پورن برازرز رضایت همسر Porn Brazzers

پورن برازرز کیرم داشت شورتم و پاره میکرد

پورن برازرز Porn Brazzers لوئیز در یک میخانه محلی بیرون رفت و به دنبال خروس بود و در نهایت با کایران ملاقات کرد، بنابراین او را با خود به خانه می آورد. در کمال تعجب، شوهر لوئیز هنوز آنجا بود، اما کایران به سرعت متوجه شد که هیچ چیز مانع لوئیز نمی‌شود تا به خواسته‌اش برسد… یک خروس بزرگ! بازیگران پورن: کایران لی / لوئیز جنسون.

پاهامو باز کرد و با کسم ور رفت بهم گفت  پورن برازرز برو توی اتاق لباساتو در بیار تا من بیام منم بدون اینکه هیچ حرفی بزنم رفتم تو اتاق دیدم اقا همه چیو اماده کرده و یه تشک وسط اتاق پهن کرده من رفتم نشستم رو تشک من توی یه خونه خالی با یه مرده غریبه بودم و هرلحظه اون وارد اتاق می شد تا منو بکنه این موضوع حس عجیبی به من می داد بالاخره هاشم امد تو یه پماد دستش بود بعدا فهمیدم که اون روان کننده است. تیشرتمو از تنم داورد بعد منو خوابوند و روم دراز کشیر و لبامو بوسید و رفت پایین کرستمو دراورد و سینهامو تو دستش گرفته بود و فشار می داد سینههای کوچیکم تو دستای بزرگش کاملا جا می شد و شروع پورن برازرز کرد به خوردن و بوسیدن سینه هام نوک سینه هامو میکرد توس دهنش و مک می زد من دیگه توی حاله خودم نیودم چشمامو بسته بودم و لذت می بردم واقعا حس خوبیه وقتی خودتو تسلیم یه نفر می کنی بعد از خوردن سینه هام دکمه های شلوارمو باز کرد و شلوارو شرتمو با هم از پام داورد. پورن برازرز من پاهامو چسبوندم به هم تا کسمو نبینه بعد اروم دستشو کشید رو رونم و بعد پاهامو از هم باز کرد و با کسم ور میرفت خیلی حشری شده بودم بعدش هاشم سر پا ایستاد و لباساشو دراورد حا لا دیگه هاشم لخت جلوم ایستاده بود. من روی زانوهام ایستادم دقیقا کیرش جلوی صورتم بود بهم گفت بخورش منم کیرش که حسابی شق شده بود رو با دستم گرفتم این اولین باری بود که کیر یه مردو لمس میکرد بعد اروم گذاشتمش تو دهنم یه مزه ای خاصی می داد که ازش خوشم امد حسابی براش ساک زدم و هرچقدر زمان میگذشت از این کار بیشتر لذت می بردم انتهای کیرشو با دستم پورن برازرز گرفته بودم و سرش توی دهنم بود ودهنمو عقب و جلو می کردم کیرش خیلی بزرگ بود و تا نصفه بیشتر توی دهنم نمی رفت.

کلیپ ساک زدن روی ممه

از پشت بهش چسبیده بودم کیرمو گذاشته بودم لای رونش عقب جلو پورن برازرز میکردم بعدش گفتم مهسا اینجوری به من حال نمیده گفت خب اروم بکن از پشت منم که از خدام بود گفتم چشم رفتم سر لوازم ارایش زن داداشم دیدم یه کرم خشکی پوست بود اوردمش گفتم کیرمو بخور یکم لیز شه گفت نه من بدم میاد منم اصراری نکردم.خوابیدم پشت سرش یه کم کرمو زدم رو کیرم یه کمم زدم دم سوراخش ،اروم کیرمو گذاشتم دم سوراخش با هزارتا بدبختی فرستادمش داخل سامانم فقط لاپایی کرده بودش خودش گفت..کیرمو کردم تو کونش صدای شلق شلق میومد این صدا

حشرمو بیشتر میکرد تا ته کیرمو کردم تو کونش اونم فقط هی میگفت پورن برازرز تو رو خدا درش بیار ولی من اهمیت نمیدادم یه پنج دیقه از کون کردمش که دیدم ابم داره میاد درش اوردم ریختمش رو کمرش بعد یه یه دیقه خوابیدم روش بعدش بلند شدیم و زدیم سکس بیرون و رسوندمش تا در خونه شمارمو گرفت بعدش رفت زنگ زد و شمارشو سیو کردم.دیگه پایه خودم شده سامانم چون سرباز بود دیگه محلش نمیذاشت مهسا…الانم با همیم و فقط میخوایم دوست باشیم با هم بیش از ده بار هم سکس کردیم.

کیر خوردن پشت فرمون ماشین

سکس پسر ایرانی با همکارش بیا کسمو بخور گفتم 600 میدم در قبال پورن برازرز سکس که کلی دادو بیداد کرد مگه من جنده ام من فلانم من اینم من هنوز با کسی قرار نزاشتم هنوز دست هیچ مرد نا محرمی به من نخورده ………..باور کنین جا خوردم گفتم نکنه واقع ادم درست حسابی باشه ولی از حرفم بر نگشتم و گفتم فقط در قبال سکس وقتی دید کوتاه نمیام گفت نگه دار پیاده میشم بدون هیچ حرفی ترمز زدم که یهویی گفت اینجا میخای پیاده کنی منو برسون خونم من پول ندارم تا نزدیک ادرسی که گفته بود اصلا صداش در نیومد یهو گفت من باهات میخوابم 600 هم اول میگیرم .گفتم من اهل هیچ اما و اگری نیستم کارتو انجام بده پولتو بگیر گفت قبوله کجا بریم پورن برازرز بردمش خونه رفتم تو اتاق که دیدم هم داره صحبت میکنه و هم لخت میشه به خودم گفتم این جنده ما رو فیلم کرده اخر جندست در حین صحبتهاش اشاره کرد بیا کسمو بخور رفتم جلو و کیرمو دادم دستش گفتم به حالش بیار بیشتر از 600 هم پورن برازرز میدم ببینم چکاره ای اینو که گفتم انگار به حال اومد و با ولعی کیرمو میخورد که 100 درصد مطمین شدم حرفه ای هستش تو کار بعد از اینکه کیرم حسابی شخ شد میخواستم از کون بکنمش که به هیچ صراتی مستیم نبود و گفت فقط لای پا از پشت من ساده فک میکردم دختره گفتم باشه ولی اول یه مقدار با کست بازی کنم بعد که به پشت دراز پورن برازرز کشید و پاهاشو دادم بالا با دیدن اون کوس معلوم بود دختر نیست کوسم داغ شده چه کیر خوشکلی,کوسم کیرتو میخواد

سایت برازرز سکس برازرز برازرز فیلم پورن گروهی کیر تو کوس کلیپ پورن فیلم سینمایی پورن سکسی پورن فیلم پورن استار پورن هات

xxx brazzers xnxx

Consenting Hubby
Louise went out at a local pub, looking for some cock and ends up meeting Keiran, so she brings him back home with her. To his big surprise, Louise’s husband’s was still there but Keiran quickly realized that nothing was gonna stop Louise to get what she wants…a huge cock!

Pornstars: Keiran Lee / Louise Jenson

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *