گروپ سکس خانم های اداری شاخ دار رئیس خود را گاییدن می کنند

گروپ سکس باحال زوج ایرانی هم سنتی هم مدرن

گروپ سکس کایران برای یافتن دستیار جدید به سختی تحت فشار است… به خصوص پس از اینکه هر 4 متقاضی ثابت کردند که به یک اندازه واجد شرایط هستند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که آوا، فرانچسکا، وانیل و ورونیکا را به یک مصاحبه گروهی نهایی دعوت کنید که در آن هر یک می توانند ثابت کنند که بهترین دارایی ها را برای موقعیت آزاد دارند! گروپ سکس ستارگان پورن: آوا آدامز / فرانچسکا لو / کایران لی / وانیلا دیویل / ورونیکا آولوو.

و دوباره، و دوباره، و دوباره و … ولی اون خستگی چند دقیقه پیش باز کار دستم داد گروپ سکس. حس کردم عصاره وجودم کشیده شده و دیگه نمیتونم رو پا وایسم. نمیشد دیگه؛ از سوراخه خجالت کشیدم و به شکل سر افکنده ای اومدم بیرون. ضیا که دید سرم پایینه، گردنم رو گرفت و شروع فیلم سکسی ترکی کرد به فشار دادن و چرخوندن. انگار تقصیر منه این وضعیت. انگار یادش رفته خود حرومزادش بود که نیم ساعت پیش اونطور کشتی گرفته بود با من. از خستگی گروپ سکس حوصله نداشتم حتی جوابش رو بدم، چه برسه وایسم و مقاومت کنم. فقط میخواستم یه طوری از سوراخه دلجویی کنم. نمیدونم از کجا، ولی حس میکردم سوراخه هم مثل من احساس داره. و همون حسی رو نسبت به من داره که من نسبت به اون. در هر حال، ضیا وقتی دید من اصلا حوصله هیچکاری گروپ سکس رو ندارم، بی خیالم شد. بعد دوباره صورت دختره اومد فیلم سکسی ترکی روبروم و دهنش منو در بر گرفت. ولی من بعد از چشیدن طعم اون سوراخ، هیچ چیز دیگه ای برام مزه نداشت. حوصله دهن اونم نداشتم. گروپ سکس زانوی غم بغل گرفتم و در خودم فرو رفتم. تا اینکه دهنه هم منو بیخیال شد و ولم کرد. دیگه بعد از اون، چیز زیادی ازون روز یادم نیست.

سکس کردن دختر حشری شده تو ماشین

نمیده ، فرداش سریع بهش زنگ زدم و قرار گذاشتم بعد از بعد از ظهر گفت بعد از اتمام کارم بیا دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین گروپ سکس یک ساعتی بود دور زدیم خودم رفتم جای خلوت که کسی نباشه بعد بهش گفتم کی قراره ازدواج کنی گفت تا یه چند وقت دیگه ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی گروپ سکس دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا

تا اون موقع صیغه من شو اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه من خودم از چند تا مرجع پرسیدم گفتن دختر که بالغ باشه و بتونه خوب و از بد تشخیص گروپ سکس بده بعد واسه جلوگیری از گناه میتونه صیغه بشه خلاصه رفتم رو مخشو ترفندم جواب داد و قبول کرد منم که چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم به محض اینکه سکس ایرانی صیغه رو خوندیم استرس گرفتم میخواستم برم سمت دستاش که دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من از الان شوهرتم دیگه هیچ مانعی بین ما نیست اونم خندید تا خندید دستاشو گرفتم و بوسیدم یه گرمای شدیدی از سمتش حس میکردم بهش گفتم چشماتو.

و بعد خودش به این حرفش خندید و از دیدن صورت سرخ نفس دلش رفت.دهانش را روی شکم نفس گذاشت و فوت کرد گروپ سکس و نفس از خنده غش کرد. یکم که قلقلکش داد و بی حال شد شروع کرد به بوسه زدن های ریز روی کسش.نفس سعی در بستن پاهایش داشت ولی هم جانی در بدن نداشت هم مریم با دستانش پاهایش را کاملا باز کرده بود.مریم سعی میکرد گروپ سکس چوچوله ی نفس را نبوسد تا بی طاقتش کند.به طور کلی قصدش بی طاقت کردن و اذیت کردن نفس بود.مظلومیتش وادارش میکرد اذیتش کند. شرته نفس که توری بیش نبود کاملا خیس بود و کس نفس مشخص بود. گره ی سمت چپ شرت را با دندان هایش باز کرد.شرت را کنار داد و با شهوت به کسش نگاه میکرد. نفس گروپ سکس فقط ناله میکرد و میگفت:خانووم خانوووم مریمم جوون.

کوس دادن میلف شهوتی تو ماشین

که بوی کس خیس شده به مشامش خورده بود مست بود نفس دیگر جانی برای مقاومت نداشت. مریم خنده ای کرد و گفت:چیه دیگه مقاومت نمیکنی!!جونت رفت؟مونده تا جونت و بکشم. گردنش را گازی زد و همین جور که به سمت پایین میرفت ناله ی نفس که به معنیه اعتراض بود را شنید و حشری تر شد.دقیقا همین را میخواست.اینکه نفس مقاومت کند ولی در عین حال نتواند کاری از پیش ببرد و در مقابل تحریک گروپ سکس جنسی اش ناتوان باشد.همین طور که از تنش پایین میرفت ممه هایش را بوسید و به سختی دل کند. مریم:خب دیگه میخوام جدی جدی جونت و بکشم. نفس صورتش را جمع کرد و حالت التماس گوونه گفت:خاانووم هرکاری بگیید میکنمم تروخدا دست بردارید. گروپ سکس مریم:جنده ام شو.

مریم:این کس تپل ماله کیه هان؟بگو ببینم ماله کیه؟من فقط میخورمش فهمیدی؟مننن گره ی طرف دیگر نیز گروپ سکس باز کرد و شرت را از زیر کون تپل و نرم نفس کشید و به گوشه پرت کرد. مریم:نچ نچ خیسه خیس بوداا نفس شرم زده بود.کسش خیس بود دست و پایش بسته بود و برهنه منتظر بود ببیند چه بلایی قرار است بر سرش بیاید.زنی با چشمان پر شهوت و دهانی که تشنه ی کسش بود و میخواست جانش را بکشد.نفسِ گروپ سکس مریم که مابین پاهایش میخورد ضعف میکرد. مریم یک فوتی هوسناک روی کسش کرد و خودش کلی ذوق کرد،چون تن نفس لرزید. مریم از سر ذوق خندید و گفت:این دله من رفت واسا بکر بودنت نفس:خانوم تروخدا من دارم از خجالت میمیرم. جوری با التماس گفت که خودش دلش برای خودش گروپ سکس سوخت اما مریمی که بوی کس خیس شده ی نفس به مشامش خورده بود مست بود،مست. مریم:هووووم؟!!

فیلم سکسی ترکی سکسی ترکی سكس تركي سکس ترکی سكس سوري فیلم سکس عراقی نيج عراقي سکسی عراقی سکس عراقی سكس عراقي

family porn tube

Office 4-Play
Keiran is hard pressed to find a new assistant…especially after all 4 applicants prove themselves to be equally qualified. The only thing to do is to invite Ava, Francesca, Vanilla and Veronica to one final group interview where each one can prove that they have the best assets for the open position!

Pornstars: Ava Addams / Francesca Le / Keiran Lee / Vanilla Deville / Veronica Avluv

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *