فیلم گی سکس کیر پدر شوهرم جرم داد

فیلم گی من باید تورو بکنم کیرم شق شده

فیلم گی سکس برام خیلی تلخ و سخت بودکه بنویسم البته خاطره شیرین توی سکس زیاد دارم همشونم با پسر هاست.

جوووون.چه سفتم شده!یکم تف زد به کیرم و شروع کرد به مالوندن/بعد آروم شروع کرد به ساک زدن/کس خار فیلم سوپر/بهترین ساک دنیارو میزد/کیرم و تا ته میکرد تو دهنش و نگه میداشت/داشتم دیوونه میشدم؟آخ فیلم گی واوووخ منم در اومد….بهش گفتم بچرخه که منم بخورم…کون گنده سفیدش رو گذاشته بود رو صورتم و هی تکون میداد سکس کیر من تا ته تو دهن اون بود و فیلم گی زبون منم تا ته تو کس…وای که کس این زن خوردنم داشت…داشتم میخوردم که دیدم داره میگه:بکن تو کونم بکن تو کونم/منم همینجوری که میخوردم انگشتم رو کردم تم کونش که شروع کرد به آه ه ه ه کشیدن و عقب و جلو کردن…بهش گفتم هر وقت خواستی بکنم خودت بگو که گفت الان میخوام….همونجوری به حالت سگی قمبلشو بیشتر کرد/یکم کیرم مالوندم رو کسش اما تو نکردم که بیشتر بهش حال بده/اونم هی فیلم گی میگفت مممممممم بکن تورو خدااااااا….سرش و کردم تو و آروم تا دسته کردم توش و شروع کردم به تلمبه زدن/مهناز رو بگی مث سگ اون زیر دست و پا میزد و آه و ناله میکرد…داشتم تلمبه میزدم که خم شدم رو کمرش و آروم تو گوشش گفتم سکس فیلم گی دوس داری این کیر رو؟آآآه کشیدو گفت:آخ/آره…شروع کردم حرف زدن و کردن که یهو گفت آخخخ من دارم میشم/دستم و کردم تو دهنش که داد نزنه/نفس نفس میزدو فقط میگفت بکنننننن/دوس دارممممم/بکننننن…یهو یه گاز محکم گرفت که فهمیدم ارضاء شد…حالا ما فیلم گی سکس قرص خوردیم هی میکنیم انگار نه انگار/بهش گفتم میخوام از کون بکنم/دیدم خودش تف زد در سوراخ کونش.

فیلم مالیدن کوس دختر ‌ایرانی تو ماشین

میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود فیلم گی سکس سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم
به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش زبونم رو کشیدم رو نوک سینش داشت فیلم گی میمرد سرم رو گرفته بود فشار میداد رو سینه هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم لیس میزدم و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی بسه تازه شروع شده دستم فیلم گی رو بردم سمت دکمه شلوارش

اصلا باور نمیکردم با همیچن کونی مواجه بشم کیرمو گذاشتم لای کونش و بهش اصرار کردم که اجازه فیلم گی سکس بده از عقب بکنمش ولی عصبانی شد و نذاشت منم همینجوری لا پایی میکردمش بهش گفتم چند مین صبر کنه تا من برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم صبر کن یه خورده بمالم رو کونت که راحتتر بشه حرکت کیرم تا تو هم بیشتر حال کنی خلاصه سکس ایرانی با این حرف روغن رو ریختم رو کونش فیلم گی و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود خیلی

فیلم سکس زن حشری با مرد پولدار

کیرم و در اوردم و آروم فیلم گی کردم تو/وااااای یکم که رفت تو مهناز گفت آخ بکن تورو خدا/و شروع کرد به حرف زدن که وااای بکن/کونم خوبه؟واز این حرفا که خوب منو حشری تر کرد/منم حشری شده بودم/میکردم و میزدم رو لمبرای کونش که بیشتر تکون بخوره/با هر ضربه اون میگفت:آخ/وحشی/بکن بعد از 10 دقیقه تقریبا دیدم آبم داره میاد/گفتم منم دارم میشم که گفت فیلم گی آبت رو بده بخورم/یکم دیگه تلمبه زدم و آبم که داشت میومد کیرم رو در اوردم دادم دست مهناز اونم یکم تا با کیرم بازی کرد وآبم که اومد و اولش رو پاشیدم تو صورتش و بقیه اش رو هم مهناز تا قطره آخر خورد…چند لحظه بعددوتایی ولو شدیم تو اتاق… کمی بعد مهناز گفت دیگه دیرقته/برو تا گندش درنیومده…آروم رفتم بالا/تو ابرا بودم فیلم گی سکس و سیگار…راستش دیگه مهناز باهام حرف هم نزد!چند ماه بعد از خونمون رفتن و من دیگه ندیدمش/اما اون سکس واقعا موندگار شد واسم.

کوس خوردن

گی ایرانی گی سکس اسپانیایی سکسی گی فیلم سکس کره ای سکس کره ای سکسی اسپانیایی فیلم سوپر ژاپنی سکسی چینی عکس کوس

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *