کون تپل در پارتی سکس یورو سوینگر

کون تپل سکس نوبتی با زن جنده پولی‌

کون تپل استیو قبل از انتخاب یک بلوند داغ در مهمانی سوینگرز که در آن حضور داشتند، مطمئن شد که همسرش به او اجازه داده است. در اطراف، مردم در گوشه‌های تاریک لعنتی می‌کردند و در گوشه‌های تاریک از آن استفاده می‌کردند، اما استیو ایوانا شوگر را مستقیماً به کاناپه‌ای در فضای باز برد تا بیدمشک شیرین‌اش را لعنت کند. پسر دیگری آمد و به استیو پیوست تا این دختر را در جایی که هر کسی بتواند ببیند لعنت کند. در حالی که ایوانا روی خروس دیوید می پرید، استیو را می مکید و تا جایی که می توانست، الاغش را روی پاهای او کوبید. سپس هر دو نفر در حالی که او را برای سکس مقعدی گرم می‌کردند، هر دو سوراخ او را انگشت گذاشتند، کون تپل و برای گرفتن لعنتی سخت DP. بازیگران پورن: دیوید پری / ایوانا شکر / استیو هلمز

اونجوری نگام میکردی نزدیک بود همه بفهمن! خلاصه اینکه دوست شدیم حدود دو هفته نتونستم برگردم و ما تلفنی باهم حسابی صمیمی شدیم قرار شد وقتی از قزوین برگشتم ببینمش . وای که چقد شب قبل از اومدنم استرس داشتم من دیوانه وار عاشق رامین بودم تموم مدت دو هفته هم ک تلفنی باهاش در تماس بودم میدونستم فقط به چشم یه دوست دختر بهم نگاه میکنه کون تپل ولی خب عشق دیونه س به خونه نگفتم اون شب بر میگردم قرار بود برم خونه رامین میدونستم ممکنه سکس داشته باشیم من تا اون موقع حتی کسی رو نبوسیده بودم اما اول ک عاشق رامین بودم و دوم اینکه رامین خیلی

حالا لباش رو لبام بود و بهم مهلت فکر کردن نمیداد لباسامو ک در اوردم یهو منو برد روی تخت و کامل لختم کرد همه ی بدنم رو بوسید من خجالت میکشیدم آروم دم گوشم گفت بریم حموم باهم؟ گفتم بریم وااااای ک بهترین حموم عمرم بود توی حموم دیگه خجالتم ریخت کیرشو درآورد وااای یه کیر بزرگ و خوشتراش منم چسبیدم ب بغلش تا کیرشو دم کسم حس کنم چقد توی خواب باهاش سکس ایرانی کون تپل ارضا شده بودم رامینم کم نذاشت دستشو گذاشته بود روی کسم و با چوچولم ور میرفت کوس خوشگل و تنگ داف دانشجو نیست گفت خودم بزرگش کوس خوشگل و تنگ داف دانشجو

حلقه کرد دور کمرم و شروع کرد لبامو بوسیدن و سینه هامو مالیدن گفتم سینه هام بزرگ نیست گفت خودم بزرگش میکنم وقتی نوک سینه هامو میگرفت دبونه میشدم منم حشری شده یودم کیرشو میمالیدم و خودمو توبغلش تکون میدادم کیرش مثل سنگ شده بود و خیلی بزرگ بود خم شدم بوسیدم کیرشو اخ ک چه بوی خوبی میداد نم سرش زبونمو کشیدم نوک کیرش بازم لیس زدم نوکشو میییییک زدم گفتم رامین کون تپل اجازه میدی همه بدنتو ببوسم؟همه کیرش توی دهنم جا نمیشد

سکس ضربدری ‌ایرانی خفن با زن کون گنده

تنها اومد و آیدا اس ام اس داد که مهدیه دوستش بیان. کون تپل من مهدیه رو دیده بودم.20 سال داشت ولی خیلی کون بزرگ و خوش فرمی داشت و قد بلندی داشت و بسکتبال کار میکرد.نیم ساعتی گذشت و زنگ خونه به صدا در اومد و مهدیه دوستش اومدن توی خونه.سمیرا جریان رو فهمید و بلند شد که فرار کنه ولی 3 نفری گرفتنش و خوابندنش روی زمین.سمیرا گفت:آیدا نکن.اس ام اس زدم فروزان و فتانه الان دارن کون تپل میان.دوباره دهنت رو میگایم ها!!!!آیدا گفت بیان من درشون رو باز نمیکنم.

خلاصه سمیرا رو خوابوندن روی زمین و آیدا با اقتدار کف پاهاش رو میمالوند روی صورت سمیرا و سکس ایرانی میخندید و سمیرا رو مسخره میکرد میگفت:اوممممم……اوفففففف……بو بکش…….
4 روزه پاهام رو نشستم و مرتب توی کفش نگهشون داشتم.بو کن بفهمی چه حالی داره!
واقعا هم راست میگفت.پاهاش رو 4 روز نشسته بود و خیلی کف پاهاش سیاه شده بودن.شب کون تپل ها با کفش میخوابید.من میخندیدم میگفتم چرا این کار رو میکنی میگفت بعدا میفهمی.
سمیرا هم کف پاهای آیدا داشت خفش میکرد و میگفت:اوفففففف……..اوفففففففف………چرا اینقدر پاهات عرق دارن!!!!!اوففففففف……..اومممممممم……..خفه شدم.

آیدا داشت با خفه کردن سمیرا عقدهاش رو خالی میکرد و کف پاهاش رو میمالوند روی بینی و دهن و زبون سمیرا و شکلک در میاورد و مهدیه و دوستش هم داشتن با گوشی عکس و فیلم میگرفت و میخندیدن.آیدا واسه سمیرا زبون در اورد و گفت:بو کن.بو بکش.استشمام کن عرق کف پاهام رو.بعد زد زیره خنده.بعد شروع کرد واسه سمیرا شعر خوندنومیگفت:بو کن بو کن بو کن
عرق کف پای من را کون تپل سکس کردن با تماشای فوتبال هفته نتونستم برگردم سکس کردن با تماشای فوتبال

وای که چقد شب قبل از اومدنم استرس داشتم کون تپل من دیوانه وار عاشق رامین بودم تموم مدت دو هفته هم ک تلفنی باهاش در تماس بودم میدونستم فقط به چشم یه دوست دختر بهم نگاه میکنه ولی خب عشق دیونه س به خونه نگفتم اون شب بر میگردم قرار بود برم خونه رامین میدونستم ممکنه سکس داشته باشیم من تا اون موقع حتی کسی رو نبوسیده بودم اما اول ک عاشق رامین بودم و دوم سکس ایرانی اینکه رامین خیلی کارشو بلد بود با یک عالم ترس ولرز رفتم در خونه ش در آپارتمانشو ک باز کرد منو کشید داخل و شروع کرد ب بوسیدنم هنگ کرده بودم زبونم قفل شده بود کسی ک این همه سال عاشقش بودم حالا لباش رو لبام بود و بهم مهلت فکر کردن نمیداد لباسامو ک در کون تپل اوردم یهو منو برد

سکس کردن با تماشای فوتبال سکس سر پایی با دختر سبزه کیر بزرگ و خوشتراش منم سکس سر کون تپل پایی با دختر سبزه

حموم باهم؟ گفتم بریم وااااای ک بهترین حموم عمرم بود توی حموم دیگه خجالتم ریخت کیرشو درآورد وااای یه کیر بزرگ و خوشتراش منم چسبیدم ب بغلش تا کیرشو دم کسم حس کنم چقد توی خواب باهاش ارضا شده بودم رامینم کم نذاشت دستشو گذاشته بود روی کسم و با چوچولم ور میرفت هم دیگه رو شستیم من همش دستم ب کیرش بود و اون دستش ب کسم و کونم اومدیم بیرون شام خوردیم کون تپل رفت توی اتاق یه جعبه پر از کاندوم و پماد اورد اونجا بود ک فهمیدم عشقم چندین بار کرده البته خودشم گفته بود قبلا زیاد سکس داشته بگذریم رامین اومد کنارم دستشو حلقه

شدم بوسیدم کیرشو اخ ک چه بوی خوبی میداد نم سرش زبونمو کشیدم نوک کیرش بازم لیس زدم نوکشو میییییک زدم گفتم رامین اجازه میدی همه بدنتو ببوسم؟همه کیرش توی دهنم جا نمیشد منم تا اونجا ک جا شد رو کردم تو حلقمو شروع کردم ساک زدن همیشه میگه عاشق ساک زدن منه منم هرجا بشه مجبورش میکنم کیرشو بده براش بخورم کیرش توی دهنمو پر کرده بود رامین کون تپل همزمان سکس ایرانی داشت با سوراخ کونم ور میرفت فهمیدم کیرش توی دهنمه ولی ب کونم داره فکر میکنه

کوس خوشگل و تنگ داف دانشجو عجب دختری هست این
سکس مامان

سکس با خدمتکار کس تنگ سکس با معلم کس کردن سکس دختر سکس مقعدی سکس در اشپز خانه عکس کیر کس ایرانی سکس زن شوهر ایرانی کیر سیاه

DP at the Euro Swinger Sex Party
Before picking up a hot blonde at the swingers party they were at, Steve made sure his wife gave him permission. All around, people were fucking and getting blowjobs in dark corners, but Steve took Ivana Sugar right to a couch in the open to fuck her sweet pussy. Another guy came over and joined Steve in fucking this girl where anyone could see. While Ivana bounced on David’s cock she sucked Steve off, slamming her ass on his lap as hard as she could. Then both guys fingered both her holes while they warmed her up for anal sex, and to get a hard DP fucking.

Pornstars: David Perry / Ivana Sugar / Steve Holmes

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *