میا خلیفه سکس ضربدری سرگرمی کیر عرب کوبیدن بیدمشک

میا خلیفه سکس کون دادن مامانم بخاطر درس عربی

میا خلیفه کایران مدام می شنود که بیسبال سرگرمی مورد علاقه عربست، اما در مقایسه با گرفتن یک تکه بیدمشک تازه، خسته کننده است. برای او خوش شانس بود، خواهر رفیقش، جی، کیر او را برای همیشه می‌کیرت، بنابراین او با لب‌هایی که محکم دور کیرش پیچیده بود، او را غافلگیر کرد. ورونیکا وایس در حالی که با حرص او را می مکید، ناله می کرد و از او التماس میا خلیفه می کرد که عضو متورمش را به بیدمشک کوچکش بکوبد. کایران ورونیکا را محکم و خام با مچ پاهایش تا شانه‌هایش گاییدن کرد و سپس با یک بار چاق چاق به صورتش پاشید. بازیگران پورن: کایران لی / ورونیکا وایس.

چشم باز کردم ساعت از 2 نصف شب گذشته بود مجید هم روی کاناپه داخل پذیرایی میا خلیفه خواب بود وخوشحال میزد حتی در خواب تاصبح خوابم نمیبرد وفکرهایم نمیگذاشتن چشمم گرم شود / بحالت طبیعی ساعت 8 مجید دنباله صبحانه ای میگشت تا روانه محل کارش شود سریع خودم را بهش رساندم و اوکه منتظر امدنم بود گویا باصدایی بلند خندید وگفت اوهوی چته دیونه چکار میکنی چرا مثل بچه ها رفتار میکنی نزدیک میا خلیفه بود قوری چایی که در دست داشت از دستش بیفتد خودم را جمع وجور کردم کنار میز صبحانه نشستم فیلم سکسی دوتا کوس سفید خوشگل درخواستی دوستان از نیکول انیستون کوس.

فیلم سکس مامان خوشگل ‌ایرانی

رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم میا خلیفه له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف میا خلیفه پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.

.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که میا خلیفه داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه سکس از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این میا خلیفه فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون

فیلمبرداری مخفی‌ از سکس زن و شوهر

چشماش شد کاسه خون وا این چرا این طوری کرد دیوانه یهو پاشد دستمو گرفت و منو پرت کرد داخل یه اتاق با ست مشکی و خاکستری میا خلیفه یه تخت بزرگ پایین پنجره و میزتوالت که کلی عطر روش بود یه کمدم بغل در بود درو قفل کردو کلیدو گذاشت اون بالا بلند شدم گفتم چیکار داری میکنی نزدیکم شد و با داد بلندی که کشید به لرز افتادم:تو حق نداری مال کس دیگه ای باشی فهمیدی یا حالیت کنم با کمال پروعیت گفتم برو بابا چی زدی حالت بده ها میا خلیفه سکس ول کن جان مادرت کم بد بختی ندارم تویه خل افتادی گیرم با قدمایه بلند به سمتم اومد و منم رفتم عقب که چسبیدم به دیوار یه دستاشو گذاشت دورم لباشو محکم فشار داد رو لبام تقلا کردم ولم کنه اما میا خلیفه زورش ده.

نمیدانم چه بگویم خودم کردم که گاییدن بر خودم باد یااز خدا گلایه کنم که چه قانونی میا خلیفه سکس است که من با مردی نامحرم فقط حرف زدم وانگ فاحشه بر پیشانیم خورد ولی همسرم با همین کار شد پیروز داستان زندگی ام.

شهوانى

کص حشری داستان سکس ضربدری سکس ضربدری ایرانی سکس ضربدری فیلم حشری عکس های سکسی ایرانی رقص سکسی ایرانی لایو سکسی ایرانی سکسی ایرانی جدید کلیپ سکسی لزبین

Arab’s Other Pastime: Pounding Pussy!
Keiran keeps hearing that baseball is America’s favorite pastime, but it’s boring as hell compared to getting a fresh piece of pussy. Lucky for him his buddy Jay’s sister has wanted his dick forever, so she snuck down to surprise him with her lips wrapped tightly around his cock. In no time Veronica Vice was moaning as she sucked him down greedily, and begging for him to slam his swollen member into her tight little pussy. Keiran fucked Veronica hard and raw with her ankles jacked up to his shoulders, and then sprayed her face down with a fat gooey load.

Pornstars: Keiran Lee / Veronica Vice

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *