فیلم سوپر امریکایی بیدمشک بلوندی فسر رئیس خنده دار و شیدا به سبک

فیلم سوپر امریکایی بیدمشک بلوندی فسر، رئیس خنده دار و شیدا، به سبک سگی در دفتر کار می کند

فیلم سوپر امریکایی حرف عموم همیشه تو گوشم بود،ازدواج پدرت با مادرت اشتباه بود!تو آستانه هیجده سالگی پیش خانواده عموم زندگی میکردم،مادرم بعد طلاق با دوست پسرخالش عروسی کرد و رفت کانادا.

پدرمم که عشق نافرجامش رو از دست رفته دید، قید زن گرفتن رو زد و بیشتر سعی میکرد خودشو با کار کردن سرگرم کنه! اکثر اوقات هفته،بخاطر نزدیکی خونمون با خانه عمو اونجا سپرده میشدم.زن عمو زن بدی نبود ولی امان از پسرعموهام!

سکسی سینه های بزرگ زنان شوهردار و دختران, سینه جذابترین نقطه بدن از ما خانم ها است که هر مردی را حشری میکند فیلم سوپر امریکایی, اما شکل سینه هم برای تحریک مردان خیلی مهم است سکس خارجی.

خیلی از مردا سینه های بزرگ و خوش فرم را دوست دارند سكس مساج , فرم سین خیلی مهم است اگر سینه بزرگ باشد اما فرم خوبی نداشته باشد جذابیت کمی دارد.

خیلی از مردا دوست دارن کیرشون فیلم سوپر امریکایی را بین دو سینه و پستان زنشون قرار بدهند در این مورد سینه بزرگ کاربرد دارد.

مرد دوست دارد سینه زن خود فشار دهد یاحسابی بخورد.

عکس های زیر مربوط به زنان و دختران با سینه های سایز 80 به بالا است که حسابی هم خوش فرم هستند سکس سوپر پسر بزرگ عمو،حامد بیست و دوسالش بود فیلم سوپر امریکایی،دانشجوی کارشناسی معماری بود.

وخیلی سعی میکرد به همه نشون بده که خیلی مقبول شده چه از نظر شخصیتی و چه درس! اما معمولا یه جای کارش میلنگید و موفق نمیشد،فوق العاده هیز و دمدمی مزاج از هر فرصتی برای مخ زدن و لاس زدن با دخترای همسایه و فامیل دریغ نمیکرد.

پسرعموی دومم حمید بود،هفده سالش بود قیافه اش و تیپش جوری بود که دخترا جذبش میشدن فیلم سوپر امریکایی،یک و دوباری زن عمو خلوتشو بهم زده بود!و حسابی مورد مراقبت بود!و پسرعموی سومم هاوش نه سالش بود،و از دوتا برادر بزرگترش خوشگلتر و بانمکتر بود.

از میون سه پسر عموم وقتی به خونشون میرفتم بیشتر با هاوش گرم میگرفتم

واونو کم خطرتر از اون دوتای دیگه،میدیدم!هرچند اونم کم از برادرهایش نداشت!خانه عمو ویلایی بود گوشه حیاط با فلز نردبانی درست کرده بودن که از اون طریق به یه اتاق که بالای ساختمان بود فیلم سوپر امریکایی،ارتباط داشت.

از اول به عموم گفتم دلم میخواد اون بالا باشم،عمو اونجارو آماده کرد و من معمولا اونجا بودم.تابستون که آفتاب از پنجره اتاق بتو میزد فضا اتاق بشدت گرم وغیرقابل استفاده میشد اما پاییز و زمستون گرمای مطبوعی داشت آفتاب از لای پنجره به کف اتاق میخورد.

بیشتر اوقات وقتی مطمئن میشدم کسی خونه نیست لباسامو در میاوردم و بدنمو به زیر تیغه آفتاب میسپردم..سکس زوری , اشعه نور خورشید وقتی به بدنم ساطع میشد،حرکت خون تو رگام رو حس میکردم،شوری خفیف زیر پوست سفید بدنم بحرکت در می آمد،و به اعضای بدنم کشیده میشد.

تجمع خون،تو رگهای سینه هام باعث میشد سینم متورم بشه فیلم سوپر امریکایی،و نوکش برجسته بشه!و با برخورد دستام بهش جوشش و غلیان درون سینم رو حس کنم،عشقبازی نور خورشید تمامی نداشت.

حرارت داخلی بدنم رو بالا میبرد دستم رو تا جای که میشد به لای پام میرسوندم و حرارات داخلی بدنم رو از شیار اندام جنسیم حس میکردم.تو اون لحظات،دلم آغوش گرمی میخواست که خودمو بهش بسپارم سکس برازرس.

اون دست بکشه و منو بیشتر با حسم درگیر کنه!اماهمه اینا در خلوتکده تنهای من بود،و در واقعیت از هم آغوشی می ترسیدم.این که تو این سن بازیچه دست شخصی بشم که احتمالا فقط بفکر خاموش کردن طغیان شهوت خودشه تا دل یه دختر ساده ای مث من.

صبح چهارشنبه بود مطمئن بودم هاوش خانه نیست ومدرسه رفته،از شب قبل تو تصوراتم امروز رو تجسم کرده بودم فیلم سوپر امریکایی،ملافه ای که همیشه بدورم میپچیدم رو کنار زدم؛بلند شدم، پنجره رو باز کردم،نسیم سرد صبحگاهی تو صورتم خورد.

توی حیاط خلوت بود،سکوت محض بود!بجای اینکه عطشم کمتر بشه،با آفتاب کم سوی پاییزی بیشتر شد فیلم سوپر امریکایی..تو رختخوابم دراز کشیدم بدن لختمو به آفتاب سپردم تا باهام عشقبازی کنه!سوز پاییزی به بدنم میخورد بدنم گُر گرفته بود.

به بدنم دست میکشیدم سینه هام متورم شده بود دستم که به نوکش میخورد حالمو تغییر میداد

دست دیگمو روی کُسم گذاشتم از بیقراری و لرزش بدنم،کُسم پف کرده بود،کمی شیار رو کُسمو با مایعی که از وجودم خارج میشد خیس کردم،بدون مایع دردناک میشد،پوست بدنم کشیده میشد، فیلم سوپر امریکایی جریان خون نموره ای از شهوت رو بسمت پایین بدنم میکشید و غلیان مایعی از عمق بدن،کمر.

پهلو،رانم،از زیر سینه هام به اطراف کُسم بیشتر میکرد.بدنم ازکمر با تشک زیرم فاصله گرفته بود و دیگه در حال خودم نبودم،چشمام بسته بود، فیلم سوپر امریکایی گوشام انگار کَر شده بود تپش قلبم زیاد شده بود،حرکات دستانم روی سینم و کُسم بیشتر شدوبعد با تمام وجود جیغ بی صدای زدم.

!به تشک چسبیدم پاهام به پهلو باز کردم دستمو از روی کُسم برداشتم،کاملا خیس شده بودم،لزج و بیرنگ!سینه هامو می مالیدم و می فشردمشون،گلوم خشک شده بود چشمامو به آرامی باز کردم .

دقیقا روبروم وسط پنجره حمید،پسرعموم داشت منو نگاه میکرد!سرفه ام گرفته بود ملافه رو نصفه ونیمه روی بدنم کشیدم،دستام میلرزید سکس الکسیس.

ودهنم باز نمیشد و خیلی گنگ گفتم:چی میخوای؟برو! بلند شدم پاهام یاری نمیکردن، فیلم سوپر امریکایی میلرزیدم،حمید از پنجره فاصله گرفت اما نگاهش به بدنم بود.پنجره رو بستم!

آبروم رفت!برگشتم تو رختخوابم،چیکار باید میکردم؟بغض و گریه گلوم گرفته بود،بیصدا گریه کردم و ملافه رو روی سرم کشیدم،حوالی ظهر با صدای زن عموم بیدار شدم،وقت نهار بود.ناچارا باید میرفتم بیرون.

دلم غنچ میرفت،تازه صبحانه ام نخورده بودم.سر سفره حمید و هاوش و زن عمو بودن،زیر چشمی به حمید نگاه میکردم،بی توجه داشت نهارشو میخورد فیلم سوپر امریکایی.انگار اتفاقی نیفتاده بود،بعد نهار سفره رو جمع کردم و ظرفارو شستم و برگشتم تو اتاقم.

تو ذهنم فقط نگاه حمید بود که داشت به اندام لخت من نگاه میکرد،همه تمرکز و حواسم پرت شده بود!باید چیکار میکردم؟گاهی بفکرم می افتاد برم ازش بپرسم اون موقع صبح اونجا چیکار میکرد؟!اصلا نباید منو نگاه میکرد!شبش تا صبح خواب آشفته ای داشتم.

گوشه گیری بیش از اندازه من یکم زن عمو رو متوجه ماجرا کرده بود، فیلم سوپر امریکایی حمیدم باهم حرف نمیزد،بعداز نهار ازم پرسید و منم گفتم یکم حرفمون شده و زن عمو سرشو تکون داد!نمیدونم از حمیدم پرسیده بود یا نه،ولی انگار براش قانع کننده بود!

صبح جمعه شده بودمث همیشه خانواده عمو نهار رو تو باغشون میخوردن،صبح زود همه سوار ماشین شدیم

عمو رانندگی میکرد،زن عمو جلو نشسته بود،من،هاوش و حمید پشت نشستیم،حامد طبق معمول باقولی که نهار خودشو میرسونه،باما نیومد!حوالی ساعت ده و نیم رسیدیم، فیلم سوپر امریکاییعمو و زن عمو خیلی سریع لباس های خودشونو عوض کردن و تو باغ رفتن.

هاوش دنبال یه مارمولک رو گرفت وبعد لای درختا ناپدید شد،حمیدم داشت به یه درخت لیمو که شاخه هاش دفرمه شده بود وچندتای لیمو روش بود نگاه میکرد. فیلم سوپر امریکایی یکم از حمید فاصله گرفتم مانتمو از تنم درآوردم بلوندی فسر.

زیر مانتو یه بلوز و دامن فیلم سوپر امریکایی پوشیده بودم زیر دامن یه ساپورت کلفت مشکی هم تنم کرده بودم.کمی تو باغ چرخ زدم هاوش گوشه باغ دنبال چندتا سوراخ نسبتا بزرگ بود که با ذوق و شوق بهم گفت احتمال داره توش چندتا موش صحرایی باشه.

ازش فاصله گرفتم به قسمتی از باغ که چندتا درخت گلابی وحشی با کمی درختچه خشک گل های نسترن بود که رسیدم احساس کردم یه صدای پا بهم نزدیک میشه فیلم سوپر امریکایی ،برگشتم،حمید بود!دستشو دور گردنم گذاشت و بدون اینکه فرصت.

سکس پسر ایران سکس آبلا دنجر سوپر امریکای سکس دکتر سکسی عاشقانه سكس مساج سکس دختر خوشگل سکس وحشی سکس چت سکس زیبا

Hot and horny boss Blondie Fesser’s pussy banged doggy style in the office

qombol

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *