کوس کون سکس حشری استپ بریزرز

کوس کون بله خوابید به خواب عمیقی هم رفت

کوس کون سکس حشری رامون و تونی باید با زندگی زیر یک سقف کنار بیایند. تنها چیزی که آنها موافقند این است که لعنتی دالیا اسکای زرق و برق دار است! در «Step Brazzers» بیدمشک خیس و بدن خمیده Dahlia Sky کوس کون را تماشا کنید که دو خروس بزرگ را می مکد و لعنت می کند. بازیگران پورن: رامون / تونی ریباس / آسمان کوکب.

یه اه عجیبی حاج خونم کشید اشکاش بعد چند لحظه بیشتر شد ودستاش که دور دستم بود فشارش کمتر منم خدا خاسته کیرمو تا اونجای که می شد کردم داخل در مورد کیرمم باید بگم کیرم ۱۸ سانت اما کلفتی خوبی داره که هر دختری کوس کون رو دیونه ای خودش می کنه حس خارقلعاده ای بود لرزش بدنش لذت بیشتری بهم میداد اروم رفتم سمت صورتش دیدم داره با چشمای که.

کون دادن یه خانوم گوشتی و هیکلی‌

جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم کوس کون عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.

که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش بسته میمونه.من گفتم خوب من چه کار کنم.سمیرا گفت تو برو توی کوس کون اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر.

ما خودمون ازش عکس میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن کوس کون که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیر

گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف کوس کون پاهات.فاطمه خفه میشه بیچاره.

آیدا گفت من دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی سکس  کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات رو بکن توی کفش که بوش بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت کوس کون پاهاشون رو توی کفش نگه داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.

همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش.

الان انقدر خیس شده بود معلوم نبوداشکاش داره بهم نگاه می کنه کوس کون ارو م بهش گفتم :سعی کن لذت ببری… دیوونه کی می فهمه نه شوهرت نه هیج عن دیگه فقط ساکت باش و حال کن وبعد اولین نلمبه کوس کون رو خیلی اروم زدم واونم به شدت داشت حال می کرد کسش تنگ بود با دستاش دیکه مقوامت نمی کرد وفقط گریه می کد اما اصلش اونجا متوجه سکس ژاپنی حال کردنش می شدی که کسش خیس خیس شده بود منم یه جون گفتمو تو همون حال تلمبه می زدم ابم بطور معمول دیرمیومد اما یه دفعه حس کردم الان که ابم بیاد گفتم بکیرم ابمو ریختم تو کسش و اونم یه ناله ای همراه با غم و لذت سر داد واشک از همجاش سرازیر بود وگفتم کسخول اگه گریه کنی همسایه ها می ریزن ابروت میره دختر خوبی باش میرم یه دونه قرص کوس کون زد بارداری میارم می ندازم توخونتون اگه نه می خای از کجا قرص گیر سکس ژاپنی بیاری ؟مجبوری واسه حاج اقا بچه ای منو بزرگ کنی بعد اروم دستمو از رو دهنش برداشتم سرشو کرد تو مبل و گریه میکرد اما صداش کوس کون بلند نبود صدای تلویزون به هرصورت بالا بردم دختره کسخول کونش لخت جلوی من بود خلاصه یکم که داگی کردمش سریع خوابوندمش به جلو دوباره تنگ بازیشو شروع کرد

زن شوهر دار رو از کون میکنه

– منم دستم گذاشتم روی رونای مامان که دیدم بعله کاری نکرد اروم اروم شروع کردم مالیدن کوس کون رونش کش های شلوارش نصفه روی باسن و شکمش بود شروع کردم پایین آوردن پاهاش به هم چسبیده بود و چیزی نمیدیدم از زیر شکمش شلوارش رو تا زانو اوردم پایین و از پاهاش در آوردم
– دستمو رسوندم به شکم مامان و هولش دادم عقب و به پشت خوابید تیشرت و شلوار سکس انال خودمو در اوردم نشستم روی رونای مامان کوس کون پیراهنشو در اوردم بدون لام تا کامی حرف زدن
– دراز کشیدم روی مامانم و بغلش کردم سینه ام چسبیده بود به سینه های مامان سرمو بردم دم گوشش و گفتم خیلی دوستت کوس کون دارم مامان اون روزی هم که خود ارضایی کردم تورو وقتی از حموم اومدی بیرون که داشتی لباستو عوض میکردی لخت دیدم در رو کامل نبسته بودی و شهوتی شدم و آخرش یادم رفت دستمال کاغذی رو بندازم بیرون
– مامان بغلم کرد و گفت بیشعور تو به مامانت چشم داشتی گفتم نه ولی کوس کون خودت باعث شدی چشمام بهت نگاه کنه
– همو بغل کردیمو من شروع کردم به دستمالی بدن مامان و مامان هم داشت سکس انال با بدن کوس کون من ور میرفت دستم رو بردم بین پاهاش تا براش بمالم گفت نه دستت رو اونجا نبر اونجا برای دستمالی نیست
– +گفتم خوب فهمیدم برای لیس مالیه پس

– گفت نه اونجا فقط برای داخل کردن هستش کوس کون
– +گفتم پس لذت رابطه چی ؟
– گفت لذت هم داره برام مشکلی نداشتم تا الان با بابات .
– +گفتم پس من روشم فرق میکنه و سرمو سکس انال بردم کوس کون بین پاهاش و شروع کردم خوردن و لیسیدن که سرمو با دست گرفت
– +گفتم چیه چرا اینجوری میکنی !
– گفت بدنم لرزش داره نمیدونم چرا اینتور میشم نمیتونم تحمل کوس کون کنم
– +گفتم عب نداره ولی تجربش برات به یادگار میمونه
– شروع کردم به خوردن و مامان هم همینتور کمرش لرزش داشت سکس انال و نفس هاش هم مرتعش بود که یهو کمرشو آورد بالا و خشک شد و بعد از چند لحظه افتاد و شل شد و خوابید !
– بله خوابید به خواب عمیقی کوس کون هم رفت
– منم که نیمه کاره که چی بگم هیچ کاری نکرده کوس کون پتو رو کشیدم روی مامان و لباسامو پوشیدم رفتم تو اتاقم

سکس انال

کوس تپل کوس دادن کوس لیسی کوس تنگ ایکس ان ایکس ایکس سكس انجيلا وايت أنجيلا وايت انجيلا وايت سکس گی ایرانی فیلم گی گی ایرانی

Step Brazzers
Ramon and Toni have to get along living under the same roof. The one thing they DO agree is how fucking gorgeous Dhalia Sky is! Watch Dahlia Sky’s dripping wet pussy and curvaceous body suck and fuck two huge cocks in “Step Brazzers”.

Pornstars: Ramon / Toni Ribas / Dahlia Sky

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *