ممه گنده الکسیس پرستار فیلم سکس کون

ممه گنده باز عاشقانه همو دوس داریم

ممه گنده هیچ کس بازدید از بیمارستان را دوست ندارد… مگر اینکه توسط پرستاری به سکسی الیویا آستین درمان شود! الکسیس پس از مشاهده دیک بزرگ و سخت جیمک بیمار، تصمیم می گیرد به او توجه ویژه ای داشته باشد و به تمام نیازهای او و سپس برخی نیازها رسیدگی کند، حتی اگر همسرش درست بیرون اتاق منتظر او باشد. ستارگان پورن: جی مک / اولیویا آستین.

وقتی رسیدیم اومد به استقبالمون من تا او ن لحظه فقط عکسشو دیده بودم و با من ممه گنده و زنم روبوسی کرد و رفتیم خونه اینم بگم تو چتای سکسی که با هم می کردیم همه چی رو گفته بودیم و رومون تو رو هم باز بود به سکسآمریکایی منزل رسیدیم (اسم طرف امید بود ) امید و آزاده به محض اینکه به خونه رسیدن همو بغل کردن و جوری از هم لب می گرفتن که خدایی من کف کردم چون ممه گنده زنم هنوز این طور لبایی با من

فیلم سکس کونی‌ زن جیگر ‌ایرانی

کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه ممه گنده عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون کنه.آیدا خانم مطمعن باش جبران میکنم.آیدا و سمیرا هم گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور که بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت و من اومدم بیرون و با هم نشستیم عکس ها و فیلم ها ممه گنده رو تماشا کردیمو میخندیدیم.نیم ساعتی گذشت که زنگ خونه به صدا در اومد.از چشمی در نگاه کردم دیدم فاطمه و دخترش و دو تا زن جوون دیگه همراهشن.من رفتم توی اتاق از بالای در نگاه میکردم.آیدا در رو باز کرد.دیدم دختر

صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف ممه گنده پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو سکس ایرانی بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت ممه گنده فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد

آنال سکس خفن ‌ایرانی با زن حشری

هم تلمبه می زد و زنم هم داد میزد محکم تر تا اینکه آب امید اومد و ریخت رو شکم و سینه های زنم و امید سکسآمریکایی بهم دستور داد که ممه گنده آبش رو لیس بزنم منم سرمو اوردم و زنم موهامو گرفت گفت بلیس کس کش این آب دوس پسرمه و بعد سرمو برد کنار کیر امید و کیرش گذاشت تو دهنم و گفت بلیس بی غیرت کیر بکنه زنتو تمیز کن و بعد من با دهن آب کیری با آزاده لب گرفتیم و امید گفت حالا زنتو بکن منم که حشری شده بودم با چنتا تلمبه تو کسه زنم ابم اومد بعد امید و آزاده با هم رفتن حموم و یه نیم ساعتی تو حموم بودن بعد من تنها رفتم حموم وقتی اومدم بیرون دیدم زنم کنار مبل خم شده و آمید هم داره تلمبه می زنه و نگاه منو و زنم افتاد به هم و شهوت تو چشاش بیداد می کرد راستی اینم بگم در جریان ممه گنده سکس آزاده به امید می گفت منو از کون هم بکن ولی امید می گفت عزیزم اذیت می شی کیرم کلفته بعد امید گفت حالا نوبت شوهرته که باید کونی خودم بشم و منو انداخت رو تخت و کیرش گذاشت تو سکسآمریکایی حلقم و به آزاده گفت خیار بکن تو کونش آزاده هم ژل زد و خیار رو آروم آروم کرد تو کونم و امید هم تو دهنم تلمبه می زد حسابی که کونم باز شد امید لنگام داد بالا و سره کیرش رو کرد تو کونم ولی چون کلفت بود و منم دردم اومد دیگه نکرد توش و بعد دوتایی براش ساک زدیم تا باز آبش پاشید رو سر و صورت آزاده و باز من لیسیدم بعد از اون رفتیم بیرون ممه گنده و شام خوردیم و برگشتیم و شب زنم تو بغل امید و من لخت خوابید و بازم عشق بازی و خوردن سینه های زنم و کسش دوتایی که جاهامونو عوض می کردیم خلاصه بگم تا سکسآمریکایی صبح هر دوتاشون بیدار بودن و زنمو می گاید و من خواب ممه گنده می رفتم و بیدار می شدم دیدم دارن سکس می کنن.

سکسآمریکایی

فيلم سكسي الكسيس فیلم سکسی الکسیس کس کردن ایرانی کون کردن ایرانی ماساژ جنسی ماساژ کس فیلم سکسی ماساژ سکسی ماساژ سکس خدمتکار سکس وطنی

Nurse Alexis
Nobody likes a visit to the hospital… unless they’re being treated by a nurse as sexy as Olivia Austin! After spotting patient JMac’s big, hard dick, Alexis decides to give him some extra special attention, tending to all of his needs and then some, even though his wife is waiting for him right outside the room.

Pornstars: JMac / Olivia Austin

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *