فیلم سکس هندی زویی میره بزرگ

فیلم سکس هندی خوشمزه ترین کیری که خوردم

فیلم سکس هندی زویی دو هفته دیگه داره کالج رو شروع میکنه و پسر استرس داره. او می داند که دانشگاه واقعاً در مورد چیست. این در مورد یافتن دیک های بزرگ برای داشتن رابطه جنسی است! تنها مشکل این است که او تجربه ای ندارد، و نمی داند که آیا می تواند یک استخوان بزرگ را اداره کند یا خیر. خوشبختانه، جانی، همسایه‌اش، قدرت آلت تناسلی خود فیلم سکس هندی را دارد و می‌داند چگونه او را آماده کند… بازیگران پورن: جانی سینز / زوئی کوش.

قزمز تنم بود دوبنده بود و چاک ممهام پیدا بود ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی تحریک میشم بیرون فیلم سکس هندی میزنه و سفت سفت میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با این صحنه رو برو رو شد با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و ممها افتاد بیرون با دستاش گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش یود ممه چپیمو با دو دست گرفت فشار داد تا فقط نوکش بالا باشه و کرد تو دهنش دقیقا عین الوچه داشت میخورد و میمکشید میسرخت سرش میگفت میخوام خوشگلش کنم و منم اه و نالم بالا بود حسابی میکشیدش با دندون و فشارش میداد وقتی نگاش کردم کبوده کبود بود حالا نوبت ممه راستیم بود ک بغلم کرد بردم رو تختش سوتینمو فیلم سکس هندی کامل دراورد نشست کنار تخت با دوتا دستاش ممه راستمو گرفت همچینن میمکید ک پرسیدم مگه چیزی ازش میاد بیرون و گاز میگرفت چ منم لذت میبردم

ویدئو سکس ایرانی باحال

ترفندم جواب داد و قبول کرد منم که چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم به محض اینکه صیغه رو فیلم سکس هندی خوندیم استرس گرفتم میخواستم برم سمت دستاش که دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من از الان شوهرتم دیگه هیچ مانعی بین ما نیست اونم خندید تا خندید دستاشو گرفتم و بوسیدم یه گرمای شدیدی از سمتش حس فیلم سکس هندی میکردم بهش گفتم چشماتو ببند بستو من لپشو بوس کردم پیش خودم میگفتم الانه که قاطی کنه دیدم هیچی نگفت انگار این صیغه کار خودش رو کرده بود و خیالش راحت شده بود خلاصه اون روز گذشت ما فرداش

در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست دیگه نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم فیلم سکس هندی بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه سکس ایرانی خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش مقاومت کرد گفت نه و این حرفا گفتم تو دیگه زن منی هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت فیلم سکس هندی لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا.

خوشمزه ترین کیری که خوردم اومد اروم کیرشو حس میکردم از رو شلوارش فیلم سکس هندی ولی دست نزدم ینی در واقع کیرش تحریکم نمیکرد ولی اون با ولع داشن خودشو میمالید بهم یهو اوردم رو زمین تنم رو تخت بود پاهام رو زمین باسنم جلوش بود کمرمو میبوسید و دکمه شلوارمو باز میکرد شلوار و شرتمو باهم کشید پایین چند بار زد روش باسنم نرم و وقتی میزد روش از ایینه کنار تختش میدیم ک میلرزه و اونم داره نگاش میکنه لپای فیلم سکس هندی کونمو باز کرد و با دستاش فشارش میداد بعد من بلند شدم ک نزاشت انداختم روی تخت. منم تیشرتشو دراوردم کمردنبشو باز کزدم و شلوارشو کشیدم پایین دستمو گذاشت رو کیرش عین سنگ شده بود یکم فشارش دادم و تخماشو قلقلک دادم شرتشو دراوردم ی کیر متوسط داشت شاید بشه گفت 17 18 سانت خیلیم کلفت فیلم سکس هندی نبود ولی واسه من همونم زیاد بود چند بار با دست واسش جلو عقب کردم گفت نمیخوری ؟ به زور خودمو راضی کردم و براش ساک زدم بلد نبودم اما هی میگفت سرشو یواش گاز بگیر همیشه فک میکردم پسرا فیلم سکس هندی بدشون میاد دندون بهش بخوره اما خب…. خلاصه داشتم

کلیپ سکس زن سینه گنده

کوس داغ صدای درسکوت اتاق راشکست،پدرم بود دیگه ازش میترسیدم فیلم سکس هندی ازآغوش مادرم جداشدمو به کنج اتاق پناه بردم؛کنار بخاری رفتو بدنشوگرم میکرد؛دوباره به خواهروبرادر مظلومم نگاه کردم که لباسهای بخیه زده و کهنه ای برتن داشتندو باترس به پدرنگاه میکردند؛دوباره اشکام گوشه ی چشماش جمع شدندکه با پلک زدنم به روی زمین پرت شدند؛سرموبین زانوانم قراردادم وبه اتفاقات امروزفکرکردم فیلم سکس هندی به فیلمی که یه قسمتاییشو دیده بودم که باعث شدآلت سردم تکانی بخورد؛تاشب جلوخودموگرفتم که جلق نزنم ولی آخر خودموباختم؛واسه اولین بارازجلق زدن تنفرپیداکردم وباعث شدکه کمتربهش فکرکنم؛درسم بهترشده بودوسال سوم راهنمایی دوتاتجدیدآوردم که شهریورقبول شدم؛من ارتباطموبارضاخیلی کم کرده فیلم سکس هندی بودم؛رضاسال سوم8تاتجدیدآوردولی چون همه جای این مملکت بی قانونوبی بندوباره وفسادتوآموزش پرورش غوغامیکنه خانواده رضاباپول وبدون اینکه امتحان بده قبولش کردن؛اینووقتی فهمیدم که بهم میخندیدومیگفت من امتحان ندادموقبول شدم؛بابام پول داده؛پول گدای مدرسه؛چیزی بهش نگفتم؛ولی فیلم سکس هندی وقتی اینوگفت ،بغض،رفیق قدیمی من گلوموگرفت.

هر چند وقت یه کوچولو نوک سینشو می فیلم سکس هندی گرفتم. تا اینکه التماس می کرد تو رو خدا بگیرشون، فشارشون بده. شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردنشون. کیف می داد به هم دیگه می چسبوندمشون. ولی خیلی بزرگ نبودن که راحت به همدیگه برسن.شورتمو در آوردم نشستم رو سینه هاش. آب از سر کیرم میومد. زدمش رو سینه هاش. بعد آبو می مالیدم با کیرم رو سینش. فیلم سکس هندی اونم سرش آورد بالا کیرمو خورد یکم. خیلی خوب بود. بعد که خوب خیس می شد میزاشتم لای سینه هاش. ولی زیاد نکردم این کارو چون بعدا پوستش ملتهب می شد. رفتم دیوونه بازی سراغ کسش. بازم اول کسشو نمیخوردم. بیشتر با شرتش بازی می کردم و حسابی تشنه اش می کردم. بعد شروع کردم به خوردن. دوست داشتم بوی کسشو فیلم سکس هندی. یکم که خوردم چرخیدم و بر عکس کنارش دراز کشیدم و 69 شدیم. وقتی زیاد با چوچوله اش بازی می کرد با تمام قدرت کیرمو می خورد. همیشه دیر ارضا می شد. بعد گفت بسه دیگه بکن منو. منم همینطور که به پشت خوابیده بود شروع کردم به کردنش. کس داغش انگار کیرمو خفه می کرد.خیلی لذت داشت، فیلم سکس هندی سینه هاشو می مالیدم و می کردمش. زود آبم اومد و ریختم رو شکمش. ولی به یک بار ختم نمی شد.

پورن سکس

فیلم سکسی هندی سکسی هندی فیلم هندی سكس هندي سکس هندی سکسی امریکایی فیلم سکسی داغ کیر خوری ممه خوری کس خوری

Zoey Goes Big
Zoey is starting college in two weeks, and boy is she stressed. She knows what college is really about. It’s about finding big dicks to have sex with! The only problem is that she has no experience, and doesn’t know if she can handle a big bone. Luckily, her neighbor Johnny is packing some serious penile power, and he knows just how to get her ready…

Pornstars: Johnny Sins / Zoey Kush

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *