پورن پسر استخری بگذار قطب تو را امتحان کنم

پورن از مدرسه میاد ک فقط کس بده

پورن جردن، دیک و راب مشتاقانه منتظرند تا دایانا با آنها تماس بگیرد. چه کسی این شانس را خواهد داشت که در تابستان امسال این شغل را پیدا کند و مطمئن شود که دایانا را راضی نگه دارد؟ بازیگران پورن: جردن اش / عروسک دایانا.

كيرم رو فرو ميكردم داخل كس داغش وقتي لبامون به هم كره خورد تازه متوجه شدم كه به آرزوم رسيدم كه اروم لباي همو پورن ميخورديم بعد كفتم حالا اجازه بده من لختت كنم مثل بجه اي كه جيز جديد كشف كرده كنجكاوانه تمام بدن خوش تراششو وارسي كردم و بعد شروع به خوردن سينه هاي قشنكش كردم طعم جالبي داشت و اون فقط به هيجان من لبخند ميزد خوشحال بودم كه از بودن با من لبخند ميزنه بعد لباسهاي منو از تنم درآوورد و از اينكه جلوي يك زن عريان بودم حس شرم بهم دست داده بود اما وقتي مهربانيشو ديدم ته دلم قرص شد كه كار غلطي نميكنم بعد كيرمو كرفت و شروع به ساك زد كرد واي كه نميدونم جطور اون لحظه رو توصيف كنم بعد تو بغلم كرفتمش و سر كيرمو به كس زيبايش كه پورن فرصت نكردم توصيفش كنم نزديك كردم با يك حس دودلي بي حركت بودم كه با لبخندش فهميدم كه وقتشه آروم كيرم رو فرو ميكردم داخل كس داغش كه با صداي شهوت آلود كفت دوست دارم با شنيدن اين كلمه وجودم لرزيد اما به خودم مسلط شدم و شروع به تلنبه زدن پورن كردم و بعد از ارضا شدنمون تو بغل هم آروم شديم . تا صبح در كنار هم بوديم كه 2بار سكس كرديم اما وقتي بركشتم متوجه تغيير رفتارش شدم آري او مرا دوست دارد يك زن كه سابقه بد كاره بودن را داره عاشق من شده از يك طرف حس عشق شهوت و از طرفي عقل ميكه كه پورن جطور عاشق يك زن بد كاره بشم

سکس داغ زن خوش اندام ‌ایرانی

داشتم نگاه میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن پورن باش یه روزی تلافی این کاری که کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه راست میگی بیا توی خونه تا بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه آیدا!!!!آیدا هم که کاراته بلد نبود بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش زمین!بعد با کف پاش کوبوند توی  پورن دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن

!آیدا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سکس سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو!!!!!زنت رو داره میگایه تو جلو نمیایی؟گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ ربطی نداره!آیدا گفت پس دیگه حق نداری توی اتاق بمونی.من هنوز کلی کار با این ها دارم!گفتم پورن من دوست دارم توی اتاق بمونم و میمونم!آیدا گفت:هر غلطی دوست داری
بکن.یک روز گذشت و آیدا زنگ حالا بلیس توله بعد کونت میزارم گفت افرین حالا برگرد رو به من دراز بکش تا برگشتم نشست روم یه دستشو گذاشت رو تخمام و یه دست دیگشو رو لبام گفت دستمو بوس کن تا تخماتو فشار ندادم من خواستم حلش بدم که بیوفتم که همین کارم کردم که اون پرت شد عقب اما با دستش تخمامو گرفتو کشید که من چشام سیاهی رفت و بدنم قفل شد از درد اون دوباره سریع نشست روم و گفت ادمت میکنم واستاا. من گفتم پورن الهه چی میخای کثافت,گفت فقط صداتو بیار پایین هر کاری میگم انجام بده سریع,گفتم خب چیکار باید بکنم گفت باید پامو ببوسی گفتم من حتی اگه بمیرم این کارو نمیکنم با دستش یه کم تخممو فشار داد گفتم باشه باشه فشار نده فقط.پاشو اورد رو سینم گفت سریع سریع بوس کن من سرمو پورن یکم بردم جلو ولی بوس نکردم اون خودش پاشو چسبوند به دهنم و من سرمو بردم عقب که باز تخمامو فشار داد که فهمیدم باید بوس کنم. شروع گروم به بوس کردن از پاشنه ی پاش تو نوک انگشتاش اون پاشو اورد بالا من بوس پورن میکردم گفت حالا جورابامو در بیار با دندونات, جوراباشو در اوردم, پاهاش سفید بودن با اون لاک خوشگل شده بودن. بهم گفتم کف پامو لیس بزن گفتم دیگ پرو نشو الهه گفت تخمات تو دستمه هااا گفتم خیلی اشغالی کثافت خودم بعد کونت میزارم. که تخمامو فشار داد خواستم داد بزنم که پاشو تا نصفه جا کرد تو دهنم دستمو اوردم پاشو پورن بکشم بیرون که تخمامو بیشتر فشار داد و سریع دستمو بردم عقب گفت افرین پسر خوشگل تو باید هرچی من میگم گوش کنی گفتم باشه پاشو کشید بیرون و گفت حالا بلیس توله من از پاشنه ی پاش تا انگشتشو لیس زدم و گفت حالا این پام پای دیگشم لیس زدم واقعا داشت حالم بهم میخورد اعصابم خورد شده بود که الهه گفت خوشمزس پورن کف پاهام؟ دوس داری؟زبونت خوب داره کار میکنه هااا گفتم خفه شو عوضی

کلیپ ۷ دقیقه‌ای سکس ‌ایرانی

زده بود مهدیه و دوستاش که بیان اونجا پورن تا دوباره درسی به فاطمه و دخترش بدن.جریان بیتا رو هم واسه مهدیه تعریف کرده بود.ولی مهدیه دیگه قبول نکرده بود و گفته بود ما کار و زندگی داریم.نمیتونم هر دقیقه چند نفر رو بیارم تا تو اونجا با عرق پاهات بقیه رو خفه کنی و ما تماشا

سکس تو ماشین کون تنگ , پر آه و ناله میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد پورن میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو پورن گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای پورن فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با

پورن استار ایرانی میلف ایرانی سکسی سوپر سکس سوپر سوپر سکسی سکس پولی فيلم سوپر فیلم سکسی سوپر فیلم سوپر خارجی فیلم سوپر سکسی

Son Fuck Mom

Pool Boy, Let Me Try Out Your Pole
Jordan, Dick and Rob wait anxiously for Diana to call them in. They heard very hot and sexual stories about working as a pool boy for Diana. Who will have the chance to get the job this summer and make sure to keep Diana satisfied?

Pornstars: Jordan Ash / Diana Doll

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *