لز مال دخترش بهترین دوست

لز حسابی داره زیر كیر كلفت حال میكنه

لز میسی همیشه خود را صاف می‌دانست، اما دارسی احساسات جدیدی را در اعماق او برمی‌انگیخت. فقط نگاه کردن به اندام تنگ نوجوانش کافی است تا میسی خودش را در کنار شوهر چرت زده اش لمس کند. خوشبختانه برای میسی، دارسی نیز همین احساسات را نسبت به میلف بی تنه دارد. بنابراین دارسی به‌خاطر برخی لزبین‌های عاشق اواخر شب به اتاق میسی می‌رود فیلم لز. بازیگران پورن: دارسی دولچه / میسی مارتینز.

بالاخره احسان به كمك مامانم كیرش داستان لز رو دراورد و من تونستم ببینم خیلی دراز نبود شاید ١٦-١٧ سانت بود اما خیلی كلفت و گنده بود طوری كه دست مامانم به زور دورش حلقه میشد . مامانم یكم كیرشو مالید و بعد احسان سر مامان زهرمو گرفت و چسبوند به كیرش و كردش تو دهن مامانم و فشارش داد به ته گلوش اما اونقد كلفت بود كه فقط كله كیرش و یه ذره از بدنه ش توی دهنش جا میشد . اونقد با حرص و حشر كله مامانمو روی كیرش جلو و عقب میكرد كه انگار تمام عمرش تو كف زهره خانوم بوده و حالا تونسته بود كیرشو تو دهنش فرو كنه بعد از چند دقیقه یه دفعه فیلم سوپر لز به جلو عقب كردناش شدت داد و با یه ضربه محكم كله مامانمو چسبوند به كیرش و تونست نصف بیشتر كیرشو تو حلق مامانم فرو كنه . چند ثانیه ای همونجوری نگه داشت و بعد كیرشو از داستان لز دهنش دراورد و مامانمو بلند كرد اول دكمه ی كتش و پیرهنش رو باز كرد و سینه هاشو از تو سوتین دراورد و بعد چرخوندش و دامن مامانمو داد بالا . از پشت چسبید به مامان و كیرشو لای كون مامانم گذاشت و شروع كرد به ور رفتن با كوس و سینه مامانم . كم كم اه و ناله ی مامانم بلند شد و سرش رو به پشت انداخته بود رو شونه احسان . كم كم حركت دست احسان تندتر شد و مامانم با یه آه بلند ارضا شد و احسانم بلافاصله یه جوووون گفت و بلند گفت قربون ارضا شدنت برم عمه زهره مامانم خندید اشاره كرد ساكت باشه احسانم خندید و زیپ دامن رو باز كرد و دامن مامانم رو از پاش دراورد اونجا بود كه بالاخره منم تونستم برجستگی فیلم لز كون و رونای تپل و خوشگل مامانمو ببینم دستمو بردم سمت كیرم كه سفت شده بود و اروم اروم شروع كردم به مالیدنش . احسانم مامانم رو خم كرد و داشت كم كم كیرشو تو مامانم جا میداد . چون از كنار داشتم نگاه میكردم نفهمیدم تو كوسشه یا تو كونش ولی خب هرچی بود بعد یكم عقب جلو كردن تمام كیر كلفتشو فرو كرد توی مامانم و شروع كرد به تلنبه زدن و كم كم سرعت تلنبه هاش رو هم بیشتر كرد و ناله های اروم مامانم رو هم بیشتر كرد معلوم بود كه زهره خانوم حسابی فیلم سوپر لز داره زیر كیر كلفت احسان حال میكنه . بعد چند دقیقه احسان كیرشو دراورد و یكم تف زد گذاشتش رو سوراخ مامانم كه مامانم بلند گفت نه از كون نه اونجا بود كه فهمیدم تا الان از كس میكرده مامان زهره رو و حالا میخواد بره سراغ كونش . بعد یكم جر و بحث بالاخره احسان داستان لز به زور مامانمو خم كرد و اروم اروم شروع كرد به فرو كردن كیرش تو كون گنده مامانم .

سکس زوج ‌ایرانی در تعطیلات ترکیه

بکنمش ولی عصبانی شد و نذاشت منم همینجوری لا پایی میکردمش بهش گفتم چند مین صبر کنه تا من برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم صبر داستان لز کن یه خورده بمالم رو کونت که راحتتر بشه حرکت کیرم تا تو هم بیشتر حال کنی خلاصه با این حرف روغن رو ریختم رو کونش و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه خیلی حشری شده بود اروم انگشتم فیلم لز رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود خیلی تنگ حتی انگشتم هم نمیرفتم تو منم حرفشو گوش نکردم بیشتر فشار دادم تو دیگه حرکت دستم

رو تند تر کردم و اونم دیگه اه و اوهش تبدیل بده به به ناله کردن و جیغ زدن واقعا حس میکردم داره درد میکشه ولی دیگه چون خیلی حشری شده بود هیچی نمیگفت یه ده دقیقه ای فقط ماساژ دادم سوراخ فیلم سوپر لز کونش رو که یه خورده جا وا کنه دو تا انگشتم رو کردم تو بد جوری جیغ زد ولی بازم توجهی نکردم دیگه داشت اشکش.

خودارضایی های من با فکر مامانم منم یکم با حرفاشون ضربان قلبم داستان لز رفته بود بالا و داشتم حال میکردم . بعد چند دقیقه علی به من گفت پسرش اندازه کسایی که تو شرکت رفت و آمد میکنن بابا داره فک کنم ، چند دقیقه بعد یک صدایی از تو راه پله اومد که فهمیدم مامانمه داره میاد بالا ، هر ستامون ساکت به در نگاه میکردیم مامانم یهو اومد بالا گف سلام حسین جان بعدم روبه من گف ببخشید مامان جون خیلی معطل شدی ؟ گفتم نه داشتیم حرف فیلم لز میزدیم حسین و علی خشکشون زده بود که مامانم گف بهزاد پسر منه اقا حسین حسین هم گفت آقا بهزاد ببخشید بخدا اگر ما خیلی حرف زدیم منم گفتم نه بابا اشکالی نداره خیلی خوشحال شدم بعدش هم خداحافظی کردیم و برگشتیم خونه و از اون به بعد خودارضایی های من با فکر مامانم شروع شد

گاییدن دختر کون گنده ‌ایرانی بسیار حشری

م بهش گفتم چشماتو ببند بستو من لپشو بوس کردم پیش خودم میگفتم الانه که قاطی سکس ایرانی فیلم لز کنه دیدم هیچی نگفت انگار این صیغه کار خودش رو کرده بود و خیالش راحت شده بود خلاصه اون روز گذشت ما فرداش دوباره با هم قرار گذاشتیم این سری بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه بیا اینجا از اینجا میریم بیرون اونم دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش داستان لز سکس علیرضا با زن شوهر دار.

سکس لز سکسی داغ سکسی پسر با پسر جوردی ال نینو پویا سایت پورن سوپر سکس سکسی با مادر کص لیسی سکس حشری سکس روسی سکس جدید ایرانی

telugu aunty xnxx

Her Daughter’s Best Friend
Missy has always considered herself straight, but Darcie stirs new feelings deep inside her. Just catching a glance of the her tight teenage body is enough to make Missy touch herself next to her dozing husband. Luckily for Missy, Darcie has the same feelings for the busty milf. So Darcie sneaks into Missy’s room for some late night lesbian lovin’.

Pornstars: Darcie Dolce / Missy Martinez

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *