کلیپ سکسی الکسا گریس دیک بزرگ سیاه را از مو جانسون می گیرد

کلیپ سکسی الکسا گریس دیک بزرگ سیاه را از مو جانسون می گیرد

کلیپ سکسی خارجی الکسا گریس دوست پسر علی لیسر هات من عاشق محدثه سفید و خوشگلشه من ۲۰ سالمه . یه دختر خوشگل با چهره ای معصوم و دلبرانه که تو نگاه اول همه جذبش میشن جذابیت چهرم به کنار جذابیت سفیدی.

و گوشتی بودن اندامم با دو تا سینه های سر صورتی ناز ۸۵ و دوتا قلمبه های سفیدی که لاشو باز میکنی جز بهشت چیزی نمی بینی کلیپ سکسی خارجی سوراخش خوش فرم و تنننننگ و صورتی.

با یه کوس صورتی دخترونه و نااااز که هر پسریو وادار میکنه آبشو با دهنش بکشه بیرون من واسه علی بیشتر از یه رویا و یه خوابم جیگرشو بگردم که خودمم عاشقشم اون روز عشق علی شهوتیم‌کرده بود کلیپ سکسی خارجی .

بهش تماس‌گرفتم و با صدای نازک و ظریفی که دارم گفتم امروز آماده باش که عشقت میخواد بره زیرت حال کنه رفتم خونه مجردی علی . خونه ایکه واسه حال کردن علی و محدثه بود سکس برازرس.

پریدم بغلش . بوی عطرش مستم کرد فک کنم اونم از بوی عطر من دیوونه شده بود. بغلم کرد انداخت من رو تخت لباسمو دراوردم تا تاپ شورتک تنگی که بدن سفید و نرمم باهاش خودنمایی میکرد رو ببینه.

چشاش ۴تا شد افتاد روم.گفت واااای عشقم تو همیشه روانیم‌میکنی حس کردم یهویی کیر۲۴ سانتیش قلمبه شده کلیپ سکسی خارجی گفتم علی اومدم به این بدن قشنگم حال درست و حسابی بدی . منم بشم جنده سکسیت .

شروع کردیم بخوردم لبای هم تموم دهنمو می لیسید. دهن خوشمزم بماند که دندونمم دوس داشت قورت بده .‌ میگفت اخه تو چرا انقدر خوشمزه و شیرینی میخواستم‌ دیوونه ترش کنم می رفتم سراغ کیر قلبمش .‌

از روی شلوار میمالیدم … حریص تر‌میشد تموم صورت سفید و نازمو می لیسید کلیپ سکسی خارجی با کوس و کون سفید برفی سوراخش خوش فرم و تنگ و صورتی به گردنم که می رسید پوست لطیف و نرم گردنم بیشتر دیوونش میکرد.

من اول وانمود می کردم که مخالف داشتن رابطه جنسی هستم

جووووووووون چه سینه ای داشت ، اولش مثلا مخالفت می کرد ولی بعدش همراهی ، بهم.گفت اینقدر پوشیدم.که دستت به سینه هام نمی رسه ، بلوزشو دادم بالا .

زیرش یه تاب پوشیده بود و بسختی سوتینشو دادم بالا و افتادم.به جون سینه هاش ، سفید ، سفت و اناری با نوک برجسته، با چنان شدتی میخوردم که انگار صد سکس الکسیس.

ساله سینه نخوردم ، ناله هاش در اومده بود و نفساش داغ شده بود و چشاش خمار ، هنوز لباسهای خودم تنم بود ، کیرم از روی شلوار مثل سنگ شده بود ، کیرم خیلی بلند نیست ولی خیلی کلفته .

تابو سوتینشو در اوردمو چسبیدم به شلوارش فیلم پورن خارجی قمبل، وحشی شده بودمو او حشری ترم می کرد کلیپ سکسی جنده کوس ، غرورم اجازه نمی داد سریع بکنمش ، واسه همین دیگه ادامه ندادم که خودش،تعجب کرد .

بهش گفتم هنوزم اتفاقی نیفتاده و اگه نمیخوای همینجا تمومش میکنیم. ولی او حشری تر از این حرفها بود و زیپ شلوارمو باز کردو گفت خودمم میخوام تیشلوار و شرتمو نفهمیدم.

چجوری در بیارمو و شلوار و شورت او رو هم باهم در اوردم ، واااااای چی میدیدم یه کس درشت و سکسی ، موهاش یه کوچولو در اومده بود ، کسشو زبون زدم که دیدم آهش در اومدو سگی خم شد و گفت کسمو بخور .

چندتا لیس زدم که خیلی حشری شد و گفت بکن منو زود باش ، دوس داشتم حشری ترش کنم واسه همین میگفتم دوباره بگو ، میگفت تورو خدا بکن منو ، کسمو بکن ، پارم کن سکس برازرس.

جرم بده ، هر کاری کردم برام.ساک نزد و منم گفتم جرت میدم.سر کیرمو رو چوچولش بازی میدادمو اون التماس میکرد بکنمش کلیپ سکسی جنده کوس ، منم سر کیرم کردم.تو کوسش.

برای اولین برخورد جنسی دیر شده بود

تا رفت داخل، یکباره همشو کردم.تو ،جوووووووون.چه.کوس داغی و کیرم.تا اخر تو کوسش کلیپ سکسی بود و فاطمه یه لحظه خشکش زد و گفت صبر کن، جر خوردم ، دو ساله این کوس ، کیر نخورده.

شروع کردم به تلمبه زدن فاطمه جرت میدم بده عزیزم ، پارم کلیپ سکسی .کن ،جرم.بده کی می کنت فاطمه تو عزیزم ، امیر نفس من ، منو می کنه ، قربون کیر کلفت، قربون تخمات کیرم تو کوست سه نفری لزبین.

نیم ساعت گاییدمشو ابمو ریختم تو کوسش بعد از اینکه حالمون جا اومد مثل سگ.می ترسیدیم کلیپ سکسی ، لباسامو نو پوشیدیم و من سریع رفتم داروخونه قرص اورژانس گرفتم و تو راه بهش دادم .

بعد از سکس پشیمون بودو دیگه ندیدمش فیلم سکسی خانوادگی، از تو فیس بوک بلاکم.کرد و منم از سر دلخوری از تو وایبر بلاکش کردم.

هرچی پایینتر میره دیوونه تر میشه من‌همچنان زیرش بودم و اون‌گردنمو می لیسید …دیدم داره آمپرم‌میزنه بالا فیلم سوپر خارجی خانوادگی گفتم پاشو بشین . پاشد چهارزانو نشست. منم عاشق اینم بشینم رو‌کیرش.

نشستم رو کیرش …. کوس داغمو جاسازی کردم رو کیر قلمبه علی . پاهامو حلقه کردم دور کمرش و خودمو موجی تکون میدادم روش. سرشو محکم‌چسبوندم به گردنم کلیپ سکسی خارجی وااای چه حالی میداد. کوس داغم رو کیرش داشت میسوخت‌ .

علی مثل دیوونه ها گردنمو لیس میزد و با لباش پوست گردنمو می‌کشید انداختمش رو تخت . تاپمو سوتینم رو دراوردم و سینه های بزرگ و نرمم رو گذاشتم تو دهنش . خودمم انداختم رو صورتش تا سینه هامو تا ته بفرستم تو حلقش .

وااای دیوونه شده بودیم میگفتم علی محکمتر بخور… سینه هامو کبود کن.. علی جون محکمتر اونم محکم سینه هامو مک میزد سکس برازرس.

فیلم سکسی خارجی با کوس و کون سفید برفی

اگه یواش تر مک میزد محکمتر میکردم تو دهنش تا نفسش بند بیاد بیاد فیلم سوپر جنده سن بالا صورتش می فرستادم بین سینه هام. لای سینه هامو بوس بارون میکرد بعد یهویی میفرستادم تو دهنش.

انقد خیس شده بود کوسم ک وحشیم کرده بود . یهویی کوسمو گذاشتم تو دهنش . گفتم بخور ابایی رو که اوردی …کوسمو به تموم صورتش میمالیدم . همه صورتش خیس شد کلیپ سکسی خارجی رو دهنش نشستم و اونم همه ابمو میکشید تو حلقش .

گفتم باید یه ساکی بزنم که وحشیش بیفته بجونم جرم‌ بده . رفتم سراغ کیرش کلیپ سکسی خانوادگی گفتم پاشو عشقم تا واست ساک‌ بزنم فیلم سکسی کوس بلوند.

کیر کلفت و بزرگش رو تو دوستای کوچیکم‌ گرفتم و همینطور ک از پایین ماساژ میدادم از بالا سر کیرشو لیس میزدم اونم یکم عقب جلو میکرد تو دهن خیس‌و داغم. باید یه ساک پرتف واسش میزدم می رفت رو هوا.

چنتا لیس میزدم و بعدش سر کیرشو بین‌لبام عقب جلو میکردم .فیلم سکسی با سکس تا جایی ک‌میتونستم کیرشو میدادم تو حلقم قمبل علی دیوونه شده بود میگفت توله من چقدر تو باحالی کلیپ سکسی خارجی . سکسی هاتی باید جیغ و دادتو ببرم هوا.

که یهویی انداخت منو رو تخت سر کیرشو مالید رو کوسم و همزمان کونمو ماساژ می داد . گفت ی جوری جرت میدم نتونی راه بری پاهامو برد لبه تخت . پشتمو کردم گفتم علی جرم بده کلیپ سکسی جنده کوس.

وقتی کونمو اماده کردن کرد سر کیرشو گذاشت رو سوراخ و کونم و گفت این‌کون تنگت رو میگایمش…. سر کیرشو گذاشت رو سوراخ تنگ کونم و نصف‌کیرشو فرستاد تو. دادم رفته بود هوا ‌.

خیلی درد داشت ولی دردش پر لذت بود . دوس داشتم زیر علی درد بکشم تا بمیرم‌‌‌. کیرشو هی عقب جلو میگرد تو کونم کلیپ سکسی خارجی. وقتی تکون خوردن قلمبه هامو می دید حریص تر‌ تلمبه میزد .‌

حس میکردم رو هوام کلیپ سکسی کوس خارجی… خیلی داد و بیداد میکردم که علی دستشو گذاشت رو دهنمو سفت گرفت تا محکمتر بکنمتم. جرررررر خوردم.

پورن هاب فیلم سکسی ایرانی داستان سکسی سکسی ایرانی فیلم سکسی

Alexa Grace Taking Big Black Dick From Moe Johnson

Blonde MILF Indica Monroe Taking BBC From Brickzilla On Monsters Of Cock

Allinternal busty hottie gets her ass filled with coc sex irani Your Friend’s Hot Mom Can’t Stop Sucking your Balls 4k

Tiny4k Playful teen Kenzie Reeves valentines day big dick fuck Blonde White Girl Alexa Grace Gets Stuffed With Big xnxx com.

Skinny Blonde Model Alexa Grace Gets A Big Black Dick In Her Face Sexy Blonde Alexa Grace Has Photoshoot With Hung Stud, Slim Poke.

Alexa Grace takes a big black cock PAWG Romi Rain Gies Ricky Johnson The Best Massage Of His Life Leg Shaking Orasgm on Monster Cock bang bros xnxx.

کلیپ سکسی الکسا گریس دیک بزرگ سیاه را از مو جانسون می گیرد
کلیپ سکسی الکسا گریس دیک بزرگ سیاه را از مو جانسون می گیرد
نيك طيز كبيرة
نيك طيز كبيرة شرموطة كبيرة طرية احترافي ساخن sex
سکس الکسیس تگزاس
سکس الکسیس تگزاس مامان اینجا یه اسپری هایی هست قیمتش 25 دلاره.میزنن و کیرشون
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *