کس دادن باردار دوست دارد نوک کیر خود را در داخل تنگ خود احساس

زن باردار دوست دارد نوک کیر خود را در داخل کس دادن گرم تنگ خود احساس کند

کس دادن یه دو دقیقه بعد ما دیدم ایما با شوهرش اومدن همونطور که ایما به شبنم گفته بود راحت لباس بپش خودشم یه دامن کوتاه چاکدار با یه تاپ بدون سوتین پوشیده بود.اسم شوهره ایما عبدالرحمن بود که به ما گفت رحمان صداش کنیم به ادم خفن مایه دار که نمایشگاه ماشین داشت وقتی اومد سمتمون.

ازش پرسیدم انگللیسی بلدی که گفت جفتمون مسلطیم بهش منم پرسیدم دلیل دعوتتون چی بود؟ که گفت ما هر از چندگاهی از این کارا میکنیم ومعمولاً کس دادن همشون پاسخ مثبت میدن گفت که نگران نباش نمیزاریم بهتون بد بگذره، نشستیم یکم چرتو پرت گفتیم که طول این مدت رحمان حواسش به شبنم بود ومنم ایمارو دید .

میزدم چون واقعاً لباساشون باز بود ونمیشد نگاه کس دادن نکرد ایما شبنمو سمت حیاطشون برد ومنو رحمانم باهم در مورد زنامون سکس رمانتیک صحبت میکردیم از مدل صحبت رحمان متوجه شدم که با توجه به ثروتی که داره دست روهر زنی میذاره باید بدستش سکس دکتر بیاره حتی اگر شده واسه یه شب و اینبار چشش شبنموگرفته بود وتو اینکار با زنش کاملاً.

هماهنگ بود و میگفت که کس دادن قبل از ازدواج در مورد این قضیه با زنش توافق داشته ومشکلی ندارن.معلوم بود که ایما داشت رو مخ شبنم کار میکرد که نظرشو جلب کنه با اینکه مستقیماً به من نگفته بودن ولی من کاملاً موافق بودم و دوست داشتم چنین چیزیرو تجربه کنم. شبنمو ایما اومدن داخل وشبنم منو صدا کرد که بریم سمت اتاق تا باهم صحبت کنیم.

کاملاً حدسم درست بود وشبنم قضیه رو واسم شرح داد و گفت که رحمان میخواد با من سکس داشته باشه وتوام باید تماشا کنی وبابت اینکار کس دادن پول خوبیم بهمون میده واگه یک هفته اینجا بمونیم پنج هزار دلار بهمون میده. بهش گفتم نظرت چیه که گفت دوست دارم تجربه کنم واز سکس با یه نفر دیگه اونم جلو تو واسم هیجان انگیزه ومیدونم که توام بدت نمیاد.

تصمیممونو گرفتیمو رفتیم پیششون وبهشون اوکی دادیم

رحمان بلند شد ورفت سمت اتاقشون و پولو همون لحظه بهم داد وگفت اگه خیلی بهشون خوش کس دادن بگذره بیشتر بهت پول میدم که همونجاپولو بهش پس دادم و گفتم که ما به این پول احتیاج نداریم واینکارو صرفاً برای هیجانش انجام میدیم سکس لزبین.ایما به شبنم گفت که لباسشو در بیاره.

شبنمم یه نگاه به من کرد وبا اشاره من لخت شد.تو این لحظه کاملاً از نگاه رحمان میشد فهمید که از دیدن چنین هیکلی خوشحاله و به ایما گفت که به انتخابم احسنت بگو ایماهم گفت تو همیشه تو انتخاب زنا کس دادن حرف اولو میزنی و رو به شبنم کرد و گفت برو لباس رحمانودر بیارشبنمم رفت سمت رحمان وشلوارکشو دراورد و بعدشورتشو دراورد که یه کیر بیست سانتی کلفت نمایان شد.

کیره هر چی پسره بره تو دهنت از کونت بیاد بیرون کثافت, خاک بر سرت اشغال بدبخت تا جایی که کار به ساک زدن علی برای من هم کشید.!!!!!, همش هم بگیم توهمه این قسمتش دیگه کس شعر محض بود, بدبخت کس دادن جرقی احتمالا شریکت تو واقعیت زنتو گاییده این طور داری عقده هاتو باز میکنی.

شبنم از دیدن این کیر شوکه شد وبه من گفت که تحمل چنین کیریو ندارم این واقعاً بزرگه منو جر میده، ایما به شبنم کس دادن گفت نگران نباش از تو ظریف تراش زیر این کیر رفتن و مشکلی پیش نیومد خلاصه شبنم کامل لباس رحمانو دراورد و خواست که واسش ساک بزنه که ایما گفت دست نگه داره تا دوربین بیاره واز این صحنه زازی اسکایم.

فیلم بگیره خلاصه ایما رفت یه دوربین اورد ویه ماسک واسه رحمان که به صورتش بزنه، پرسیدم اینا واسه چیه؟  کس دادن گفت رحمان اینارو تو ارشیو نگه میداره ودوست نداره چهره خودش تو فیلم باشه. به هر حال ما تو اوج شهوتو هیجان بودیم وبه خواسته های اونا تن میدادیم رحمان ماسکو زد فیلم برداری.

شروع شد و شبنم مثل یه بازیگر پورن شروع کرد به ساک زدن دو دقیقه ای میشد که واسش ساک میزد کس دادن که رحمان شبنمو رو دسته مبل نشوند و کوسشو واسش میخورد که شبنم عاشق این حرکت بود و همیشه تو سکسمون باید اینکارو واسش انجام میدادم فیلم سوپر ایرانی وقتی رحمان کوس شبنمو میخورد شبنم از لذت زیاد.

فقط میگفت کوسمو بخور من یه جندم ومدام اینو تکرار میکرد رحمان که خوشحال

بود شبنم داره لذت میبره ازش پرسید که تاحالا از عقب سکس داشته که شبنم گفت داشتم ولی نه با کسی که چنین کیر کلفتی داشته رحمانم گفت پس فعلاً با کونت کاری ندارم تابعد کس دادن.رحمان که با خوردن کوس شبنم حسابی اونو خیسو لزج کرده بود کیرشو دست گرفت و با یه فشار کوچیک داخل کوس شبنم کرد وبه ارومی.

شروع کرد به تلمبه زدن خیلی اروم ومسلط لیسیدن کوس اینکارو میکرد وهرچی شبنم میگفت تند تر بکن اون کار خودشو میکرد و همه چیرو تحت کنترل خودش داشت که واقعاً تو سکس من به شخصه نمیتونستم اینقدر خودمو کنترل کنم. کم کم شدت تلمبه زدنشو زیاد کرد که یهو شبنم ارگاسم شد و ابش اومد اینم بگم شبنم وقتی ارگاسم میشه از حال کس دادن میره وبیهوش میشه باید یکی دو تا تو صورتش بزنم تا دوباره حالش جا بیاد.

ذهن خلاقی داری جلاق… ریدی با این داستان سکسیت… جدا از اینکه کس شعر بلغور کردی، میشه بگی کجای داستانت سکسی بود!؟ داستان انت هیچ تصوری به آدم نمیده ان آغـــا… دستور میگم شاخ کس دادن کرگدن بره تو کونت تا دیگه نتونی جق بزنی وکس شعر بنویسی.

و اين تقديم به تو:
توميگويي در ان شركت رئيسي نميخواهي كه كيرِ ما بليسي تو دوست داري، فعلِ نامَعارف همانا گويي کس دادن هستي پر مكارم كيرشان راكسش ميزنند گاه گاه همي چون فرستاديش،به دانش،گاه بياوردي به خانه،سارا و علي را بگايي تو كوس دوست علي را براي كردن كوس رفيقِت گذاشتي يك تومن در جيب كيفِت.

تو خواستي كه علي را هي كني خواركنند هي همسرت با كاندوم خارتو خواستي كه كونِ سارا گذاري خبر،، کس دادن از دادَن زينب نداري بتنهايي،چرخاني شركتت را بتنهايي بزن،درحمام جقت را برو و جقت را،، از پي بگير مكِش شأنِ هر رئيسي به كير البته دوستم داستانت خوب بود ولي چون قول دادم به بچه هاي گل شهواني.

سکس کیر پورنو

زير هر داستان يه شعر كوتاه سكسي ميگم،،پس ناراحت نشو قصدم کس دادن طنزهالبته ن برا بعضي نويسنده هاي بيناموس و اما دوستايي كه برا شعرام نظر نميديد.

زازی اسکایم سکس با خاله سکس سینه کس وکون کیر تو کس الکسیس تگزاس

aunty xnxx

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *