ماساژ سکسی معتاد به ماساژ کون

ماساژ سکسی جنده خانوم کوس خیس نژاد

ماساژ سکسی خوب است که شوهر جسی ولت هرگز به خود زحمت نمی دهد که بپرسد چرا او هر هفته این همه ماساژ می رود. اگر فقط می دانست که وقتی همسر فرانسوی جذابش روی میز برهنه و چرب می شود، همیشه خروس چاق ماساژور کثیف خود را گلو می کند. جلسات آن‌ها همیشه با جسی تمام می‌شود که دیک جانی را به همان اندازه که میله عظیم جانی می‌رود، ماساژ سکسی در الاغ خود می‌برد. جای تعجب نیست که این بانوی شهوت‌پسند برای مطالب بیشتر به عقب برمی‌گردد! بازیگران پورن: جانی سینز / جسی ولت

بازی با کوس خیس و نرم جلو آیینه ,فیلم سکس تو اتاق خواب ,کوس مالی سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه ماساژ سکسی دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها

نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف ماساژ سکسی پاهای سمیرا نمیرفت.سکس ایرانی سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟

قشنگم ,بیا بخورش,کیر خورخانوم

سکس خفن با دختر کوس تنگ

سکس خفن با دختر کوس تنگ فاطمه همسایمون و دخترشه اون ها هم قول دادن که 8 صبح بیان.شب شد و دیدم آیدا پاهاش رو بدون ماساژ سکسی جوراب کرده توی کفش های اسپرتش و باهاشون خوابید.صبح شد و دوستای آیدا اومدن.فاطمه هم ساعت های 8:30 اومد.من مثل همیشه از بالای اتاق داشتم نگاه میکردم و مواظب بودم کسی متوجه نشه.فاطمه و دخترش اومدن دمه دره خونه و وقتی دوست های آیدا رو دید خواستن فرار کنن که دوست های مهدیه سریع گرفتنشون.بیتا دختر فاطمه شروع کرد به التماس کردن ولی آیدا که خیلی از دستش عغده داشت بیتا رو خوابوند روی زمین و کفش ه

همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی ماساژ سکسی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش سکس ایرانی هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد!!!!!
بیتا هم توی کون مهدیه داشت خفه میشد و

سکس ضربدری ایرانی از کون سوراخاش بهم وصله ,خوشکلم پاره نشی التماس میگفت Brazzers سوراخاش بهم وصله ,خوشکلم پاره نشی

فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه ماساژ سکسی و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره. ماساژ سکسی آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..

خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه ماساژ سکسی.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی سکس ایرانی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.

جنده خانوم کوس خیس نژاد ,بازیش گرفته قشنگم ,بیا بخورش,کیر خورخانوم قشنگم ,بیا بخورش,کیر خورخانوم

سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر ماساژ سکسی کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.

فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید ماساژ سکسی روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت سکس ایرانی:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟

سکس الکسیس آدامز خانوم کوس تپل زاده ماساژ سکسی و هنر نمایی دیگر

پورن استار

خودارضایی دختران دختر سکسی سکس hd سکس ببین زن حشری سکس کون فیلم سکسی خارجی دانلود فیلم سکسی سکس باحال سارا جی سکسی قدیمی کون تپل

Addicted To Ass Massages
Good thing Jessie Volt’s husband never bothers to ask why she goes for so many massages every week. If only he knew that once his sexy French wife gets naked and oily on the table, she always ends up throating her dirty masseur’s fat cock. Their sessions always finish with Jessie taking Johnny’s dick as deep in her ass as his massive rod will go. No wonder this lusty lady keeps going back for more!

Pornstars: Johnny Sins / Jessie Volt

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *