کیر کلفت ایرانی کل لوتا از کون

کیر کلفت ایرانی تا نكنى توش من ارضا نميشم

کیر کلفت ایرانی سیبیل استالونه، ملکه انحنادار، با لباس شنای بنددار کنار استخر مسخره می‌کند، قبل از اینکه ون وایلد یک ضربه محکم و خوب به الاغ بزند، روغن می‌پوشد و دارایی‌های فراوان خود را نشان می‌دهد. بازیگران پورن: سیبیل استالونه / ون وایلد.

اونم گفت راستش تو اسپانیا با گارسون هتل یه پسر جون الناز سکس کرد اونم چند بار منم اولش گفتم دروغ می گی ولی اونم کیر کلفت ایرانی گفت اگه نگی بهش بهت عکساشونو نشون می دم منم گفتم عکس گفت با هم کنار هم انداختن پسره اسپانیای بود گفتم اخه چرا دنیا گفت دلش می خواست تو هم نبودی گفتم 1 هفته دور بودیم که دنیا گفت زنه توهستش تو بایید بشناسیش عصابم بهم ریخت اومدم بیرون دو روز بعد دنیا پیام داد گفت کیر کلفت ایرانی کارت دارم منم رفتم خونشون ولی کسی نبود دنیا خیلی صمیمی نشست کنارم هی شروع کرد گفت زندگیتو واسه اشتباه الناز به هم نزن منم گفتم اخه مگه میشه بهش فکر نکرد اونم گفت تو خودت اشتباه نمی کنی منم گفتم اره ولی زن فرق می کنه دنیا هم گفتش ما هم دلمون می خواد منم که یه جوری عصبی بودم گفتم تو چی دلت می خواد اونم گفت نمی دونم که یه دفعه اروم از هم لب گرفتیم بعدش دستشو گذاشت رو کیرم منم سینشو خوردم رو مبل دراز کشید ساپورتشو دراوردم شرتش سفید بود یه کسه سبزه داشت اروم واسش خوردم اونم صداش رفته بود بالا منم کیر کلفت ایرانی کیرمو دادم واسم خورد همچین می خورد که انگار می خواست قورتش بده بعدش خوابیدم روش بو عطرش دیونم می کرد کردم تو کسش تند تند می کردم پاشو وا کرده بود می گفت واییییی بکن منو بکن بعدش ابمو ریختم تو کسش اونم گفتش قرص می خورم منو انگشت میزدن

کلیپ سکس کونی خانوم گوشتی ایرانی

کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه کیر کلفت ایرانی از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین

فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون کیر کلفت ایرانی و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا سکس طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟
فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست کیر کلفت ایرانی آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه.

شوهرم از طرف اداره به یک ماموریت یک هفته ای رفت. یه کیر کلفت ایرانی روز صبح تازه از خواب بیدار شده بودم زنگ در خورد, پدر شوهرمه درو باز کردم با دو تا نون سنگک اومد بالا من سخت در آغوش گرفت و بوسید. هیچ وقت جلوی پدرام منو این جوری نمی بوسید رفتم آشپزخونه که چای بیارم که دنبالم اومد.- خب خانوم خانوما چه خبرا؟ حالی از ما نمیپرسی کیر کلفت ایرانی : اختیار دارید. – چرا از وقتی پدی رفته نیومدی پیش من؟ : یه کم کار عقب افتاده داشتم – به هر حال میومدی خوشحال میشدم : چشم مزاحمتون میشم. – خب ببینم از نی نی خبری نیست؟ : پدارم که میگه حالا حالا ها حرفشو نزن – خب حقم داره. کیر کلفت ایرانی دلش می خواد همش با زنش باشه.نمی خواد شباشو اسير بچه داری کنه! به نظر من حیفه این هیکل خوشگل که با حاملگی خراب بشه. مادر پدی هم زن خوشگلی بود. بدنش مثل برف صاف و سفيد. سینه هاش که دیگه نگو. دو تا توپ گرد و ناز که وقتی راه میرفت لرزشش منو مست میکرد. همه جاش کیر کلفت ایرانی خوشگل بود و… ( از اینکه انقدر راحت از تن و بدن زنش میگفت هم تعجب کردم هم خجالت کشیدم)

کون دادن تو یونان به پسر ایرانی‌

شهوت و کیر وحشی اونروزغروب که داشتم برمیگشتم خونه اون خانوم حسابدارجلوموگرفت وبعدکلی مقدمه چینی بهم یادآورشدکه فرهادزن ویه کیر کلفت ایرانی دختر10ساله داره وبهم فهموندکه یه جورایی بایدازاونجابرم تا کاردستم نداده تصمیم گرفتم آخرماه بیام بیرون سری بعدکه رفتم سرکار مجبورشدم تادیروقت بمونم توکارخونه فقط من بودمونگهبان ودوسه تاکارگر که داشتن خمیرفرداروآماده میکردن دیدم ساعت 7شده زمستون بودوهواتاریک شده کیر کلفت ایرانی بود ترس وجودموگرفت مخصوصااینکه چطوری بایدازشهرک صنعتی برم تاخوابگاه واینکه تا8:30بیشترنمی تونستم بیرون بمونم. تلفن زنگ زد دیدم فرهاده بهم گفت نرو وایساخودم میام دنبالت . طرفهای ساعت 8بودکه آقاتشریف آوردن اما قبل اینکه برم بیرون فرهاداومدتو ودروبست سرم داشت گیج میرفت نمی دونم چه حسی بوداما آمیخته بودباهیجان وترس . گفتم آقای … من خیلی دیرم شده تانیم ساعت دیگه راهم نمیدن توخوابگاه اگه امکان داره بریم گفت زنگ بزن به دوستات بگو امشب نمیری خوابگاه پیش یکی ازدوستاتی.صدای تقه درحیاط کارخونه اومدفهمیدم که نگهبان کیر کلفت ایرانی داره دروقفل میکنه تابره دویدم توآبدارخونه تابه بگم که دروبسته امادیدم نشسته روصندلی وسرشوگرفته بین دوتادستاش سرشوبلندکردچشماش پرخون بود دهنم بسته شدازترس بهش گفتم توروخدامن دیرم شده بلند شید یا اینکه زنگ بزنید آژانس من برم.

سکس جوردی

سکس ایتالیا اموزش سکس سکس تایلندی فیلم سکسی روسی سکسی روسی سكس روسي فیلم سوپر آمریکایی فیلم سکس امریکایی فیلم سکسی امریکایی سکس آمریکایی

A Whole Lotta Ass
Curvy queen Sybil Stallone teases by the pool in a strappy swimsuit, oiling up and showing off her ample assets before taking a nice, hard pounding in the ass from Van Wylde.

Pornstars: Sybil Stallone / Van Wylde

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *