فیلم سینمایی سکس کامل لب های گرسنه با بازی تیزیانا ردفورد

فیلم سینمایی سکس کامل لب های گرسنه با بازی تیزیانا ردفورد

فیلم سینمایی سکس اون خانم معلم از مدرسه ما رفت و من نکردمش. ولی این شروع کار بود. شروع کار بود که من فهمیدم میشه جز زن خودم، زن های دیگری را هم کرد.

اون سال گذشت و به تجربیات من در امور خیانت اضافه می شد بدون هیچ تجربه عملی.

ولی همیشه توی فکر بودم که یک روزی یک زنی رو میکنم .

البته این را قبلش بگم، زن خودم توی سکس برام کم میذاشت و همیشه این موضوع من را آزار می داد فیلم سینمایی سکس.

همیشه تو فکر این بودم که یک زنی رو سوار ماشین میکنم و خودش به من میگه بیا من رو بکن. تنها کاری که از دستم بر میومد همین بود. در این حد بی ریا بودم.

اولین زنی که سوار کردم یک جنده بود که به عنوان مسافر سوار ماشین من شد و گفت زودتر برو فیلم سینمایی سکس. گفتم چرا. گفت اون پژو دنبالم گذاشته فقط زود برو.

من هم ماشینی که دنبالش بود را پیچوندم و زنه را به مقصد رسوندم و اونم مثل گاو پیاده شد و بدون کرایه دادن و تشکر راهش رو کشید رو رفت و من موندم تو کف.

دومین موردی که سوار کردم و جرقه ای بود برای سوق دادن من به سمت خیانت، یک پیرزن بود که وسط های راه به من و به کیرم نگاه فیلم سینمایی سکس کرد و گفت: کس نمیخوای؟

تعجب کردم. گفتم جان؟ گفت میگم کس نمیخوای؟ تو خونه م دو تا دختر دارم هر سنی بخوای دارم 50 تومن سکس خشن. پول داری بیا بریم.

گفتم مرسی حاج خانوم ممنون. برو بذار به زندگیم برسم فیلم سینمایی سکس. و پیاده ش کردم.

سومین موردی که دیگه من را به ورطه خیانت پرتاب کرد عجیب بود

مثل رویاهای من بود. یک زن چادری دیدم کنار خیابون و سوارش کردم. یک نازی در چشماش دیدم که به من جرئت داد. اومد عقب بشینه گفتم بیا جلو.

اومد جلو نشست. این که با خنده به درخواستم پاسخ داد من را جسورتر کرد. تا نشست گفتم سیگار اذیتت نمیکنه؟ با خنده گفت نه. روشن کردم و پک زدم و گفتم: اهل حالی؟ گفت چه جور حالی؟ و باز خندید. گفت هر جور حالی. باز خندید.

دیدم بله، بالاخره لطف خدا شامل حال من شده فیلم سوپر امریکایی. دست گذاشتم روی رون پاش، خندید و عقب نشینی کرد. گفت بذار دیگه. شروع کردم به مالیدن پاش.

دیدم خیلی منفعله. دستش رو گرفتم گذاشتم روی کیرم. و شروع کرد به مالیدن. گفتم میخوری؟ گفت آره فیلم سینمایی سکس.

رفتم یک جاده بیابونی و در اوردم براش و خورد. فلم سکس ایران آبمو تو دهنش نگه داشت و بعد تف کرد بیرون.

گفتم مزه ش چطور بود؟ گفت مثل کرم بود. گفتم دوست داشتی؟ گفت آره. گفتم چرا قورت ندادی. گفت اولین بارم بود. گفتم بسه دیگه دروغ نگو به من فیلم سینمایی سکس. گفت به خدا اولین بارم بودم. تو دلم گفتم آره تو راست میگی.

بردم یه جایی رسوندمش و گفتم شماره بده. گفت ندارم. گفتم پس چطور دوباره پیدات کنم گفت بی خیال دیگه تمومه. گفتم آخه من تازه پیدات کردم گفت شماره ندارم.

ناچار پیاده ش کردم و رفت که رفت فیلم سینمایی سکس.

از اون روز به بعد همیشه با ماشین تو همون جایی که سوارش کرده بودم دور میزدم شاید باز ببینمش.

یک ماه بعد دوباره دیدمش. همونجا. همون شکل. سوار شد. نشست جلو. گفتم سلام. نشناخته بود منو فیلم سینمایی سکس. گفت شما؟ گفتم کیرمو خوردی بازم منو یادت نیست؟

خندید و گفت عه تویی. سلام. گفتم میخوری بازم؟ گفت آره. باز رفتیم یه جای بیابونی و باز برام خورد.

این دومین بار بود که جز زنم کسی دستش به من خورده بود

باز موقع پیاده شدن گفتم من کس میخوام ازت. گفت ساعت 6 بیا همینجا. هوا تاریک بریم تو ماشین منو یه جا بکن فیلم سینمایی سکس.

ساعت 6 شد. ولی من نرفتم. راستش رو بخواین ترسیدم. ترسیدم و نرفتم و دیگه اون زن، ببخشید، اون فرشته را ندیدم. ولی این شروع اتفاق های جدید تو زندگی من بود.

یک روز که از سر کار به خونه بر می گشتم مثل همیشه مسافر زدم فیلم سینمایی سکس. دختری چادری بود که عقب نشست. بعضی وقت ها روی همون حسی که بهم میگفت یه روز یکی پیدا میشه میکنمش، دیگه مسافر نزدم و سعی کردم سر حرف را با دختره باز کنم.

بهش گفتم: معلمی؟
گفت: نه چطور مگه؟
گفتم: آخه شبیه خانم معلم هایی. (الکی گفتم که حرف زده باشم)

خندید و گفت: جدی؟ نه کاش معلم بودم. الان از دادسرا دارم میام.

گفتم: خدا بد نده چرا؟
گفت: دارم از شوهرم جدا میشم.

اهل دل می دونن که وقتی یک زنی این حرف رو بزنه، یعنی تقریبا داره میگه بیا منو بکن فیلم سینمایی سکس. فقط یک قدم تا کردن اون زن باقی خواهد موند.

کوتاه کنم حرف رو، تا اونجا رابطه م با اون دختر پیش رفت که توی کوچه و خیابون دور زدیم و تو ماشین مالوندمش و لب ازش گرفتم و سینه هاش رو مشت کردم ولی لحظه آخر، خانم عذاب وجدانش گرفت و از من توی اس ام اس خواهش کرد دیگه باهاش تماس نگیرم و خواهش کرد شماره شو برای همیشه پاک کنم.

من اون روزها، هنوز کار بلد نبودم فیلم سینمایی سکس. برای همین مثل یک جنتلمن براش آرزوی موفقیت کردم و شماره ش رو از رو گوشیم پاک کردم.

الان میفهمم که فقط ۵ دقیقه اصرار از طرف من کافی بود که به ۱۸ روش سامورایی به من کس و کون بده فیلم سینمایی سکس. ولی خب، من ناشی بودم و فکر کردم دارم کار درست و جوانمردانه ای انجام میدم.

مدتی دوباره فیلم سکس لزبین سرگردان و حیرون بودم تا این که یکی از همکارهام بهم گفت فلانی رو میبینی (اولیای دانش آموز) ۱۰ دفعه از کون کردمش.

من هم نگاه کردم دیدم خیلی خوشگل نیست ولی عجب کونی داره

خیلی رفتم توی فکر اون زن. از طرفی، تا حالا به هیچ اولیای دانش آموزی شماره نداده بودم، پیشنهاد نداده بودم فیلم سینمایی سکس، روش کار را بلد نبودم.

از طرف دیگه وقتی فهمیده بودم این زنه رو دوستم کرده، پیش خودم حشری شده بودم و فکر می کردم اگر ناشیانه هم برم جلو و بهش پیشنهاد بدم، نهایتش بهم میگه نه و بی سر و صدا ضایع میشم. ولی به تجربه ش می ارزه.

پس یه روزی که همین خانم را توی سالن دیدم، رفتم جلو و گفتم خانم یک لحظه تشریف بیارید طبقه بالا کارتون دارم فیلم سینمایی سکس.

خیلی ناگهانی کیرم سیخ شده بود و عقل خودم رو از دست داده بودم. زن بیچاره تعجب کرده بود فیلم سینمایی سکس. اومد بالا. سالن بالا خلوت بود و بچه ها سر کلاس ها بودند. یک کلاس خالی بود که می دونستم کدوم کلاسه. بهش گفتم بیا تو کلاس. اومد. چسبیدم بهش و بوسیدمش.

از تعجب داشت شاخ در میاورد.

سر یک دوراهی بدی گیر کرده بود سکس سه نفره.

اگر کسی میدید، برای خودش هم بد میشد و مجبور بود ساکت بمونه، از طرف دیگه خودش هم اهل حال بود و بدش نیومده بود از جسارت من فیلم سینمایی سکس، ولی بهش بر میخورد اگه به این راحتی به یک نفر پا داده باشه.

برای همین خودش رو جمع و جور کرد و من رو هل داد عقب و خیلی آروم فیلم سینمایی سکس گفت چیکار داری میکنی؟

گفتم شماره ت رو بده. و گوشیم رو در اوردم و گفت چی داری میگی؟

گفتم: فیلم سینمایی سکس بعد برات توضیح میدم زود باش شماره تو بده حالا یکی میاد.

توی عمل انجام شده قرار گرفت و شماره ش رو داد و سریع دوید فیلم سینمایی سکس و رفت پایین.

سکس خارجی سکس الکسیس

فیلم سینمایی سکس کامل لب های گرسنه با بازی تیزیانا ردفورد
فیلم سینمایی سکس

Hungry Lips full movie with Tiziana Redford

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *