پورن سکس بازی تمام شد مرد

پورن سکس پاشو فشار داد رو تخمام

پورن سکس کیران لی به مناسبت تولد پسر بی‌ملاحظه‌اش داغ‌ترین بازی ویدیویی جدید فصل را خریده است. در حالی که پسر شیفته بازی کایران در بازی غرق شده است، دانا ولف، دوست دختر پسرش، به سمت او می آید و آن دو یواشکی پشت گیمر ناسپاس فک می کنند! بازیگران پورن: دانا ولف / کایران لی.

چند روز پیش داداشم بهم گفت که یه دوس دختر زدم قراره دوستشو بیاره ۴ تایی بریم باغ .فردا رفتیم دنباله دخترا پورن سکس سوارشون کردیم رفتیم به سمت باغ. دوس دختر داداشم اسمش الهه بود و دوستش اسمش نازنین بود. ساعتای ۴ شد هوا دیگ داشت تاریک میشد و سردم شده بود رفتیم تو خونه من خیلی خوابم گرفته بود گفتم بچه ها من میخام بخوابم اونام گفتن باشه که من بالشت گذاشتمو خوابم برد.خواب بودم که حس کردم یه لگد محکم خورد تو پهلوم چشامو باز کردم دیدم الهه لگد زده گفتم چیکار میکنی احمق؟ کوری میبینی خوابم, گفت بیدار شو دیگ بسه گفتم برو بابا خوابم میاد, بعد ۵ دقیقه دوباره اومد پاشو گذاشت رو دستم فشار داد و من داد کشیدم گفتم دیوووانه چیکار میکنی, گفت باید بیدارشی پورن سکس که داداشم اومد تو اتاق گفت چی شده گفتم بیا این دوس دخترتو جمع کن .بعد حدود نیم ساعت دیدم یه چیزی داره رو لبام تکون میخوره چشامو باز کردم دیدم الهه داره پاشو میکشه رو لبام پاشو گرفتم با دستم از لبم دور کردم گفتم خیلی ادمه گندی هستی الهه میشه بزاری بخوابم؟ که گفت نه نمیزارم و اروم خندید گفت خب باید چیکار کنم که بزاری بخوابم؟؟ تو چشام زول زد گفت باید پامو ببوسی من فک کردم داره شوخی میکنه برگشتم بهش گفتم خفه شو که کاش نمیگفتم اینو که گفتم پاشو گذاشت رو سرم و پاشو فشار داد سکس ایرانی منم صدام پورن سکس در اومد که پای دیگشو گذاشت رو تخمامو گفت اگه داد بزنی تخماتو اب میکنم منم تا داد زدم پاشو فشار داد رو تخمام که نفسم بالا نمیومد دیگ و گفت ببین من شوخی ندارم باهات پس دهنتو ببند. گفت زر نزن که دوباره تخمامو فشار داد سریع بهش گفتم غلط کردم غلط کردم که فشارو کم کرد گفت جوووون داری ادم میشی دستمو خواستم بزارم رو سرم که پاشو بردارم سریع پاشو گذاشت رو تخمام پورن سکس گفت دست بزنی به پام تخمات اب شدن گفتم باشه ببخشید ببخشید فقط فشار نده سریع دستمو اوردم پایین

کون سفید و گنده ساناز خانوم

میگرده.دوستای آیدا هم گفتن ما کار داریم.بی کار که نیستیم بشینیم اینجا پا و کون بدیم به زن و دختره مردم!تو میخواستی حالش پورن سکس رو بگیری که گرفتی.مطمعن باش دیگه جرات نمیکنه بیاد.خلاصه دوستای آیدا رفتن و یک هفته ای گذشت و دیگه خبری نبود.تا این که بیتا دره خونه در زد و آیدا در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آیدا ظرفشون رو شست و داد به بیتا پورن سکس و تشکر کرد و رفت.ده دقیقه ای نگذشته بود که بیتا دوباره زنگ زد.من توی هال بودم دیدم دارن با آیدا صحبت میکنن.من سریع پریدم توی اتاق و در رو بستم و از بالای در داشتم نگاه میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن باش یه روزی تلافی این کاری که کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه راست پورن سکس میگی بیا توی خونه تا بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه

آیدا!!!!آیدا هم که کاراته بلد نبود بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش زمین!بعد با کف پورن سکس پاش کوبوند توی دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن!آیدا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به سکس بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو!!!!!زنت رو داره میگایه تو جلو نمیایی؟گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ ربطی نداره!آیدا گفت پس دیگه حق نداری توی اتاق بمونی.من هنوز کلی کار با این ها دارم!گفتم من دوست دارم توی اتاق بمونم و میمونم!آیدا پورن سکس گفت:هر غلطی دوست داری

سکس خانوم معلم سفید و احساسی‌ فیلم سوپر سکس داغ ایرانی

بکن.یک روز گذشت و آیدا پورن سکس زنگ زده بود مهدیه و دوستاش که بیان اونجا تا دوباره درسی به فاطمه و دخترش بدن.جریان بیتا رو هم واسه مهدیه تعریف کرده بود.ولی مهدیه دیگه قبول نکرده بود و گفته بود ما کار و زندگی داریم.نمیتونم هر دقیقه چند نفر رو بیارم تا تو اونجا با عرق پاهات بقیه رو خفه کنی و ما تماشا کنیم !واسه همین آیدا رفت دنبال چند نفر دیگه پورن سکس که پایه باشن واسه این کار.واسه همین زنگ زد به دختر خاله هاش.فاطمه و فایزه.اون ها هم با کمال میل قبول کرده بودن.همین طور به زن عمو حمیدش که اسمش الهه بود هم زنگ زد که بیاد و ماجرا رو براش تعریف کرده بود.اون هم قبول

کرده بود که بیاد.روز بعد همگی اومدن خونه ما.آیدا بلند شد که بره و بیتا پورن سکس رو بیاره که الهه زن عموش بلند شد و دست آیدا رو گرفت و گفت:آیدا این کارا رو نکن.ما نیومدیم اینجا که بقیه رو با خودمون دشمن کنیم!اومدیم تا نزاریم تو واسه سکس خودت دشمن درست کنی.آیدا گفت:زن عمو این ها خیلی به من بدی کردن!خیلی از عرق کف پاها و کونشون دادن من خوردم!الهه گفت:تو هم جبران کردی!دیگه بسه!مطمعن باش پورن سکس تو هر چی این کارا رو بکنی بدتر میشه و اون ها بیشتر لج میکنن و میخوان حالت رو دوباره بگیرن.فاطی و فایزه هم حرف های الهه رو تایید کردن.

کون سفید و گنده ساناز خانوم کردن کون سکس پسر

دانلود فیلم پورن فیلم سکسی پورن فیلم پورن پورن پورن استار ایرانی میلف ایرانی سکسی سوپر سکس سوپر سوپر سکسی سکس پولی

brazzers xnxx

Game Over, Man!
Keiran Lee has bought his inconsiderate son the hottest new video game of the season for his birthday. While Keiran’s game-obsessed son is absorbed in the game, Dana Wolf, his son’s hot girlfriend, comes onto him and the two sneakily fuck behind the ungrateful gamer’s back!

Pornstars: Dana Wolf / Keiran Lee

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *