فیلم سکسی سوپر کل بسته

فیلم سکسی سوپر جنده ایرانی هوس کیر کرده

فیلم سکسی سوپر لنوکس لوکس برای رئیسش، شان لاولس، چیزهای جالبی دارد، اما او هرگز متوجه پیشرفت‌های او نمی‌شود یا به آنها عمل می‌کند. لنوکس لوکس به این فکر می‌کند که هرگز بی‌تفاوت نمی‌شود، به‌ویژه در دفتر کارش، که مطلوب‌ترین فانتزی جنسی اوست. وقتی یک بسته اسرارآمیز برای خانم لوکس می رسد، او جعبه را باز می کند و ناگهان به یک شلخته شاخ در می آید که نمی تواند صبر کند فیلم سکسی سوپر تا کل دفتر را لعنت کند! ستارگان پورن: لنوکس لوکس / شان لاولس.

لطفآ تا ته بکن تو جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون کنه فیلم سکسی سوپر.آیدا خانم مطمعن باش جبران میکنم.آیدا و سمیرا هم گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور که بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت و من اومدم بیرون و با هم نشستیم عکس ها و فیلم ها رو تماشا کردیمو میخندیدیم.نیم ساعتی گذشت که زنگ خونه به صدا در اومد.از چشمی در نگاه کردم دیدم فاطمه و دخترش و دو تا

فیلم سکس ‌ایرانی با خانوم حشری

مهدیه به آیدا گفت:آیدا صورتش رو با عرق کف پاهات شستی فیلم سکسی سوپر آیدا گفت:تو نمیدونی این با من چه کار کرده!!!!تازه هنوز مونده تا از کون و کسم هم باید بخوره.بعد آیدا شروع کرد با کف پاهاش سیلی زدن به سمیرا و کف پاش رو میکوبید توی دهنه سمیرا و چند ثانیه نگه میداشت و دوباره تکرار میکرد.
آیدا به مهدیه و دوستش گفت شلوارتون رو در بیارین.ولی مهدیه و دوستش گفتن بسشه دیگه!!!!اینقدر از عرق کف پاهات خورد!!!

آیدا گفت:ضمانتت رو کردن وگرنه هنوز از کون و کسمون هم باید میخوردی.بلندشو گمشو فیلم سکسی سوپر از خونه من برو بیرون!
سمیرا که صورتش سرخ شده بود بلند شد که بره و در حین رفتن گفت:آیدا خدا شاهده میگایمت!مطمعن باش!
آیدا بلند شد اول رفت از چشمی در نگاه کرد و گفت:این جنده ها هنوز نرفتن و پشت سکس در کمین کردن!مهدیه دوست دیگه ای فیلم سکسی سوپر نداری بگی بیاد؟مهدیه گفت الان زنگ میزنم یکی از دوستام.خلاصه مهدیه زنگ زد و 3 تا از دوستاش گفتن میام.نیم ساعتی طول کشید تا رسیدن و توی این نیم ساعت سمیرا از کف پاهای زنم دوباره خورد.دوستای مهدیه زنگ زدن به گوشی مهدیه و اومدن توی آپارتمان و آیدا در رو باز کرد و فروزان و فتانه هم با دوستای مهدیه کشوند توی خونه.3 تا دوست مهدیه کس و کون بودن و جنده!عجب.

دختره اومد کیر ما هم زد بالا بعد کمی کسشر گفتن قرار گذاشتیم ک بعدا بریم روش. چون دو نفر بودیم هزینه‌شم میرفت بالا بش زنگ فیلم سکسی سوپر زد هماهنگ کرد برا کردن، کسکش انگا میخواست نوبت دکتر بده رفتم از داروخونه یه بسته از ارزون ترین کاندومش گرفتم شیش تومن دادم یه کاندوم ساده ایرانی گرفتم مکانشم از خودمون بود خونه همین دوست جاکش و کسکشم، خونشون زود به زود خالی میشد هر کی جا اون کسخل بود خونشو هر روز مکان میکرد آقا خلاصه ما رفتیم برا کردن از اینجا به بعدش خوب میشه آقا دختره اومد کیر ما هم زد بالا واقعا کسی بود موهاش مشکی لخت و بلند پوستش سفید سکسی سینه ها سایز بالا میزد هشتاد باشه حدودا یا بیشتر کون قلمبه انگا بادش کرده بودن بدنشم سکسی بود اندامی نه خیلی چاق نه لاغر مردنی آقا اومد لباسا رو کند ولی شرت و سوتینو فیلم سکسی سوپر گذاشت یکم جلو تر ما هم کندیم دو نفر هم که بودیم وقت عشق بازی و ماچ و بوسه نبود همون اول رفتیم سر اصل رقص شاه کس ایران ,نمایش کس مطلب

فیلم کون خفن دختر ‌ایرانی

کون مامان‌های حشری گفت با روسری دست و پاش فیلم سکسی سوپر رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف فیلم سکسی سوپر پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق فیلم سکسی سوپر میزنه حالا پول میگیره کس میده تو گرمای تخمی تابستون بود و ساعت دو-سه شب. خوابم نمیرفت. یهو یه پیامک اومد برام، دیدم یکی از دوستامه.نوشته بود: هی یه دختری پیدا کردم کس طلا. پایه‌ای بریم بکنیمش؟ محل ندادم و بعد یه چقد خوابیدم. فرداش زنگ زد گفت بیا خونمون منم به شوخی گفتم بیایم خو میگیری میکنیمون چون طرف رو فیلم سکسی سوپر سوراخ دیوار هم شق بود لامصب. هیچی دیگه رفتم پارک محله‌شون اونم اومد همونجا. جاکش تو گرما مارو کشونده بود اونجا مث سگ پشیمون بودم چون خودمم بدجور گرماییم ای کیر تو این وضع خلاصه این اومد گفت پیاممو دیدی دیشب فرستادم؟ گفتم نصف شبی چی کس گفته بودی جقی؟ گفت یه دختره هست “کس” به همه میده اسم فیلم سکسی سوپر و فامیلشم گفت اسمش عسل بود یا شاید به این اسم سکس ایرانی صداش میکردن فامیل تخمیشم یادم نیس ولی یچی کسشری بود گفتم وقتی به همه میده یعنی جنده‌س خو گفت آره دیگه پ میخوای مریم مقدس باشه گفت این یه چند بار به چنتا فیلم سکسی سوپر ازین بچه شاخا داده مزه‌ش رفت زیر زیونش حالا پول میگیره کس میده، پول بده کس تحویل بگیر پرسیدم نرخش چنده؟ گفت پنجاه تومن

فیلم سوپر خارجی فیلم سوپر سکسی سکس با دختر ایرانی کون دادن دختر ایرانی سکسی مادر و دختر کون دختر ایرانی دختر لخت کوس دختر سکسی دختر جوان کون دختر

hot Milf and young boy The Whole Package
Lennox Luxe has the hots for her boss, Sean Lawless, but he never notices her advances or acts on them. Lennox Luxe is starting to think that she’ll never get laid, especially at her office, which is her most desired sexual fantasy. When a mysterious package arrives for Ms. Luxe, she opens the box and suddenly transforms into a horny slut that can’t wait to fuck the entire office!

Pornstars: Lennox Luxe / Sean Lawless

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *