لزبین ایرانی سکس الکسیس زرق و برق دار سخت گاییدن با دختران

لزبین ایرانی بازی سخت زرق و برق دار با دختران سکس الکسیس بریل، الکسیس کریستال و الکسیس ته

لزبین ایرانی سکس الکسیس Sex Alexis آیا آماده‌اید تا مجموعه‌ای از داغ‌ترین ارگاسم‌هایی را که در Nubile Films به نمایش گذاشته‌ایم بپذیرید؟ این رقابت دختران در مقابل پسران فقط در مورد مناظر و صداهای اوج واقعی نیست. این همچنین در مورد اینکه چه کسی می تواند خانم ها را سخت تر و طولانی تر کند!

سلام نمی تونستم جواب بدم. الان اگه حرف می زدم صدام لو می داد همه اضطرابم رو . با دست به مبل روبرو اشاره کردم، ولی اون رو مبل کناری نشست. اون قدر نزدیک که اگه کمی جابجا می شد زانوهامون به هم می خورد. لبخند نمی زد.

عینکش رو داد بالا. اونم اضطراب داشت. اونم هول شده بود ولی دلیل نمی شد بهم زل نزنه لزبین ایرانی. سکس الکسیس بریل اصلا عوض نشدی شونه بالا انداختم. ایدرا فاکس با صدایی که همه سعی ام رو کرده بودم نلرزه گفتم.

چیزی سفارش می دی فیلم الکسیس تای؟ ادریا ری همون چای آلبالو پیشخدمت رو صدا کردم و سفارش دادم. به چشماش نگاه کردم که هنوز بهم خیره بود.

آدریانا چچیک اشتباه کردم، عوض شدی، خیلی خوشگلتر شدی ادریا ری به خاطر اینکه خوشبختم همین اول گفتم اون چیزی خاله آلِکسیس کریستال که آخر باید می گفتم. چشماش تیره شد.

آره خبر دارم از این خوشبختیت (تکیه داد به مبل و باز هم خیره شد، انگار می خواست ازم اعتراف بگیره) تا پیشخدمت چایی رو روی میز گذاشت تلفنم زنگ خورد. بهروز بود.

من اینجا بودم تا کاری کنم دیگه به زندگی جدیدم که دوستش داشتم پا نذاره. پشت لزبین ایرانی تلفن فقط به شرطی حاضر شد بیخیال بشه که ازم یه قرار ملاقات بگیره.

حالا اینجا بودیم و اون سعی داشت با یادآوری ممنوعه ها بازی رو تو زمین خودش بیاره. باید توپ رو ازش می گرفتم. خاله الکسیس بریل ریش گذاشتی؟ دستی به ریش نسبتا بلندش کشید: آره، از وقتی رفتی دیگه تیغ نزدم، فقط ایدرا فاکس کوتاهش می کنم.

از هر راهی برم دوباره بحث رو می کشونه اینجا. آدریانا چچیک بهت نمی یاد ادریا ری آره می دونم تو ریش دوست نداری، تو که نبودی! وقتی برگردی می زنم.  برگردم؟

(تکیه دادم به مبل و عصبی بهش نگاه کردم) فکر می کنی هنوز ۲۸ سالمونه و مجردیم؟ – سن فقط یه عدده، من مجردم لزبین ایرانی، تو هم به زودی میشی چی می گفت؟ دوباره خودم رو کشیدم جلو خواستم حرف بزنم که زانوم بهش خورد.

اومدم خودم رو بکشم عقب که دستش رو روی زانوم گذاشت آلِکسیس کریستال. یخ کردم. نمی تونستم هیچ عکس العملی نشون بدم. آروم زانوم رو فشار داد و اسمم رو صدا زد. سکس الکسیس تای تو مال منی.

هزار سالم که بگذره، هزار بار هم که ازدواج کنی آخرش مال منی. اومدم دستش رو از روی پام بردارم که دستم رو گرفت. داغ بود، عرق کرده بود. داغ بودم و عرق کرده بودم. آروم دستم رو آورد بالا ببوسه که با تغیر دستم رو کشیدم. – فراز …. ایدرا فاکس جان فراز.

بسه! دیگه این کار رو نکن. دیگه بهم دست نزن. سکس الکسیس تای چشم لزبین ایرانی، دیگه تا وقتی نیای خونه ام بهت دست نمی زنم. الکسیس بریل چی داری می گی پشت هم؟ من مجردم تو هم مجرد میشی! بیای خونه ام! – نگار طلاق گرفت.

فیلم سکسی لزبین بازی بسیار زیبا با دختران آیکو مای، آدریانا چچیک، آیدرا فاکس و آدریا رائه

تو لابی هتل … نشسته بودم و چای آلبالو می خوردم تا فشارم هم مثل حرارت بدنم، مثل قلبم بیافته. محکم فنجان را فشار می دادم تا یادم بره لرزش دستامو، تا یادم بره دفعه آخری رو که این هتل اومده بودم.

یک ساعت زودتر اومده بودم تا خودم آدریانا چچیک رو آماده نبرد کنم، تا مجبور نباشم وقتی میام تو دیدش باشم، که پاهام نلرزه وقتی دارم می رم طرفش.

دیدمش که از در هتل وارد شد. خدایا، خدایا، بگیر این لرزش رو از دست و پام لزبین ایرانی، از قلبم ادریا ری. فکر می کردم فراز برام تموم شده. اشتباه می کردم.

اشتباه می کردم. سرم رو انداختم پایین، مشتم رو به قلبم می زدم و می گفتم: آروم باش، آروم باش، آروم باش.

کفشای سیاه جلوی روم بود. چشمام رو روی هم فشار دادم فیلم سکسی الکسیس تای ، بازشون کردم خاله آلِکسیس کریستال و سرم رو بالا آوردم.

جانم …. آره عزیزم اومدم بیرون جلسه، گفته بودم خانم سلطانی بهت بگه لزبین ایرانی ایدرا فاکس. نه دیگه برنمی گردم دفتر یه راست میام خونه … نه خونه شام می خوریم، امروز جایی نریم .

باشه قربونت …. می بینمت تمام مدت داشت بهم نگاه می کرد. حتی یک کلمه رو از دست نداده بود خاله الکسیس بریل، ولی عصبانی نبود. انگار از چیزی مطمئن باشی و به دروغای طرف مقابل با اطمینان گوش کنی.

چایی ات رو نخوردی با طمانینه چایی رو برداشت آدریانا چچیک دفعه قبل که اومدیم ادریا ری این هتل رو یادت میاد؟ باز منو پرت کرد به خاطره ای که از وقتی اومده بودم سعی داشتم ازش فرار کنم.

چند هفته ای بود کار شرکت خیلی زیاد شده بود. پروژه جدید بود و همه تا دیر وقت تو دفتر می موندیم و جنازمون رو می بردیم خونه. انقدر خسته بودم که نا نداشتم با فراز وقت بگذرونم. اونم شاکی شده بود. یادمه پنجشنبه بود.

آخر وقت پیک برام یه بسته آورد. ننوشته بود از کیه. امضا کردم و بسته رو گرفتم. وقتی بازش کردم یک کلید دیدم با یه یادداشت ادریا ری ۷ شب، هتل .

طبقه آخر، اتاق ۷۱۶ قهقهه ایدرا فاکس زدم. یادم اومد چند وقت قبل یه فیلم می دیدیم که لزبین ایرانی دختره با عشقش تو هتل قرار گذاشته بود.

به فراز گفته بودم انقدر دوست دارم ما هم تو هتل با هم قرار بزاریم، عین افراد فراری و مجرم، یه شب بدون دغدغه فقط خودمون دو تا، بدون تلفن، بدون نگرانی. حالا کلید اتاق هتل دستم بود. ساعت ۶ بود. وقت نداشتم برگردم خونه لباس عوض کنم.

رفتم هتل سکس الکسیس تای. فکر می کردم ازم می پرسن کجا دارم می رم ولی کسی چیزی نپرسید فیلمهای الکسیس بریل. از آسانسور استفاده کردم و رفتم سکس خاله الکسیس کریستال بالا ایدرا فاکس. با نگرانی وارد اتاق شدم.

فقط چراغ خواب کنار تخت روشن بود و روی تخت یه لباس خواب محشر مشکی فوق العاده نازک لزبین ایرانی. لبخند زدم و رفتم حموم تا دوش بگیرم. زیر دوش بودم که دستاش دورم حلقه شد. با همون لباسا اومده بود تو حموم. برگشتم طرفش.

دیوونه لزبین ایرانی … دیوونه ای آدریانا چچیک …. دیوونتم فقط لباش رو گذاشت روی لبم کون سفید سکس لز.

آروم لبام رو می مکید. عجله ای نداشت. تموم امشب و فردا مال ما بود. اون آروم آروم سر و صورتم رو می بوسید و من دکمه های لباسش و شلوارش رو باز می کردم.

منو خوابوند تو وان، زیر آبی که از دوش می اومد، زیر تن گرمش الکسیس تای، زیر هُرم نفساش لزبین ایرانی، زیر بوسه هاش با هم یکی شدیم. اونشب اصلا نتونستم اون لباس خواب فوق العاده رو بپوشم.

حالا روبروم نشسته بود و صورتم رو کنکاش ایدرا فاکس می کرد که فیلمهای سکس الکسیس کریستال ببینه از یادآوری اون خاطره چه حالی بهم دست می ده و من مدتی بود بی اختیار بودم و تازه سکس الکسیس بریل فهمیدم ثانیه هایی بود که فراموش کردم ادریا ری اینجام.

لبخند به لب آورد. فهمیده بود خوب یادم هست لزبین ایرانی فیلم الکسیس تای سکس. نباید می ذاشتم بازی رو ببره. من اینجا نبودم برای وصل شدن.

بکن بکن سکس معلم سکس الکسیس آدامز کون دادن بازیگران پورن فیلم سکسی لزبین سكس خارجي سکس عربی سکس زن ایرانی سکس ایرانی جدید

GORGEOUS HARD FUCK WITH BABES Adriana Chechik, Adria Rae, Aiko Mai, Alexis Brill, Alexis Crystal, Alexis Tae AND AIDRA FOX

Are you ready to settle in for a compilation of some of the hottest orgasms we’ve featured on Nubile Films? iranian porn This girls vs guys competition isn’t just about the sights and sounds of real climaxes.

It’s also about who can make the ladies cum harder and longer Brazzers.

لزبین ایرانی سکس الکسیس زرق و برق دار سخت گاییدن با دختران
لزبین ایرانی سکس الکسیس زرق و برق دار سخت گاییدن با دختران
iranian porn anal مجموعه ای عالی با دختران ایرانی
iranian porn anal مجموعه ای عالی با دختران ایرانی
سکس لز الکسیس دختران داغ یک دیک بزرگ را به اشتراک می گذارند
سکس لز الکسیس دختران داغ یک دیک بزرگ را به اشتراک می گذارند
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *