گی ایرانی سکس حباب الاغ شیر را از سوراخ کار می کند

گی ایرانی سکسهمه ی زنها توی رختخواب یکجور ناله می کنند

گی ایرانی سکس کسم خیسه خیس بود که سروش شروع کرد به خوردن کسم یه حال عجیبی داشتم که سروشم متوجه شده بود. اروم کیرشو اورد سمت کسم که من هی نزاشتم انقد باهام حرف زد ور رفت تا راضی شدم یعنی باید راضی میشدم .اروم کیرشو گذاشت دم کسمو با کمی فشار حل میداد هر چی زمان میگذشت فشارش بیشترو جیغای منم بلند تر میشد تا یه کم سر گی ایرانی سکس کیرشو کرد تو من شروع کردم به گریه کردن چون واقعا درد داشت.سروش بغلم کرد نازم میکرد منم هی لوس تر میشدم تا 5دقیقه بعد کیر نازشو از کسم در اورد پر خون بود منم همش گریه اونم هی به من تبریک میگفت.دوباره سروش اومد رو کارو کیرو تا ته فرو کرد من یه اهی کشیدم که فهمید دیگه گی ایرانی سکس دارم لذت میبرم خوشم اومده بود سروشم دوست داشت وسطاش میگفت جوون

فیلم هیکل لخت دختر ‌ایرانی

کسی نباشه بعد بهش گفتم کی قراره ازدواج کنی گفت تا یه چند وقت دیگه ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که گی ایرانی سکس تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون موقع صیغه من شو گی ایرانی سکس اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه من خودم از چند تا مرجع پرسیدم گفتن دختر که بالغ باشه و بتونه خوب و از بد تشخیص

قبول کرد منم که چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم به محض اینکه صیغه رو خوندیم استرس گرفتم میخواستم گی ایرانی سکس برم سمت دستاش که دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من سکس ایرانی از الان شوهرتم دیگه هیچ مانعی بین ما نیست اونم خندید تا خندید دستاشو گرفتم و بوسیدم یه گرمای شدیدی از سمتش گی ایرانی سکس حس میکردم بهش گفتم چشماتو

کس تنگ بعد از یک جق پیروزمندانه با یه احساس غرور کیری راهی خیابونا میشم(هیچ وقت دلیل این احساس غرورمو نفهمیدم)با دوستام گی ایرانی سکس دور هم جمع میشیم مسخره بازی میکنیم،میریم کلوپ و خلاصه یه راهی پیدا میکنیم که باقی عمرمونو به فاک بدیم. ساعت های ده-یازده شب هم کاملا افسرده و عقده ای از دختر پسرایی که دست تو دست هم دیدم برمیگردم خونه و رو تختم ولو میشم و خودمو گی ایرانی سکس یک طرف تخت جمع میکنم و به خدا میگم یعنی میشه منم یک روزی عشقمو پیدا کنم و اینجا در کنارم بخوابه و من فقط نگاهش کنم؟و تنها جوابی که میشنم صدای بابامه که میگه نره خر صبح پا میشی میری نون میخری.و صبح بعد یک شروع تخمی دیگه…. میدونم اینجا یک سایت پورن هست،من و شما هم میایم اینجا تا اطلاعاتمون گی ایرانی سکس در مورد مسائل جنسی افزایش پیدا کنه و من نباید این متنو اینجا مینوشتم ولی دیدم زندگی منم دسته کمی از فیلم سوپر نداره منتها فیلم سوپر نهایتا تایمش یک یا دو ساعته ولی من هر روز به مدت بیستو چهار ساعت تسوط این زندگی گاییده میشم. آبم و ريختم تو كونش کس آب کیری گی ایرانی سکس در آخر با اینکه اصلا در حدی نیستم که بخوام شما بزرگان ادبیات اروتیک رو نصیحت کنم ولی چند نکته رو که قطعا خودتون هم اونا رو میدونید یاد آور میشم،من شخصا هدفم از اومدن به این سایت این بود که اگه خدا قسمت کرد ما زن گی ایرانی سکس بگیریم،بدونم شب عروسیم باید چی کار کنم و کسخل بازی درنیارم

فلم سکس هندی

سوپر گی فیلم گی پسر گی کم سن فیلم سوپر گی داستان گی گی سکسی فیلم سکس گی فیلم سکسی گی فیلم گی ایرانی سکسی در بیمارستان

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *