کیر تو کس اسکارلت سیج عزیزم سوار بر یک خروس بزرگ

کیر تو کس اسکارلت سیج عزیزم سوار بر یک خروس بزرگ

کیر تو کس از همه ی اینا دردناک تر بود ، داداشش داشت عشقشو شلاق میزد خیلی وحشتناک بود بعد ۵ دقیقه هم دست علی خسته شده بود و هم من به این درد عادت کرده بودم و آه و نالمم کمتر شده بود اما گریه های مریم .

همچنان ادامه داشت علی انگار داشت از بدن من لذت میبرد بدن بیمو و سفید یه پسر ۱۶ ساله که سیبیلش تازه تازه داشت سبز میشد ، به اون ۲ تا لندهور گفت که منو بیارن پایین من اصلا نای.

واکنش دادن نداشتم و فقط به این فکر بودم کیر تو کس که خانوادم نگرانم نشن و هرچه زودتر بهشون زنگ بزنم فیلم سکس توپ دانلود فیلم سکس.

یادم میاومد که دیروز مریم زنگ زد که تهرانه و بعد ۲ ساعت گفتم اگه میشه بیام خونتون منم خدا خواسته آدرس دادم بعد زنگو زد منم دیگه ندیدم خودشه با کسه دیگه همینجوی باز کردم مثل فیلم فروشنده.

ولی حتی اگه از آیفون نگاهم میکردم احتمالا مریمو گذاشته بودن جلو دوربین که من درو باز کنم کیر تو کس ، من خیلی مشتاق جلو در ایستاده بودم که بیاد تو ولی دیدم آسانسور رفت طبقه بالامون بعد رفت طبقه.

پایینمون بعد اومد طبقه خودمون کاملا شاخ در آورده بودم که مریم چرا اینجوری میکنه شاید داره شوخی میکنه بعد رفتم که در آسانسورو باز کنم که بترسونمشو به این شوخیش پایان بدم .

اما دیدم داداشش در آسانسورو کوبید به صورت یه آخ گفتم و آخرین صحنه ای که دیدم صورت ۳ نفر کیر تو کس بود که داشتن نگام میکردن و دیگه چیزی یادم نمیومد .

علی شلوارشو در آورد و به مریم گفت اگه برگرده میکشتش ولی باید قشنگ گوش کنه ، علی کیرشو داشت به همه جا میمالید و هی از جلو چشام رد میکرد و میگفت خوب نگا چون دیگه قیافه این کیر از یادت نمیره .

علی به اون ۲ تا گفت بیان و نوبتی منو بزارن ولی اونا انگار آدمای بهتری بودن و به علی گفتن که کیر تو کس نمیتونن علی هم گفت به درک خودم میگامش ، علی به اون ۲ گفت پس شما آبشو بیارین تا من برگردم .

اصلا نمیفهمیدم میخواد چیکار کنه اونا هم که از علی میترسیدن اومدن واسه من جق بزنن ولی اصلا کیرم شاخ نمیشد چه برسه به اینکه آبم نمیومد اون دو نفر فک کنم کونی ای چیزی بودن شدوع نيك في الكس.

کردن به ساک زدن واسه من اونم ۲ تایی من یه جوریی شده بودم خیلی تجربه کیر تو کس عجیبی بود کیرم ۱۰ ثانیه نکشیده بود که سریع شاخ شد ، یه لحظه به مریم دقت کردم دیگه گریه نمیکرد ولی هق هق هاشم.

قطع نمیشد و اصلا از اتفاقایی که اطرافش میوفتاد لذت نمیبرد ولی من از این قسمتش واقعا داشتم لذت میبرد تا اینکه آبم اومد یکیشون همه ی آب منو تو دهنش نگه داشت و ریختش رو کون منو مالید.

رو کونم و شروع کرد به انگشت کردن من هم کیر تو کس درد میکشیدم هم لذت میبردم حس عجیب غریبی بود ولی حاضرم هر کاری کنم ولی هیچ وقت تجربش نکنم اول ۱ انگشتی و بعد ۲ انگشتی و ۳ انگشتی.

تازه تازه میفهمیدم اوضاع از چه قراره ، علی که اومدم گفت اونقد بگامت تا کونی شدنت یادت کیر تو کس نره فیلم سکس توپ.

فیلم سکس توپ چه کوسی اوردم واستون اول ۱ انگشتی و بعد ۲ انگشتی و ۳ انگشتی تازه

فهمیدم که اسپری زده و کم کم داشتم فاتحمم میخوندم فیلم سوپر کوس، کیرشو مالید به آب منو یه دفعه کرد تو کونمو یه جیغی کشیدم که خود علی ترسید و کشید بیرون کناره های سوراخ کونم خون ریزی کرده بود و علی کاملا.

ترسیده بود و سریع کیرشو با لباس من که رو زمین بود خشک کرد و گفت سکس عاشقانه شانس آوردی نمیتونم کیر تو کس بکنمت دیگه اگه برام ساک بزنی و آبمو بیاری دیگه باهات کاری ندارم ولی اگه دندونات بخوره به کیرم.

دیگه زندت نمیزارم منم که ساک زدن اون ۲ تارو دیده سکس سه نفره بودم گفتم داستان سکسی هرچی تو بگی و سعی کردم مثل اونا واسش ساک بزنم و بعد یه ربع آبش اومد و همشو پاشید رو صورت و موهام کس کردن.

مریم دیگه فقط سکوت کرده بود فک کنم حالش از عالم و آدم بهم میخورد کوس سفید سینه و شاید دیگه با هیچ کیر تو کس پسری دوست نمیشد شایدم خودکشی میکرد چون دیگه هیچ وقت ندیدمش و خبری ازش بهم نرسید .

باز چشمامو بستن و منو رسوندن خونمون خود علی هم نیومد و منو با اون ۲ تا فرستاد سکس سالشه قبل ازدواج اون ۲ تا ازم عذر خواهی کردن و گفتن مطمین باش یه روز به سزاس اعمالش میرسه منم وقتی.

رسیدم خونه نشستم تا صبح گریه کردم از شانس هم کسی بهم زنگ نزده بود و بعدا فهمیدم عروسی کیر تو کس دعوت بودن و وقت نکرده بودن به من زنگ بزنن فیلم سکس توپ.

منم رفتم حموم و با گریه و زاری و درد بدنمو آروم آروم میشستم سکس با خاله و زجر میکشیدم تا ۲ ماه تو تابستون مجبور شدم آستین بلند و پیژامه بپوشم تا کسی متوجه نشه و هی بهم میگفتن.

چرا تو این گرما آستین بلند میپوشی منم میگفتم که از ترس پشه مجبورم و پشه زیاد منو نیش میزنه کیر تو کس سینه بزرگ، هنوزم که هنوزه جای شلاقا رو بدنم هست کس تنگ.

امیدوارم همچین اتفاقی واسه هیچکسی نیافته این داستانی بود که مشابه ش برای یکی از دوستانم سکس با شاه کیر تو کس اتفاق افتاده بود و من بهش پرو بال دادم موفق باشید منتظر نظرات شما هستم‌.

هر از چند گاهی هم گردنش و لاله گوششو میخوردم و پیشونیشو میبوسیدم فیلم سوپر خارجی خانوادگی یکم که گذشت دیدم محکم تو بغل گرفتم و یه ااه عمیق کشید و شل شد فهمیدم ارضا شده ولی من هنوز ارضا نشده بودم .

همینجور به تلمبه زدن ادامه دادم دیدم کسش سرد شده کیرمو دراوردم و شروع کردم لب گرفتم و کیر تو کس مالی و ممه هاشو مالوندن فیلم سکسی کوس بلوند یکم که گذشت انگشتمو کردم تو کسش دیدم داغ شده باز کردم توش و تلمبه.

زدم همش میگفت ااه ااه ااه عرق کرده بودم شدید فیلم سکسی خانوادگی پاهاشو دور کمرم و دستاشو دور گردنم حلقه کرده بود منم همش میگفتم نگین میخوامت نگین دوست دارم اونم میگفت فدات شم منم همینطور سکس الکسیس با کون.

یکم که تلمبه زدم احساس کردم ابم داره میاد تند تند تلمبه زدم و دراوردم کلیپ سکسی خانوادگی و ابمو ریختم زمین کیر تو کس بلند شد بغلم کرد و یه چند دقیقه تو بغل هم موندیم نگاه ساعت کردم دیدم ساعت ۲ و نیم گذشته قمبل دات کام.

گفتم اوه اوه خیلی دیر شده بریم بلند شد کمکش لباساشو تنش کردم و راه افتادیم فیلم سکسی با سکس میگفت کونم یکم درد داره منم خندیدم گفتم چند بار که بکنم دیگه عادی میشه برات و گفت نه خیلی درد داره سکس الکسیس با کون.

تو راه همش میگفت خیلی دوست دارم میلادم دستشو انداخته بود دور گردنم منم چیزی در مورد سکس قبلیش ازش کیر تو کس نپرسیدم و دستمو دور گردنش حلقه کرده بودم کوس میده و ساک میزنه فیلم پورن خارجی .

رسوندمش جلو در خونه بابابزرگش همونجا همو بغل کردیم و یه لب حسابی گرفتیم و رفت کلیپ سکسی خارجی منم زنگ زدم پسر عموم گفت خبری نیست پاکه پاکه رفتم پیشش و با هم رفتیم خونشون.

الان که یا مه گذشته هنوز با هم چت میکنیم کلیپ سکسی دختر جنده کیر تو کس و از اون شب میگیم و منتظرم که باز بیاد و بازم با هم یه سکس توپ بکنیم.

کوس سفید سکس حیوانات سکس با خاله سکس سینه کس وکون

Pretty babe Scarlett Sage riding a huge cock

BLACKED First Big Black Cock For Blonde Scarlet Sage Samantha Saint and Jayden Jaymes get fucked sex irani.

Solo gal, Scarlett Sage is rubbing her wet pussy, in 4K 18yo petite Scarlett Sage fuck huge cock miyakhalifa xnxx.

Blonde chick facesitting her pretty bff The incredibly tiny Scarlett Sage is nothing SHORT of incredible.

Watch a hot family lesbian pussy exploration with GILF Nina Hartley mom Dee Williams and teen Scarlett Sage as they enjoyed a hot lesbian 3some.

Petite teen model Scarlett Sage solo striptease for Playboy in a bar Scarlett Sage In Delightfully Dainty.

Milf stepmom licks her slut stepdaughter Masseur Karla Kush squirts with lesbian couple – Scarlett Sage, Autumn Falls.

کیر تو کس اسکارلت سیج عزیزم سوار بر یک خروس بزرگ
کیر تو کس اسکارلت سیج عزیزم سوار بر یک خروس بزرگ
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *