ماساژ جنسی کوس خیس آب کیری زن آلمانی کوبیدن بدنه

ماساژ جنسی مزمان دور کیر کلفت من ارگاسم شد

ماساژ جنسی والنتینا ناپی، زیبایی ایتالیایی، خودش را روی یک میز ماساژ پهن می‌کند و آماده است تا دست‌های گرم و خروس سخت کایل میسون داخل بیدمشک و دهان خیس‌اش پر شود! بازیگران پورن: کایل میسون / والنتینا ناپی.

منو دکتر زنان برد با خودش فیلم پورن ایرانی و اونجا ماساژ جنسی بود که فهمیدم پردم حلقویه و میتونم بدون اینکه آسیب ببینه سکس کنم ولی نه روشو داشتم نه با شرایط خانوادم موقعیتشو که دست از پا خطا کنم. یه روزم گفت پاشو بریم آرایشگاه. فکر کردم میخواد موهاشو رنگ کنه ولی وقتی رسیدیم فهمیدم میخواد اپیلاسیون کنه. منو با خودش برد توی کابین و لخت شد تا آرایشگرش ماساژ جنسی بیاد. من محو هیکلش شده بودم هیچوقت هیچکسی رو از نزدیک لخت ندیده بودم. ساحل نگاه های منو میفهمید ولی هیچی نمیگفت. آرایشگرش اومدو تنشو موم انداخت و شروع کرد. گفت چرا این دوستمونو معرفی نمیکنی؟ چرا با خودت آوردیش توی کابین؟ ساحل گفت: این همون الهام جونه که بهت گفته بودم با آیدا جون(مدیر سالن) هماهنگ کردم چون بار اولشه بیاد ببینه درد نداره ترسش بریزه. من که گیج شده بودم فقط داشتم کنده شدن موهای تن ساحلو میدیدم. تموم که شد فیلم پورن ایرانی کارش گفت نوبت توئه بدو در بیار لباستو. من که انگار مسخ شده بودم سریع لباسامو درآوردم. ماساژ جنسی گفت بجنب شرتتم در بیار بخواب به پشت.

فیلم زن شوهردار حشری و خوشگل

این داستانی که تعریف میکنم کاملا واقعیه.من متاهل هستم و اسم زنم آیدا هست.آیدا یه دوست داره به اسم ماساژ جنسی سمیرا.ما توی یه اپارتمان 3 طبقه زندگی میکنیم.ما طبقه 3 میشینیم. واحد زیر ما فاطمه خانم و شوهرش و دخترش زندگی میکنن که آیدا با فاطمه خانم و دخترش اصلا رابطه خوبی نداره و ازشون خوشش نمیاد چون خیلی فضول هستن.اون روز سمیرا اومده بود خونه ما.سمیرا خیلی اندام خوش فرم و کون گنده ماساژ جنسی ای داره و کاراته هم کار میکنه.آیدا که اعصابش خرد بود به سمیرا گفت چه کار کنیم حال فاطمه.

من تا حالا جلوی مامانمم لخت نشده بودم ولی انگار گوش به فرمانش بودم. درد وحشتناکی رو داشتم تجربه میکردم ولی دم نمیزدم حتی ماساژ جنسی جرئت نداشتم به خودم نگاه کنم. تا اینکه گفت تموم شد پاشو لباس بپوش بریم. از آرایشگاه که بیرون رفتیم به ساحل گفتم چرا منو توی عمل انجام شده میذاری اونجا روم نشد هیچی بگم زشت بود دستش خورد به اونجام. ساحل خندیدو گفت دختر تو 24 سالته بعد میگی ماساژ جنسی فیلم پورن ایرانی اونجام خیلی کارا هست که باید تجربش کنی. رفتیم خونه و سریع لباساشو درآورد و خوابید روی تخت گفت بیا روغن بچه بزن به تنم که جوش نزنم.

کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه  ماساژ جنسی یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی سکس زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس

گاییدن زن حشری ‌ایرانی با کیر کلفت

وقتی عکسمو گرفتم انگار حال اونا هم با کار من خراب تر شده بود. ساحل گفت: بیا اینجا بخواب میخوام از لحظه ورود کیر ماساژ جنسی امیر توی کسم از زاویه پایین عکس بگیری. من خوابیدمو اونا زاویه اشون رو نسبت به من تنظیم کردن من عکسمو گرفتم ولی اونا دیگه مشغول شده بودن. بالای سرم خیمه زده بودن. نمیتونستم بدون اینکه مزاحمشون بشم جامو عوض کنم. دوربینو کنار گذاشتمو سعی ماساژ جنسی کردم لذت ببرم. امیر داشت توی کس فیلم پورن ایرانی ساحل تلنبه میزدو من خودمو جای ساحل تصور میکردم. ناخودآگاه دستم سمت شرتمو بردمو شروع کردم با خودم ور رفتن. اونا که از پوزیشنون خسته شده بودن یهو فاصله اشونو با من کم کردن. ساحل روی من خوابیده بود. صورتم بین سینه هاش بود و تماس پاهای امیرو با پاهام حس میکردم. از ترس اعتراض ساحل هیچکاری نمیکردم با اینکه دلم لک زده بود برای خوردن سینه هاش. توی این حال دستای امیرو روی پاهام حس کردم. دامنم که بالا اومده بودو آروم کنار زد و دستشو به شرتم رسوند و منو توی مالوندن کسم همراهی فیلم پورن ایرانی کرد. نمیدونستم داره چی پیش ماساژ جنسی میاد. میترسیدم ساحل بفهمه و دعوا راه بیفته. حالم خیلی خراب بود دیگه کنترلمو از دست دادم و نوک سینه ساحلو توی دهنم گذاشتمو شروع کردم میک زدن. آه و اوه ساحل چند برابر شد بعد از چند لحظه خودشو پایین کشیدو شروع ماساژ جنسی کرد ازم لب گرفتنو و دستشو از توی تاپی که تنم بود تو بردو سینه هامو میمالید. بعد از روم اومد کنارو منو از جام بلند کرد. تاپمو با کمک امیر از تنم درآورد. حالا دیگه میدونستم همه چی هماهنگ شدست. امیر سمتم اومدو لباشو روی لبام گذاشت. لذتی که فیلم پورن ایرانی وصف کردنی نیست داشتم. خیلی حرفه ای تر از ساحل لبامو میخورد بعد سراغ سینه هام رفت و بعدم با یه حرکت دامنو درآورد وقتی داشت کسمو میخورد ساحل براش ساک میزد. امیر خواست کیرشو توی کسم کنه که ساحل مانع شد. گفت زیادیش میشه. همیشه دوس ماساژ جنسی داشت بهم ضد حال بزنه. من که گستاخ شده بودم سمت کیر امیر رفتم. هرچی از ساحلو فیلما دیده بودم پیاده کردم تا بتونم خوب کیرشو بخورم اولش خیلی سخت بود ولی راهشو پیدا کردم انقدر ادامه دادم که امیر کیرشو از دهنم درآورد و منو خوابوند با شدت آبشو روی سینه هام  فیلم پورن ایرانی خالی کرد. من که تازه به خودم ماساژ جنسی اومده بودم فهمیدم چه گهی خوردم. حالم از خودم بهم میخورد نمیتونستم به چشمای ساحل نگاه کنم. توی این وضعیت بودم که ساحل دستشو انداخت دور گردنمو با مهربونی گفت تجربشو دوس داشتی؟ سرمو انداختم ماساژ جنسی پایین لپمو بوس کردو گفت از این به بعد جنده خودمی.

فیلم پورن ایرانی

ماساژ کس فیلم سکسی ماساژ سکسی ماساژ سکس خدمتکار سکس وطنی فیلم سکسی الکسیس تگزاس کون تنگ سکس آمریکا سکس فارسی فیلم ماساژ سکسی

Bodysuit Banging
Italian beauty Valentina Nappi oils herself up over and under her bangin’ full bodysuit, spread out on a massage table, ready for Kyle Mason’s warm hands and hard cock to be stuffed inside her wet pussy and mouth!

Pornstars: Kyle Mason / Valentina Nappi

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *