فیلم سکسی فرانسوی لمس پرستار

فیلم سکسی فرانسوی چند تا سیلی دم کونم زد

فیلم سکسی فرانسوی ساوانا یک پرستار معمولی نیست. او توانایی هایی دارد که فراتر از محدوده عادی است. او این را زمانی نشان می دهد که بیمارش کیران با همسرش برای معاینه وارد می شود. او از مشکلاتی با خود رنج می برد … خوب می دانید، و از اینکه ساوانا در حالی که همسرش بیرون از اتاق است، آن را لمس کند می ترسد. او نمی خواهد طوری ظاهر شود که گویی در حال تقلب فیلم سکسی فرانسوی است! ساوانا تضمین می‌کند که اگر این چیزی است که او می‌خواهد، او را لمس نمی‌کند و هدیه‌اش را نشان می‌دهد! قدرت تله‌کینتیک او پتوی او را پرت می‌کند و خروس سخت سنگی‌اش را نشان می‌دهد که در معرض توجه ایستاده است. اکنون او مشکل را درک می کند و از توانایی های خود برای فیلم سکسی فرانسوی اصلاح وضعیت استفاده می کند! بازیگران پورن: کایران لی / ساوانا باند.

کوس دادن زن گوشتی و هیکلی‌ ایرانی‌

تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت فیلم سکسی فرانسوی میکردم یه خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش مقاومت کرد گفت نه و این حرفا گفتم تو دیگه زن منی هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا لب نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو فیلم سکسی فرانسوی حس میکردم شهوت تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن

بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که فیلم سکسی فرانسوی دیگه داشت از حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم
به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش زبونم رو کشیدم رو سکس ایرانی نوک سینش داشت میمرد سرم رو گرفته بود فشار میداد فیلم سکسی فرانسوی رو سینه هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم لیس میزدم و

گاییدن دختر کوس تپلی حشری

رو باز کرده بود وزنش با دو دستش رو کونم.بود نمیشد پا شم کیرش فیلم سکسی فرانسوی رو رو سوراخم احساس کردم با فشارش ممه خوری دادم رفت اسمون از دستش پریدم بیرون اونم منو محکم.بقل کرد شروع به بوسیدن کرد دوباره خرم کرد با کلی حرف و کلک دوباره خوابیدم اینبار با انگشت کرد کونم نمیدونم.تا کجای انگشت داخل رفت ولی همون.انگشت دادم رو در اورد خواستم پاشم که با فشارش فیلم سکسی فرانسوی روم.نتونستم چند تا سیلی دم.کونم زد گفت شل کن تا شل نکنی تو نمیره از بس زد به کونم کونم میسوخت صدای زدنش تو اتاق پیچیده بود مجبور شدم شل کنم دوباره انگشت کرد دوباره دوطرف کونم رو با دودستش طوری که وزنش روم بود رو باز کرد و کیرش رو گذاشت رو سوراخم و با فشار خواست فیلم سکسی فرانسوی ببره داخل که همزمان جیغ و دادم.به اسمون رفت اشکم.از چشم سرازیر شدرو تشک خیسی تشک رو رو صورتم حس میکردم.ولی ادامه داد بی اعتنا به داد من با فشار سرش رو برد داخل از درد خودم رو سفت کردم.نتونست بیشتر ببره ممه خوری داخل که تو همون حالت که سرش داخل بود ابش فیلم سکسی فرانسوی اومد یکم.داخل کونم و بقیه سرازیر شد و کپلام افتاد روم.بی حال و صورتم رو میبوسید دیگه حای نداشتم گفتم پاشو دیرم شد باید برم.بسه دیگه گفت میریم باشه یکم.روم.خوابید پاشد کونم.رو با دستمال پاک کرد بعد بوسید کونم.رورفت دستشویی منم.تا فیلم سکسی فرانسوی بیاد سریع لباس پوشیدم.اومد بیرون گفت چه زود حاضر شدی گفتم دیرم.شده باید برم.اومد بقلم کرد یکم.بوسم کرد کونم و مالید گفت درد داشت گفتم اره گفت بازم میای الکی گفتم اره که بزاره برم خلاصه با هر کلکی بود زدم بیرون از خونه ممه خوری اون موند که خونه رو مرتب کنه تو ماشین فیلم سکسی فرانسوی نشستم تازه درد کونم یادم اومد و پشیمون از این کارم.اومدم هتل رفتم دوش گرفتم کونم.رو حسابی تمیز کردم یکم.اب داخلش بود خالی کردم به مادرم گفتم خسته شدم.فردا بریم اونم گفت باشه برنامه رو باز کردم دیدم کبی پیام.داده و تشکر کرد و این که فردا بازم بیا منم الکی فیلم سکسی فرانسوی گفتم باشه ترسیدم بگم.نه بیاد هتل فرداش ساعت 9 اتاق رو تهویل دادیم اومدیم سمت شهرمون با درد کونی که دو سه روز همرام بود بیتالک رو هم حذف کردم الانم بعد اون با کسی نیستم اون تحربه هم جز خجالت و درد و سوزش ممه خوری چیزی فیلم سکسی فرانسوی نداشت جز خوردن سینه و کوس و کون که لذت داشت اینم بگم.تا چند روز که درد کون داشتم.

ممه خوری

سکس فرانسوی سکس ایتالیایی گبی کارتر کنزی ریوز رايلى ريد رایلی رید سایت همستر همستر سکس همستر کوس سکس کوس کون

nurse’s Touch
Savannah is no ordinary nurse. She has abilities that go above and beyond the realm of normalcy. She demonstrates this when her patient Keiran arrives with his wife for a check up. He’s been suffering from some issues with his… well you know, and he’s afraid of Savannah touching it while his wife is out of the room. He doesn’t want to appear as though he’s cheating! Savannah guarantees that she won’t touch him if that’s what he wants, and proceeds to demonstrate her gift! Her telekinetic powers throw his blanket off and reveal his rock hard cock standing at attention. Now she understands the problem and will use her abilities to remedy the situation!

Pornstars: Keiran Lee / Savannah Bond

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *