم کصشو از رو ساپورتش مالیدم که این حالش بدجور خراب شد و گفت حالم خراب شده ( اشاره به این داشت که کصش آب انداخته و کیر میخواد).
اقا که شما باشی هرجا زنگ زدیم مکان جور کنیم نشد که نشد. من هم کیر خورده از همه جا حیلون و ویلون مونده بودم چیکار کنم با این شاه کص بهشتی که کسش اب انداخته.
اقا رفتم تو مخش که بیا بریم دفتر دکی.

کلیپ گی مشتی‌ و داغ ایرانی

sex irani دوتایی زنمو کردیم ,کوسش گشاد شه بهترین سکس ایرانی اما کم کم ررمون باز شد و یبار,برگشتن نشستیم کنار هم یکم همو اذیت کردیم ک گفت چرا نمیزاری دو دقیقه دستتو بگیرم منم ساکت نشستم و هیچی نگفتم دستمو ک گرفتم مردم از خجالت و حرارت کلع تنم داغ شده بود و نبض میزد خیلی حس خوبی بود… و چند شب بعدش موقع خواب گفت دوس داره ببوستم…. این اول داستان ما بود نه من و ن علی قبلا دست کسی بهمون نخورده بود و خیلی مثبت بودیم البته اون مذهبی بود من بچه مثبت…

عسل خانوم دختر بهترین سکس ایرانی شدیدا شهوتی دقیقا 1.5 سال از اشناییمون گذشته بود و تلگرام شده بود جایی ک جک هاس سکسی بفرستیم اون موقع مد جک سایز 85 بود ,عروسی خواهرم بود و لباسی ک من داشتم اگه سایز سینم 85 بود خیلی بهتر روی تنم می افتاد و همینو بهش گفتم و اینکه سایز من 70 هس و ب شوخی کشید ب سکس چت و میگفت میاد واسم بهترین سکس ایرانی روزی سه چار ساعت ماساژ میده تا بشه 85 .و ب جاش میخواست بخورشون
میرفتم تو حموم و خودارضایی میکردم
یه روز مادرم غذا داد که بده به همسایه بهترین سکس ایرانی کناری، زنش رفته بود شهرستان واسه زایمانش، وقتی در زدم گفت بیا داخل تا کاسه رو پس بیارم، منم رفتم تو، اومد درو بست و منو بغل کرد و خواست لب بگیره که صورتمو برگردوندم، ترسیده بودم و از ترس لال شده بودم، فقط زور میزدم از بغلش بیام بیرون، اونم هی چرت و پرت میگفت و سرو صورتمو میبوسید و خودشو میمالید بهم، اصلا از ترس نمیفهمیدم چی بهترین سکس ایرانی میگه، تا اینکه چندبار پرسید شورتت چه رنگیه؟ و بین پامو مالید، منم کلا لال، تو یه لحظه از دستش در رفتم و فرار کردم تو کوچه، قلبم مثل چی میزد، رفتم تو خونه و تو اتاق خوابمون و گوشه دیوار کز کردم، هنوز بین پام داغ بود، مادرم هم انقدر مشغول کار بود که اصلا نپرسید کجایی تا وقت شام، از ترس به هیچکس نگفتم، نمیدونم اون موقع چرا همه اش فکر میکردم حتما خودم مقصرم، و حتما دعوام میکنن که چیزی نگفتم

گذشت تا اینکه تو حموم به این فکر میکردم چرا از شورتم پرسید؟ چرا اونجامو میمالید، چند بار خودمو مالیدم و دیدم یه جوری میشم، اون موقع بهترین سکس ایرانی نمیفهمیدم چه حسیه، فقط خوشم میومد، گاهی یواشکی خودمو میمالیدم، تا اینکه حدودا تو 13 سالگی واسه اولین بار ارضا شدم، تو حموم بودم، زیر دوش نزدیک بود غش کنم، نشستم رو زمین، یه کم که حالم جا اومد خودمو شستم و اومد بیرون، دیگه شد عادتم، سکس ایرانی میرفتم تو حموم و خودارضایی میکردم بهترین سکس ایرانی، البته چون فقط با مالیدن بود همیشه هم ارضا نمیشدم ولی بازم خیلی خوشم میومد

کس کردن

بهترین سایت سکس دانلود فیلم سوپر سکس دختر ایرانی سکس پاکستانی سکس سیاه فیلم سکسی کوتاه سکسی کم سن سکس ایرانی قدیمی سکس پیرزن ایرانی سکسی پیرزن

Let Me Take A Brazzers Selfie!
You can’t be bored when you’ve got a hot, perfect body like Tasha Reign’s! Right before she was supposed to film a scene, Tasha whipped out her sweet boobs and took a bunch of selfies all around the house. Meanwhile, while she was filming her titties, Jordan came around to bounce those gorgeous round melons before their scene together. Tony walked in on the two of them fooling around and just decided to roll with it. He filmed Tasha giving Jordan a two-handed sloppy blowjob, then they ran to the bed to fuck. Tasha was so horny to slide a fat cock between her tits, then she took every inch of that cannon like a champ.

Pornstars: Jordan Ash / Tasha Reign

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *