گی ایرانی سكس لخت سمتم حمله کرد

گی ایرانی آب کیر از سوراخ زنم میریخت بیرون

گی ایرانی سكس من حالا من مونده بودم با این بیشعور قلدر اقا ما تا چشممون افتاد به حسین فک مون افتاد اخه جلوی من لخت ایستاده بود من همینجوری مات مونده بودم که دیدم سمتم حمله کرد از خودم استقامت نشون دادم محکم به من سیلی زده خیلی دردم گرفت اینقدر بود که داشتم گریه میکردم با حالت گریه گفتم تورو هرکی که دوست داری ولم کن تا برم اما اون کثافت گفت بابد سكس گی ایرانی یک دست بدی تا ولت کنمبه هر ضرب و زوری بود شلوارمو از تنم کند کیر اشغالشو خیس کرد و میخواست بزاره توی کونم منم اینقدر سفت گرفتم که نذاشتم تو بره به لاپای راضی شد و توی الای پای من عقب جلو کرد که بالخره ابش اومد دوباره گی ایرانی بهم حمله کرد منم نامردی نکردم یکی محکم زدم توی سرش ولی اون باز منو زد

فیلم سکس زن حشری با مرد پولدار

کسی نباشه بعد بهش گفتم کی قراره ازدواج کنی گفت تا یه چند وقت دیگه ملوم میشه گی ایرانی منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی سكس خب بیا تا اون موقع صیغه من شو اونم جا خورد گفت من دخترم گی ایرانی نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه

منی هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا لب نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو حس میکردم شهوت گی ایرانی تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به گی ایرانی پهلو یه خورده سکس ایرانی رفتم روش همینطور شروع کردم به مالیدن سینه هاش دستم رو از زیر سكس تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش

فیلم سکسی‌ گاییدن زن هیکلی‌ ‌ایرانی

توطئه شهوت انگیز به این نتیجه رسیدم درسو ول کنم گی ایرانی و بدنبال کار برم اولش خانواده مخالف بودن ولی آخرش قبول کردن که برم پیش داییم که تهران بعد از چند سال کارگری و سرباز حالا چند ساله تو یه شرکت پیمانکاری برق تو تهران کار می کنم و ازادواج کردم بعدا فهمیدم جبار بعد از سربازی دانشگاه رفته دوره فوق لیسانسش تو تهرون بوده بدترین سالهای عمرم رو مجتبی نامرد برام رقم زد حالا هم تو سال چند روز گی ایرانی بیشتر به شهرمون نمیرم اونم به اصرار پدر سكس مادرمه یک توطئه شهوت انگیز باعث شد که من خیلی اذیت و آزار بشم.

لخت کردن وخوردن کسش وای که چه پوستی داش تخم سگ منم حشرم زده بود بالا اولش یکم نه نه گی ایرانی  کرد اما کم کم آروم شد شروع کردم به گردن نفس نفس که افتاد آروم خوابوندمش یهو گفت من نمی تونم صبر کن مخم هنگ کرده بود گفتم چرا آخه؟گفت من اصلا آماده نیستم و از این حرفا بعد گفت نمی خوام به جزء شوهرم به کس دیگه ای بدم…همین که حرف میزد من داشتم با کسش بازی میکردم که یهو بین حرفاش دیدم دستم گی ایرانی خیس خیس سكس دیدم داره کس میگه گفتم من امشب میکنم و میرم و شروع کردم به لخت کردن وخوردن کسش/اومد حرف بزنه که زبونم رو کردم تو کسش/یهو یه آه آروم کشیدو گفت یواشتر…دیدم آروم شد ریلکستر شدم و شروع کردم خوردن چوچولش یه نور کمی گی ایرانی تو اتاق بود/یه لحظه پا شدم که شلوارم رو دربیارم که تو نورکم هیکل مهناز رو دیدم چه بدنی پاهای کشیده ورزشکاری کمر باریک و سینه های برجسته لخت شدم/کیرم داشت میترکید/خودمم باورم نمیشد میخوام این کس رو بکنم…آروم اومدم روش/با اون چشای درشتش تو چشام گی ایرانی خیره شدو گفت واقعا میخوای این کارو بکنی؟!!!منم به جای جواب سكس شروع کردم به خوردن لباش اومدم تو گردن و بعد سینه هاش/به سینه هاش که رسیدم آه و اوووهههشش در اومد/فهمیدم داره حال میکنه و سینه خوردن رو گی ایرانی دوس داره/سینه هاش خیلی خوب بودن/برجسته و سفت/انگشتمم کرده بودم تو کسش و مث سگ سكس لیسش میزدم.یهو مث این وحشی ها هولم داد اونورو افتاد روم/یکم لبام و خوردو آروم رفت پایین و رسید به کیرم که دیگه واقعا داشت منفجر میشد.

سکس لز

گی سکس اسپانیایی سکسی گی فیلم سکس کره ای سکس کره ای سکسی اسپانیایی فیلم سوپر ژاپنی سکسی چینی عکس کوس کوس کردن

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *