فیلم گی پسر نوار پایین و خارج

فیلم گی پسر با ناز و ادا برام ساک زد تو ماشین

فیلم گی پسر اکسل می‌گوید بیایید این را کنار بگذاریم، پیراهن پایینی را از تن بیرون می‌آورد و به سرعت در می‌آید تا شاون بتواند او را بمکد. شلوار جین پایینی را در می آورد و او را روی تخت خم می کند، دور شاون را می بندد و او را وادار به ناله می کند، قبل از اینکه خروسش را داخل آن سوراخ ببرد. شاون زمزمه می کند: “اوه خدای من، تو خیلی احساس فیلم گی پسر خوبی داری.” اکسل ارتباط چشمی را قطع نمی‌کند، زیرا او در میسیونری به پایین می‌رود و تمام شکم چشمگیر شاون را کم می‌کند! شاون بروکس، اکسل راکهام. شان کودی..

عسل خانوم دختر شدیدا شهوتی دقیقا 1.5 سال از اشناییمون گذشته بود و تلگرام شده بود جایی ک جک فیلم گی پسر هاس سکسی بفرستیم اون موقع مد جک سایز 85 بود ,عروسی خواهرم بود و لباسی ک من داشتم اگه سایز سینم 85 بود خیلی بهتر روی تنم می افتاد و همینو بهش گفتم و اینکه سایز من 70 هس و ب شوخی کشید ب سکس چت و میگفت میاد واسم روزی سه چار ساعت ماساژ میده تا بشه 85 .و ب جاش میخواست بخورشون …اون موقع طبقه بالای خونمون خالی بود و علیم هی میگفت بریم اونجا ماساژ بدم…ک روز جور شد و بهش گفتم.. کسی خونه نبود و میدونستم تا حداقل 4 ساعت دیگه نمیان…علی اومد با کلی ترس و استرس از همسایه فضول به سختی اومد داخل. رفتیم بالا خیلیم سرد بود فقط چون این روزا خونمون شلوغ بود و من نمیتونستم فیلم گی پسر درس بخونم ی پتو و بالش و زیر انداز تو یکی از اتاقا گذشتت بودم ک وقتی میرم بپیچم دور خودم و بشینم بخونم. علی رو هم بردم همونجا کنارم نشست دستمو گرفت موهامو بوسید و میگفت اگه تو درسا گیر داشتی بهم بگو اخه هم رشته بودیم. منم غر میزدم سردمه فیلم گی پسر علی بلند شد پتو رو اورد انداخت روی پاهام خودشم نشست و منم چسبیدم بهش و روی پای اونم انداختم… علی دستشو مالیدن چوچوله.

فیلم سکس رئیس با خانوم کارمند

دوباره با هم قرار گذاشتیم این سری بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه بیا اینجا از اینجا میریم بیرون اونم دیگه یه فیلم گی پسر جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش رو در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست دیگه نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید فیلم گی پسر خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش مقاومت کرد گفت نه و این حرفا گفتم تو دیگه زن منی هیچی

کس تپل و ور قلمیدش کیرمو به حدی شق کرد که از دردش داشتم منفجر میشدم با خودم میگفتم الانه که کیرم از وسط نصف بشه خلاصله بهش فیلم گی پسر گفتم برگرده که کونشو هم ببینمو لمسش کنم وقتی برگشت با دیدن کون سفید و قنبل کونش نا خوداگاه شروع کردم به خوردن کونش اصلا باور نمیکردم با همیچن کونی مواجه بشم کیرمو گذاشتم لای کونش و بهش اصرار کردم که اجازه بده از عقب سکس ایرانی بکنمش ولی عصبانی شد و نذاشت منم همینجوری لا پایی میکردمش بهش گفتم چند فیلم گی پسر مین صبر کنه تا من برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم صبر کن یه خورده.

من سکس رو با همجنسبازی از سن بلوغ یعنی حدودا 13 سالگی تجربه کردم… بعد از اون جسارت پیدا کردم فیلم گی پسر و با دو تا از دوس پسرام لا پایی و لب گرفتم و مدتی بعد از دیپلم تصمیم گرفتم که پردمو بزنم دلم میخواست خودم اینکارو بکنم چون خودارضاییم زیاد بود و دیگه از مالیدن چوچوله لذت نمیبردم یه روز رفتم حموم وتازه یاد گرفته بودم برای تنوع توی لذت بردن یه چیزایی توی کونم بکنم که حسه خوبی بهم میداد البته فیلم گی پسر کوچیک بودن ولی یه روز یهوتصمیم گرفتم انگشتمو بکنم توو و اینکارو آروم کردم که دیدم یهو خون اومد… یه لحظه انگار سبک شدم انگار یه بار سنگینو از روی دوشم گذاشتن پایین …یه حسه خیلی خوب بود.حسه آزادی. تمام دنیا ساده شد برام انگار حسه بی نظیری بود در کل البته همراه با شوک …چون من توی خانواده ی ظاهرا مذهبی فیلم گی پسر بزرگ شدم که اون موقع دوس سکس ایرانی  پسر داشتن رو خیلی بد میدونستن وای به حال پرده نداشتن…

فیلم کردن کوس تنگ ‌ایرانی

دختر ساک زن حرفه ای ایرانی از هر فرستی وش ساک زدن استفاده میکنه ,این بر تو ماشین ساک میزنه کیر خبا نصیبش فیلم گی پسر شده صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی فیلم گی پسر مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون فیلم گی پسر و شروع کرد به لیسیدن سکس ایرانی .اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟ اونچه که از دستم بر میاد برات میزارم توش سایت شهوانی.

گی کم سن فیلم سوپر گی داستان گی گی سکسی فیلم سکس گی فیلم سکسی گی فیلم گی ایرانی سکسی در بیمارستان سکس دکتر ایرانی فیلم سکس دکتر

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *