بازیگران پورن کرمپی های با تازه وارد بیدمشک زرق و برق دار

بازیگران پورن کرمپی های با تازه وارد بیدمشک زرق و برق دار

بازیگران پورن گبی کارتر حواسش به من نبود منم چتتت رو روناش سیر دلم مالوندمشون باورتون نمیشه این رونا چقدر سفید و نرم و پرن . تلفنش که تموم شد با خنده گفت میگم تموم نشد ؟ منم گفتم نه خدارو شکر گفت پشو ببینم پرووو و خندیدیم.

خانم من چون سر کار میره شبا زود میخوابه یشب خواهر زنم پیشمون بود منم خیلی اونشب حشری بودم گفتم خدا میشه یعنی من اینو بکنم ؟؟ هی با خودم حرف میزدم نگران ابروم بودم سه نفری لزبین.

نشستیم مشروب خوردیم طبق معمول خانمم گفت من برم بخوابم دیر نشه طرفا ساعت 12 رفت خوابید بازیگران پورن گبی کارتر . به خواهر خانمم گفتم من اصلا مست نشدم جمع کنیم گفت نه تو بخور گفتم تنها.

!؟ گفت خب حالا یه 2 پیک هم باز باهات میخورم منم سنگین براش میریختم با اب میوه میکس میکردم بش میدادم بازیگران پورن . 2 پیک همانا و تو پیک 5 و 6 بودیم مستتت مست شده بود بردمش تو فاز طلاقش یواش یواش یهو گفت خیر نبینه و بخدا نمیدونی.

چقدر سخته با اینکه 1 سال گذشته و هی آه میکشید و سیگار میکشیدیم منم بغلش کردم گفتم بابا چته خوشکلی خوش هیکلی حیف این چشا نیست ؟ هیف این پاها زشتت نیست گفت دلتم بخواااد گفتم نگم براتت و داشتیم مبخندیدیم همینطور که تو بغلم بود گفت اگه شماها نبودین من دووم نمیوردم .

واقعا با حرفات تو بغلت آروم میشم . داغ کرده بود مستتت منم هی میگفتم ای جون یلحظه ساکت شدیم نمیدونم چرا ولی نزدیک شدم لباشو بوسیدم .

خششششششکش زد گفت چرااا ؟ ولی واقعا مشخص بود از مستی نمیتونه خودشو کنترل کنه کلا سنگین حرف میزد همینو گفت و من باز لب دوم و گرفتم کلی لب بازی کردیم من راسسست کرده بودمم لب که تموم شد بغلم کرد کیرم خورد به زیر شکمش .

یه لباس کوتاه هم پوشیده بود تا بالا زانو . از این تابستونه ها بازیگران پورن . همین که کیرم گبی کارتر خورد به بالا شکمش نفسش بند اومد قشنگ معلوم بود داره دیوونه میشه حشر و مستی جلو چشاشو گرفته بود دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم .

اول ثابت رو کیرم نگهش داشت بعد رفتم باز ازش لب گرفتم شروع کرد مالوندن کیرم منم دستمو بردم کونشو گرفتم و میمالوندم و لب میگرفتم ازش بازیگران پورن . پدر سگ مثل پنبه بود کونش داشتم پاره میشدم رفتم سراغ سینه هاش فیلم های سکس ایرانی.

رو نوک سینه هاش خیلی حساس بود تا زبونم بش میخورد ضعففف میکرد . اوضاع خیلی بیریخت بود هر لحضه ممکن بود خانمم بیدار بشه البته سابقه نداشت وقتی میخوابه بازیگران پورن ، میخوابه دیگه . برش گردوندم دولاش کردم رو کابینت دامنشو دادم بالا کون سفییدد .

مالونده بودمش یکم قرمز شده بود شرت گیپور مشکییی پوشیده بود . خدایا خوابم یا بیدار ؟. هیچ فرصت واسه بیشتر ور رفتن نبود . شلوارکمو تا رانو کشیدم پایین انگشتمو خیس کردم زدم سر کیرم شرتشو دادم کنار گذاشتم رو کسش کردم تو … وایییی دااااغ خیییسسسسس .

نحوه انزال مایع چسبنده بیدمشک دخترانه

خراب کردن آسون و درست کردن محال یا سخته ماجرا برمیگرده به نوروز امسال که دختری رو خیلی دوست داشتم که بهش برسم 16 فروردین روز تولدش بود کتاب آیا تو آن گمشده ام هستی رو که پیشنهاد میکنم بچه هایی که میخوان.

ملاک هاشونا بهتر بشناسن بخرن رو خریدم و کادو کردم و روز تولدش دقیقا روی سی و سه پل بهش دادم و کمی باهم در مورد ازدواج صحبت کردیم و قرار شد بهم خبر بده فیلمهای سکس.

از همدیگه خداحافظی کردیم و من تو راه برگشت رفتم سراغ یکی از موسسات زبان .گبی کارتر ثبت نام کردم و اومدم خونه ,با مادرم در میون گذاشتم و کلا خیلی خوشحال بودم که قراره ازدواج کنم بازیگران پورن.

چند روزی گذشت و کلاس زبانم شروع شده بود از اون دختر که اسمشو نمیارم پیام نیومد و منم مجبور شدم خودم دست به کار بشم و بهش پیام دادم و ایشون هم جواب داد که من با خانوادم صحبت کردم و اگر مایل هستین تشریف بیارین.

گذشت و همه چیز روال عادی رو داشت طی بازیگران پورن میکرد و ما برای بیشتر آشنا شدن قرار شد زیر نظر خونواده هامون ارتباط داشته باشیم و به همین منوال طی میشد.

داخل کلاس زبان خب نمره های تست هام از همه تقریبا بالاتر بود و بچه زرنگ گبی کارتر میدونستن همه منو تا اینکه یکی از پسرای کلاس که تنها زندگی بازیگران پورن میکرد منو دعوت کرد برای تمرین زبان بعد از کلاس برم پیشش.

لازم بذکر که من از شهرستان میومدم اصفهان و بخاطر راحتیه خودم شب هایی رو که کلاس داشتم خونه عمم میموندم, اسم دوستم مجید بود زن و بچه داشت ولی تنها زندگی میکرد (بنا به دلایلی) .

پیشنهادشو بخاطر اینکه تنها بود قبول کردم روز های زوج که کلاس داشتیم بجای خونه عمم شب میرفتم پیش مجید و باهم زبان کار میکردیم بازیگران پورن , کم کم حرف بچه های کلاس پیش اومد و حرف شیلا شد .

مجید بهم گفت شیلا خیلی ازت خوشش میاد و اینا که من گفتم من نامزد کردم و رابطم با بچه ها فقط در حد کلاس زبانه پس فردای اون روز شیلا داخل کلاس زبان بهم گفت بخاطر اینکه سرکار میره عقب افتاده و ازم خواست باهاش کار کنم.

من زیاد راغب نبودم که سر و کله مجید پیدا شدو گفت بیاین خونه من تا راحت درس بخونیم سه تایی, این طوری برای سعید که وقتشم کمه بهتره بازیگران پورن.

منو داخل عمل انجام شده قرار داد نامرد. شب ها به محض تموم شدن کلاس ساعت 8 و نیم تا 9 و نیم سه تایی خونه رضا درس میخوندیم, شیلا خیلی دختر راحتی بود برای من تازگی نداشت ولی راحت نبودم.

دختری که بیدمشک دارد در حین مقاربت زیاد انزال می کند

چهارشنبه اون هفته شیلا نیومد و مجید هم گفت مهمون دارم و نمیتونم تو را ببرم خونه و عذر خواهی کرد و گفت بجاش فردا صبح بیاین من خونه میمونم به شیلا زنگ زد و اونم قبول کرد.

قرار شد ساعت 9 صبح پنج شنبه خونه رضا باشیم, من اون شب خونه عمم موندم و صبح رفتم خونه مجید بازیگران پورن. دیدم شیلا قبل از من اونجا بود و رضا هم داره لباس هاشو میپوشه و عذر خواهی کرد و گفت باید برم بیرون و برگردم.

من و شیلا هم درس رو شروع کردیم گبی کارتر, خیلی بهم نزدیک شده بود احساس عجیبی داشتم میترسیدم کار دست خودم بدم و نامزدمو از دست بدم سکس از کون

ولی انگار واقعا دلش میخواست یهو دستمو گرفت و آروم فشار داد حال بازیگران پورن خودمو نفهمیدم منم یکم فشار دادم صورتشو آورد نزدیک و از هم لب گرفتیم شهوت کورم کرده بود چند لب از هم گرفتیم و دستم رفت سمت سینه هاش و شروع کردم.

ناشیانه مالیدنش چون تا حالا سکس نداشتم با هیچ دختری تی شرتشو در آورد من مات و مبهوت بودم بازیگران پورن . وقتی دید من عکس العملی انجام نمیدم دکمه پیراهنمو باز کرد و پیراهنمو در آورد و بغل کردیم همدیگرو .

شروع کردم به خوردن سینه هاش سینه های خیلی سفیدی داشت یه بافت نرمی زیر دستم احساس میکردم زمانی که با دست میمالیدمشون ای باعث شد شهوتم زیاد تر بشه شلوارشو در آوردمو روی شکم خوابوندمشو کیرم رو گذاشتم وسط .

باسنشو آروم بالا پایین میکردم که با دستش کیرمو کرد گذاشت دم سوراخ کونشو منم فشار دادم گبی کارتر همینطور که عقب و جلو میکرد کیرم در اومد و لیز خورد رفت پایین بین پاهاش بازیگران پورن.

فکرشو نمیکردم داخل کسش بره تا اینکه ارضا شدم و آبم رو هم ریختم همونجا بین پاهاش . بلند شدم از روش ولی دیدم بلند نشد و گریه میکنه بازیگران پورن.

گفت چیکار کردی سعید؟؟؟؟, زنم کردی بیشعور یه مشت بد و بیراه بهم گفت و لباس هاشو پوشید ولی من خونی ندیدم وقتی لباس هاشو می پوشید بازیگران پورن, بدون وقفه گریه میکرد من فقط مات و مبهوتنگاه میکردم!!!

دم رفتن بهم گفت باید کارتو درست کنی و از سرت دست بر نمیدارم بازیگران پورن, دنیا روی سرم خراب شد مدام تو فکر نامزدم بودم که اگه متوجه بشن دیگه همه چیز خراب میشهو آبروم میره پیش همه.

شیلا دیگه کلاس نیومد و چند روزی گذشت تا اینکه یه روزاومد و بعد از تموم شدن کلاس گفت بیامیخوام باهات حرف بزنم بازیگران پورن, منم قبول کردم ازش عذر خواهی کردم اونم معطل نکرد گذاشت زیر گوشم. بهم گفت دست از سرت برنمی دارم آشغال! و …

لعنت به دختری که بیدمشکش به سمت شیر ​​می رود

زد زیر گریه گفتم من از جلو نکردم ولی جبران میکنم فقط بگو چیکار کنم گفت باید خرج عملمو بدی گفتم رو چشمم نگران نباش بازیگران پورن.

خداحافظی کردمو اومدم به طرف ترمینال و اومدم خونه که نامرد دنبالم کرده بود وخونمونا یاد گرفت, رسیدم خونه لباس هامو داشتم عوض میکردم که دیدم زنگ خونه رو زدن.

پدرم رفت درا باز کرد و وقتی از اتاقم اومدم بیرون دیدم خانواده نامزدم هستن یه ده دقیقه گبی کارتر ای گذشت و دوباره صدای زنگ خونه اومد رفتم در رو باز کنم که دیدم شیلاست سریع در رو تقریبا بستم گفتم اینجا چکار میکنی؟

ما که باهم حرف زده بودیم! دیدم هول گذاشت و رفت تو خونه و شروع کرد به گریه کردن همه هراسون از پذیرایی اومدن بیرون بازیگران پورن, من تکیه دادم به دیوار و چشمامو بستم و آروم آروم اشک میریختم دنیا واسم تموم شده بود….

نامزدم رو از دست دادم آبروم پیش خانوادم و همسایه ها رفت فقط و فقط بخاطر دوست بد و جنونی که نتونستم بخاطرش جلوی خودمو نگه دارم دانلود فیلم سکس.

دوستان این واقعیت زندگیم رو براتون نوشتم که گول این دخترا رو بخاطر یه هوس چند دقیقه های نخورین بازیگران پورن , یا حداقل مراقب باشین و طرفتونا خوب بشناسین.

زندگی من فقط بخاطر ده دقیقه شهوت و حرفای دوست نابابم مجید از بین رفت که بعدا متوجه شدم شیلا اون شب تا صبح پنج شنبه پیش رضا بوده…

باورتون نمیشه همینطوری گبی کارتر که میکردمش کونش میلرزید نمیشد هم تند تند هم بازیگران پورن بکنم سرو صدا میشد داشتم غش میکردم کونشو گرفته بودم تو دستم کیرم و عقب جلو میکردم .

خودش که تو آسمونا بود . دور کیرم سفید سفید شده بود از آب خودش . یهو دیدم داره آبم میاد ریختم رو کونشو گودی کمرش بازیگران پورن . با دستمال پاک کرد و بغلش کردم هیچیییی نمیگفت گفتم میخوای بخوابی با سر علامت داد اره .

رفت خوابید .. از این ماجرا 4-5 ماه میگذره . شاید دیگه 2 ماهی یبار اومده خونمون واسه خواب . بازیگران پورن الان شوخی میکنیم میگیم میخندیم ولی نه اون به رو خودش میاره نه من فقط یکم فاصله گرفته . نشده حتی 1 کلمه راجب اونشب حرف بزنم .

یکی از رویایی ترین شبای زندگیم بود ….
گبی کارتر
کرم‌های خامه‌ای چندگانه CUM4K با تازه‌وارد بیدمشکی زرق و برق دار

فیلم سکسی لزبین سكس خارجي سکس عربی سکس زن ایرانی سکس ایرانی جدید سکس الکسیس تگزاس سکس خشن فیلم سکس زوری فیلم سکس افغانی فیلم سکس ژاپنی فیلم سکس روسی

xnxx big boobs CUM4K Multiple Creamy Creampies With Gorgeous Busty Newcomer Gabbie Carter

2 thoughts on “بازیگران پورن کرمپی های با تازه وارد بیدمشک زرق و برق دار

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *