کون تنگ سکس آنال زندانیان صمیمی

کون تنگ سکس آنال دختر ‌ایرانی با نامزدش

کون تنگ الکس چنس و کالی کارتر چند زندانی جذاب در راه رفتن به دوش هستند. دومی که دو نازنین جنایتکار تنها هستند، الکس کالی را از پا در می آورد و شروع به لیسیدن کون زیبا و بیدمشک کوچکش می کند. جانی سینز، نگهبان زندان، آنها را در عمل دستگیر می کند، اما تنها چیزی که او واقعاً می خواهد این است که در عمل شرکت کند! دو زندانی صمیمی، کون تنگ کیر بزرگ چاق او را می مکند و لعنت می کنند تا زمانی که بیدمشک هایشان او را خیس تر از دوش می کنند! بازیگران پورن: جانی سینز / الکس چنس / کالی کارتر.

بنفشه پشت درب ورودی بود و نگاه میکرد. اشاره کردم که بیاد. پری اونقدر درد داشت و فشار روش بود که متوجه ورود بنفشه نشد. همزمان بار ارضا شدنم سرش را بلند کرد و متوجه بنفشه شد. روی زمین نشست و گریه میکرد. بنفشه هم گفت چشمم روشن. چکار میکنید. خجالت نمیکشید. گفتم بنفشه سکس ضربدری ببخش . شیطون گولمان زد. گفت نه باید زنگ بزنم شوهرم بیاد. پری هم بیحال داشت گریه میکرد. کون تنگ بنفشه گوشی را گرفت تا زنگ بزند. سریع گوشی را ازش گرفتم و رو زمین کنار پری درازش کردم. ساپورتش را کندم. پری هم داشت نگاه میکرد. به بنفشه گفتم باید بکنمت تا چیزی نگی. و تا دسته در کوسش فرو بردم و تلمبه میزدم. دست پری راهم گرفتم و آوردم تو کار . اول همکاری نکرد ولی کم کم راه افتاد. و یه سکس سه نفره انجام دادیم. کون تنگ و از اون روز به بعد سکس های دوره ای بین من و بنفشه و پری شروع شد که هر هفته خونه یکیشون سکس داشتیم.

کلیپ آنال سکس زن ‌ایرانی

دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو کون تنگ پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه کون تنگ عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت

با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه کون تنگ برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت سکس ایرانی میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای کون تنگ اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس

کلیپ خفن کون دادن دختر ‌ایرانی

تا دسته در کوسش فرو بردم گفت زیر زمین سیم داریم الان میارم و رفت پایین. تمام نگاهم به پری بود. چند کون تنگ جمله باهاش شوخی کردم. رفتم نزدیکش و دستش را گرفتم. ۲۲ سالش بود و یکساله شوهر کرده بود. گفت نکن الان بنفشه میاد. دیدم زیاد مخالف نیست دستش گرفتم بردمش آشپزخانه که به ورودی هال دید داشت. عملا مقاومتی نمیکرد. بغلش کردم و به خودم فشارش دادم تمام بدنش لرزش داشت. دستم داخل سوتین کون تنگ اش کردم و سینه هاش را فشار سکس ضربدری دادم. آآآی بلندی گفت. . لب هاش رو مکیدم. دست دیگرم را داخل شورتش کردم وکوس کوچکش را فشار دادم . خدای من. چقدر ناز و کوچک بود. هرچه گفت ولم کن بنفشه میاد. بهش اطمینان دادم که نمیاد. شکمش رو اوپن آشپزخانه انداختم. باسنش را به کون تنگ عقب کشیدم . نمایی فوق العاده سکسی شده بود. وقتی کیرم رو دستش دادم . تعجب کرد. باور کنید داخل دستش جا نمیشد. گفت زود باش الان میاد. پشتش قرار گرفتم و سر کیرم را از پشت ورودی کوسش نهادم و فشار دادم . با دندان سنگ کون تنگ اوپن را گاز گرفت . اونقدر کوچک و ناز بود که احساس کردم الان کیرم قطع میشه . شروع کردم به تلمبه زدن . واونهم آه و اوه میکرد.

زیرنویس فارسی فیلم تجاوز

یکروز در حین سکس و بعد مقدمه چینی ازش خواستم که پری خواهر زنم را دعوت کند کون تنگ خونه شون تا بکنمش. اول قبول نکرد ولی وقتی گفتم تا ابد با خودت سکس میکنم. قبول کرد تا برای هفته یعد دعوتش کند. هفته بعد بهم اس داد که بیا خونه ما. من هم رفتم . بعد احوالپرسی مشغول درست کردن ماهواره شدم. پری خواهر زنم با لباس راحتی دلبری میکرد و خرمن گیسوانش سکس ضربدری چون آبشار بر کون تنگ کمرش روان بود. دیوانه کننده بود. . به بنفشه اس دادم که به بهانه سیم آنتن ماهواره میفرستمت انباری خودتان. برو و دیر برگرد. پیش خواهر زنم پری به بنفشه گفتم سیم آنتن خرابه.. به شوهرت زنگ بز
ن تا سیم بیاره.

سکس ضربدری ایرانی

سکس آمریکا سکس فارسی فیلم ماساژ سکسی فیلم سکسی عمو جانی سکس جانی جانی سینز عمو جانی لانا رودز سکس لانا رودز سکس لانا

Intimate Inmates
Alex Chance and Cali Carter are a couple of sexy prisoners on their way to the showers. The second the two criminal cuties are alone, Alex strips Cali down and starts licking her pretty ass and tight little pussy. Prison Guard Johnny Sins catches them in the act, but all he really wants is to join in on the action! The two intimate inmates suck and fuck his big fat cock until their squirting pussies are getting him wetter than the shower is!

Pornstars: Johnny Sins / Alex Chance / Cali Carter

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *