کوس سکس پخش کننده بیدمشک بنفش گاییدن

کوس سکس سکس پارتی با آبجو

کوس سکس نیکول و جانی مدتی است که با هم قرار می گذارند. متأسفانه، به دلیل ترس نیکول از اینکه آلت تناسلی بزرگ جانی، گربه کوچک تنگ او را پاره کند، رابطه آنها هرگز به سطح بعدی نرسیده است، اگر آنها مامبوی افقی را می رقصند. بنابراین در تمام این مدت، زمانی که زمان ارضای جنسی یکدیگر فرا رسیده، رابطه جنسی تلفنی داشته اند. فقط این بار، نیکول چیزی را پیدا کرده است که بیدمشک او را به کوس سکس اندازه کافی پهن می کند تا هیولای جانی شلنگ را بگیرد. بازیگران پورن: جانی سینز / نیکول آنیستون.

میرفت تو کونش حسابی قرمز شده بود. خودم اروم رفتم کیرمو کردم تو کونش و چند دقیقه توش کردم و بلند شدم یکم کوس سکس لوبریکانت زدم به سوراخش به محسن گفتم سکس زوری اروم بکن. محسن سرشو کرد توش که ملیکا داشت ناله میکرد .

حدود 10 دقیقه طول کشید تا محسن کل کیر کلفتشو کرد تو کون زنم . ملیکا از درد قرمز شده بود ولی انقد کوس سکس حشری بود که چیزی نمیگفت محسن تلنبه زدن رو شروع کرد عجب کمری داشت بی پدر.

کیرشو تا سرش میکشید بیرون و سریع تا خایه میکرد تو کون ملیکا دیگه زنم باز شده بود و محسن هم با سرعت تمام میکرد که از سرعت و سفت کردن بدنش فهمیدم داره ارضا میشه انقد داغ بود که خوابید رو ملیکا و بی حال شد پنج دقیقه بعد از رو زنم بلند شد.

سوراخ زنم سکس زوری همینجور باز مونده بود و اب محسن که خیلی سفید و غلیظ بود از اطراف سوراخش داشت میریخت کوس سکس .به قدری سوراخش باز شده بود که راحت دستم تا ارنج میرفت تو کونش.

خودمم امپرم رفته بود بالا و کیرمو کردم تو دهن زنم و جق میزدم تا ابم اومد و همشو خالی کردم تو دهن ملیکا و اونم همشو قورت داد. عرقم در اومده بود. محسن که کلا ولو شده بود.

دراز کشیدم رو زنم و ازش لب گرفتم به صورت خوشگلش نگاه کردم و از لذت گل انداخته بود در گوشم گفت کوس سکس بازم میخوام ولی امروز بسه کس و کونم درد میکنه.

محسن سکس زوری رو تا ازادی رسوندم و پولشو کوس سکس دادم شمارشو هم گرفتم

آنال سکس خانوم میانسال خوش صحبت

میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.

سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.

فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد کوس سکس و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا

یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.

بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس کوس سکس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه سکس و گفت.

دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم…… کوس سکس بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا

کون دادن یه خانوم گوشتی و هیکلی‌

تا اومدن نزدیکم و شروع کردن به دست کشیدن روی بدنم. ساعت ۱۰ بود تقریبا حمید هنوز نیومده بود. من از لب گرفتن بدم میدومد کوس سکس. یکیشون شروع کرد به لیسیدن ممه هام و یکی هم شرو به نوازشم کرد .

و منم کون زن همچنان متکا روی صورتم بود و حشری تر میشدم که محمد دستمو گرفت و برد سمت کیرش. نامرد خیلی کلفت بود کوس سکس. از اسپری ای که میکردم خیلی کلفت تر. درضمن من یسال بود که توبه کرده بودم قبل اینکه با حمید آشنا بشم.

کلی قربونو صدقم رفتن تا منم از عشوه بازی دست برداشتم و یواش یواش متکارو میدادم کنار کوس سکس و کمکم روم توی روشون باز شد. اومد ازم لب بگیره که گفتم بدم میاد گفتن باشه. همه چیز رمانتیک و اونجوری که میخاستم بود.

حمیدم از حموم اومد و دید گفت میذاشتین صاحابش بیاد بعد شرو میکردین نامردا. تا حمید خودشو خشک کوس سکس میکرد اونا هم همینطور منو میخوردن که محمد اومد روم و گفت شرو کن خانمی.

گفتم بگو شیدا. این حشری ترش کرد. یه کیر نسبتا سیاهشو یه تف زدم و منم که بلده کار بودم شرو کردم به خوردن کوس سکس. رضا هم منو میمالیدو میخورد. تخت دونفره بودو جادار.

یه چند کون زن دقیقه خوردم واسه محمد که حمیدم اومد و منو از کمر بلند کردن و آوردن لبه کوس سکس تخت. الان سه تا کیر جلوم بود و منم مثل فیلم سوپرا شرو کردم خوردن واسشون. کیر هرسه تاشون یا توی دوتا دستام بود یا دهنم.

سکس زوری

کوس کون کوس تپل کوس دادن کوس لیسی کوس تنگ ایکس ان ایکس ایکس سكس انجيلا وايت أنجيلا وايت انجيلا وايت سکس گی ایرانی فیلم گی

The One-Eyed, One-Boned, Fucking Purple Pussy Spreader
Nicole and Johnny have been dating for some time. Unfortunately, their relationship has never moved to the next level on account of Nicole’s fear that Johnny’s ginormous penis would tear her tight little pussy to kingdom come, if they were to ever dance the horizontal mambo. So all this time, they’ve had phone sex when it came time to satisfy each other sexually. Only this time, Nicole has found something that will spread her pussy wide enough to take Johnny’s monster schlong.

Pornstars: Johnny Sins / Nicole Aniston

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *