کوس تنگ سینه هامو میمالید

کوس تنگ انفجار در چهارم جولای

کوس تنگ فقط با خواندن یک کتاب درسی نمی توانید ببینید که تاریخ آمریکا چقدر هیجان انگیز است. زاندر به سختی می تواند چشمانش را باز نگه دارد و از حقایق خشک استخوان یادداشت برداری کند کوس تنگ. وقتی او چرت می زند، تمام دوران های بزرگ در تاریخ ملت زنده می شوند. بریتنی شانون، براندی آنیستون و جولز ونتورا، یاران شاخدار، این مسافر زمان را در خانه بچه‌ها و سرزمین عشق آزاد راهنمایی می‌کنند! بازیگران پورن: زاندر کورووس / برندی آنیستون / بریتنی امبر / جولز ونتورا.

نمیدونستم داره چی پیش میاد. میترسیدم ساحل بفهمه و دعوا راه بیفته. حالم خیلی خراب بود دیگه کنترلمو از دست دادم کوس تنگ و نوک سینه ساحلو توی دهنم گذاشتمو شروع کردم میک زدن.

آه و اوه ساحل چند برابر شد بعد از چند لحظه خودشو پایین کشیدو شروع کرد ازم لب سکس با خواهر زن گرفتنو و دستشو کوس تنگ از توی تاپی که تنم بود تو بردو سینه هامو میمالید. بعد از روم اومد کنارو منو از جام بلند کرد. تاپمو با کمک امیر از تنم درآورد.

حالا دیگه میدونستم همه چی هماهنگ شدست. امیر سمتم اومدو لباشو روی لبام گذاشت. لذتی که کوس تنگ  وصف کردنی نیست داشتم. خیلی حرفه ای تر از ساحل لبامو میخورد بعد سراغ سینه هام رفت و بعدم با یه حرکت دامنو درآورد وقتی داشت کسمو میخورد ساحل براش ساک میزد.

امیر خواست کیرشو توی کسم کنه که ساحل مانع شد. گفت زیادیش میشه. همیشه دوس داشت بهم ضد حال سکس با خواهر زن بزنه. کوس تنگ من که گستاخ شده بودم سمت کیر امیر رفتم.

هرچی از ساحلو فیلما دیده بودم پیاده کردم تا بتونم خوب کیرشو بخورم اولش خیلی سخت بود ولی راهشو پیدا کردم انقدر ادامه دادم که امیر کوس تنگ کیرشو از دهنم درآورد و منو خوابوند با شدت آبشو روی سینه هام خالی کرد. من که تازه به خودم اومده بودم فهمیدم چه گهی خوردم.

سکس ضربدری ایرانی از کون

رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش.

اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم کوس تنگ بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.

آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی…… کوس تنگ اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.

من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو کوس تنگ گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.

با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه کوس تنگ خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.

اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و سکس اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا کوس تنگ گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری.

فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد کوس تنگ سمیرا گوشیش رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست

پارت ۲ کون دادن میلف ایرانی‌

سینه هامو میمالید حرارت اتاق بالا رفته بود. تنشون توی هم گره میخورد و من از زوایای مختلف نظاره گرشون بودمو عکس میگرفتم. وقتی ساحل کیر امیرو از توی شرتش درآورد قبلم یه لحظه سکس با خواهر زن ایستاد انگار.

داشتم از نزدیک یه کیر کلفت و دوس داشتنی رو میدیدم خیلی بلند نبود ولی من که از این فاصله کوس تنگ نزدیک داشتم میدیدمو خیلی هواییم میکرد.

سعی کردم حسمو بروز ندم جلوی لنز دوربینم داشت براش ساک میزد. ساحل گفت هرجا فرممون بده خودت بیا سکس با خواهر زن درستمون کن چندتا عکس از ساک زدنش گرفتم ولی به دلم نمیشست.

گفتم آقا امیر با این زاویه کل صورت ساحل گرفته میشه. ساحل گفت خودت بیا جلو دوربینو کنار کوس تنگ گذاشتم سمتش رفتم.

انگار حیام از بین رفته بود و مثل یه عکاس حرفه ای رفتار میکردم سکس با خواهر زن. یکم تن امیر رو کج کردم دستمو سمت صورت ساحل بردم.

زاویه اشو تغییر دادم با همون فرمی که ساخته بودم کیر امیر که از دهن ساحل بیرون اومده بودو کوس تنگ با دست به سمت دهنش هدایت کردم جوری که زاویه بهم نخوره.

یه لحظه به خودم اومدم من داشتم چیکار میکردم. لذت عجیبی داشت. وقتی عکسمو گرفتم انگار حال کوس تنگ اونا هم با کار من خراب تر شده بود.

ساحل گفت: بیا اینجا بخواب میخوام از لحظه ورود کیر امیر توی کسم سکس با خواهر زن از زاویه پایین عکس بگیری. من خوابیدمو اونا زاویه اشون رو نسبت به من تنظیم کردن من عکسمو گرفتم ولی اونا دیگه مشغول شده بودن.

بالای سرم خیمه زده بودن. نمیتونستم بدون اینکه مزاحمشون بشم جامو عوض کنم. دوربینو کنار گذاشتمو کوس تنگ سعی کردم لذت ببرم.

امیر داشت توی سکس با خواهر زن کس ساحل تلنبه میزدو من خودمو جای ساحل تصور میکردم. ناخودآگاه دستم سمت شرتمو بردمو شروع کردم با خودم ور رفتن. اونا که از پوزیشنون خسته شده بودن یهو فاصله اشونو با من کم کردن.

ساحل روی من خوابیده بود. صورتم بین سینه هاش بود و تماس پاهای سکس با خواهر زن امیرو با پاهام حس کوس تنگ میکردم.

از ترس اعتراض ساحل هیچکاری نمیکردم با اینکه دلم لک زده بود برای خوردن کوس تنگ سینه هاش. توی این حال دستای امیرو روی پاهام حس کردم.

دامنم که بالا اومده بودو آروم کنار زد و دستشو به شرتم رسوند و منو توی مالوندن کوس تنگ کسم همراهی کرد سکس با خواهر زن.

سکسی ژاپنی

ایکس ان ایکس ایکس سكس انجيلا وايت أنجيلا وايت انجيلا وايت سکس گی ایرانی فیلم گی گی ایرانی گی سکس اسپانیایی سکسی گی

Bang on the Fourth of July
You can’t see how exciting American history is from just reading a textbook. Xander can barely keep his eyes open taking notes on the bone-dry facts. When he dozes off, all the greatest eras in the nation’s history come to life. Horny helpers Britney Shannon, Brandy Aniston, and Juelz Ventura guide this time traveler through the home of the babes and the land of free-love!

Pornstars: Xander Corvus / Brandy Aniston / Britney Amber / Juelz Ventura

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *