ممه خوری آموزش کثیف صحبت کردن

ممه خوری کوس پوره ایرانی

ممه خوری آوا همیشه آرزو داشت مثل یک پورن استار کثیف حرف بزند سکس ممه خوری ، اما به نظر نمی‌رسد کلماتی را پیدا کند. درمانگر او را تشویق می کند که تلاش کند و کمی سرگرمی کلامی داشته باشد. دکتر جونز بعد از اینکه او را آرام کرد، طرف فریبنده آوا را آزاد می کند و جریانی از کثیف ترین کلماتی را که تا به حال شنیده منتشر می کند. او آنقدر خیس و شاخ می شود که آن دیک ضخیم را در دهان گرسنه اش می گیرد، سپس خم می شود تا بیدمشک تنگش را آنطور که فاحشه درونی اش می خواهد، لعنت کند. به نظر می رسد آوا می تواند در تمام مدت صحبت های کثیف کند. فقط شوهرش الهام‌بخش نبود و او به یک مرد واقعی نیاز داشت تا خشم جنسی او را از بین ببرد. ممه خوری سکس بازیگران پورن: آوا آدامز / جسی جونز.

سکسی میکرد.من تنها آدم ساکت بودم. بالاخره سامی طاقت نیاورد و گفت:چرا چیزی نمیگی؟نگاهی بهش کردم و از جام بلند شدم و رفتم طرف بهاره و نشستم جلوی پاش رو زمین و رو به سام گفتم:پس اینکه مثلاً الان من دستمو بذارم رو پای بهاره تو رو حشری میکنه؟و ذستمو گذاشتم رو رون پای بهاره و شروع کردم به مالوندن.بهاره سرشو برد عقب و چشماشو بست.ساناز از جاش بلند شد و سامی گفت ممه خوری :خیلی زیاد!وبعد دیگه نفهمیدم چی شد.ولی به خودم که اومدم دیدم دارم پاهای بهاره رو میبوسم و اونم دستش لای موهامه.اون طرف هم سامی و ساناز لباشون رو لب هم بود و داشتند همدیگرو میمالوندن.آروم سرمو بردم لای پای بهاره و کسش رو از رو شرت بوسیدمبلند شدم و لباسمو درآوردم و دیدم که بهاره هم دستشو گذاشته رو کیر سامی و داره میمالوندش.عجب کیر گنده ای داشت این مرتیکه!بهاره اومد که جورابشو دربیاره که ازش خواستم این کارو نکنه.چون اونجوری خیلی سکسی تر بود.نشوندمش رو مبل و پیرهنشو درآوردم و اون پستونای گنده و خوشگلش رو با ولع شروع کردم به سکس ممه خوری خوردن.داشت دیوونه میشد و آه و اوهش رفته بود هوا.

کیر خوردن دختر هلو ‌ایرانی

فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه سکس ممه خوری زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه ممه خوری !پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف

گفت نمیشه اینها جودو کارن.دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا گفت فاطمه رو تنهایی بکشون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه ممه خوری کار کنی؟سمیرا گفت میخوام با کف پاهامون صورتش رو له کنیم و با بوی کف پاهامون خفشون کنیم ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سمیرا میخواست این جوری حالشون رو سکس بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت ممه خوری سکس :خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش بسته میمونه.من گفتم خوب من چه کار کنم.سمیرا  ممه خوری گفت تو برو توی اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق

کلیپ ساک زدن زن شوهر دار ‌ایرانی

اون طرف هم صدای آه ساناز اومد که توجه منو جلب کرد.برگشتم دیدم سامی دامن ساناز رو درآورده و از رو شرتش داره کسشو میخوره.بعداً ممه خوری که دقت کردم دیدم لای شرت رو زده کنار و کس هلویی زنمو داشت میخورد.سامی حق داشت.دیدن اون صحنه منو آنچنان حشری کرده بود که نمیدونستم چیکار کنم.منم سریع رفتم سراغ کس زنش و بعد از اینکه آروم شرتشو کشیدم پایین شروع کردم به لیسیدن کسش که بوی حشری کننده ای داشت. ممه خوری بعد از چند دقیقه تصمیم گرفتیم بریم تو اتاق خواب.اونجا تخت نرم و خوشگلی بود که میتونستیم چهارتایی باهم حال کنیم.بهاره و ساناز رفتن رو تخت دراز کشیدن و شروع کردن به ور رفتن با هم.دست بهاره رو کس ساناز بود و دست اون هم رو پستونای بهاره و لباشون رو هم بود.من و سامی سکس ممه خوری  هم با لبخند داشتیم این صحنهء باحال رو میدیدیم و حال میکردیم.بعدش دیگه طاقتم طاق شد و رفتم سراغ بهاره و پاهاشو دادم بالا و شروع کردم از روی جورابش لیسیدن ساق و رون پاش که به شدت سکسی بود.بعدش هم کیر شق شده ام رو گرفتم تو ممه خوری دستم و گذاشتم لب کسش.سامی هم رفت سراغ زنم و شرتش رو داد کنار و دوباره یه کم کس ساناز رو لیسید که خیس خیس بشه و بعدش بلند شد ایستاد و کیرشو ممه خوری از تو شرتش درآورد.

میلف ایرانی

کس خوری انال آنال سکس دانلود فیلم سکسی خشن سکس زوری خشن سکس خشن گروهی فیلم سکس خشن فیلم سکسی خشن سکس انال فیلم سکسی ژاپنی

Taught To Talk Dirty
Ava always dreamed of dirty talking like a pornstar, but she just can’t seem to find the words. Her therapist encourages her to try and have a little verbal fun. After getting her to relax, Dr. Jones frees Ava’s devious side, releasing a stream of the filthiest words he’s ever heard. She gets so wet and horny that she takes that thick dick in her hungry mouth, then bends over to get her tight pussy fucked hard the way her inner whore desires. It turns out Ava could dirty talk all along. It was just that her husband was uninspiring, and she needed a real man to unleash her sexual fury.

Pornstars: Ava Addams / Jessy Jones

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *