فیلمهای سکسی ایرانی نوار رمز و راز: یک تقلید XXX

فیلمهای سکسی ایرانی کون قشنگ

فیلمهای سکسی ایرانی وقتی زاندر یک نوار اسرارآمیز VHS را در VCR خود می‌گذارد، یک تماس تلفنی ناراحت‌کننده از یک شماره ناشناس دریافت می‌کند. هفت ثانیه بعد، رومی، یک سلطه گر شاخ در جهنم برای نشان دادن هر یک از بینندگان نوار که رئیس است، از صفحه بیرون می آید و از زاندر می خواهد که هر دستور او را اجرا کند. ستارگان پورن: زاندر کورووس / رومی رین.

نگامو از نگاش دزدیدم.به کفشای پاشنه بلند زنونم خیره شدم . عجیبه . فیلمهای سکسی ایرانی اون اینجاس . بعد این همه سال. خدایا.درست نشسته رو به روی من ، توی خونه منه. جا افتاده شده ،سیبیل گذاشته موهاش جوگندمی شده ، عینکم میزنه. با همون صورت پهن و چشای قهوه ای و عطر همیشگیش .چهره در چهره هم ، رو به روی هم نشستیم . چی میگیم ؟ از سری فیلم سکس گی کلیشه جات فیلمهای سکسی ایرانی و صحبتای نخ نما شده فرهنگی ! از قیمت گرون سازو بی نظمی ارکستر سمفونیکا و صحبتایی از این دست . هنوزم دوستش دارم . عجیبه بعد این همه سال هنوز دوستش دارم . و همچنان میدونم منو نخواسته و نمیخواد . می خوام تو چشاش خیره شم . شاید حسی پیدا کرده باشه به من . البته شاید.

فیلم زن سن بالا حشری

هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا لب فیلمهای سکسی ایرانی نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو حس میکردم شهوت تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو یه خورده رفتم روش همینطور شروع کردم به مالیدن سینه هاش فیلمهای سکسی ایرانی دستم رو از زیر تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم

سینه های نازی شروع کردم به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش زبونم رو کشیدم رو نوک سینش داشت میمرد سرم رو گرفته بود فیلمهای سکسی ایرانی فشار میداد رو سینه هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم لیس سکس میزدم و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی بسه تازه شروع شده دستم رو بردم سمت دکمه شلوارش و باز کردم و اروم کشیدم.

قشنگ برو تاهش بیا تا منم برات بزنم منم قبول کردم کیره درازشو تا نصفش کردم فیلمهای سکسی ایرانی تو دهنم که بادستش سرمو نگه داشته بود نمیزاشت بیام بالا دوبار واسش عقب جلو کردم که بهش گفتم حالا نوبته توهه که یهو دیدم زیپشو کشید بالا رفت . من خیلی ناراحت شدم ولی هنو حشری بودم . دهنمو شستم رفتم سره کلاس چیزی هم بهش نگفتم . چند روز گذشت کاری بهم نداشتیم که یه روز فیلمهای سکسی ایرانی سره کلاس گارگاه رنگ امیزی معلم گفت برید با دراز رنگارو بیارید از پایین رفتیم رنگارو اوردیم کله سرتاپامون رنگی شده بود وسط زنگم بود ملعم گفت برید دستاتونو بشورید بیایید .دراز بعضی وقتا هی زیر چشمی نگام میکرد رفتیم تو دستشویی که گفت واسه اون موقعه معذرت خواهی کردم منم چیزی بهش نگفتم از پشت اومد بهم نزدیک شد منم چند باز پسش نزدم ولی خیلی خوشم اومده بود انگار عاشقش شده بودم . کیرمو از پشت هی میگرفت میمالید کیره خودشم کی از پشت میمالید به کونم منم خیلی حشری شده بودم دوباره باهم رفتیم تو دستشویی ته راهرو کیر همو گرفته بودیم تو دستمون میمالیدیم . یهو دیدم داره دستشو می یاره رو کمربندم بازش میکنه چون شلوارم پارچه ای بود سریع فیلمهای سکسی ایرانی از پام افتاد با اون یکی دستش دیدم کرده تو شرتم داره کونمو می ماله خیلی خوشم اومده بود چیزی نگفتم که گفت برگرد منم گفتم بعدش تو باید برگردی قبول کردم برگشتم دولا شدم صدا می یومد داره تف میزنه سره کیره اروم اورد بین پاهام منم خیلی فیلمهای سکسی ایرانی خوشم اومد چند بار بهم لاپایی زد هی تند ترش میکردم یهو جفترسینه هامو گرفت محکم فشار داد خیلی حال داد

فیلم سکس زن شهوتی با شوهرش

کرم نرم کننده پیدا کردم دادم بهش یزرشو مالید سره کیرش گذاشت فیلمهای سکسی ایرانی دره سوراخم یزره فشار میداد منم خیلی زیاد درد نداشتم ولی دردش خیلی هس خوبی داشت که با یه فشار سره کیرشو کرد تو کونم منم یزره دردم اومد ولی خودمو گرفتم اروم اروم کیرشو تا ته کردتوکونم یه چند ثانیه خودشو همین جوری‌انداخته بود روم تکون نمیخورد که شروع کرد اروم تلبه زدم منم دردم اومده بود اروم می یورد بیرون میکرد تو فیلمهای سکسی ایرانی خیلی حال میداد کیره منم از شق داشت میشکست . بدنش خیلی داغ بود تلبه رو سریع تر کرد منم هی دردم بیشتر کیره صورتی درازشو تا ته میکرد تو میکشید بیرون کونه من یزره هم مونداشت که بهش گفتم بسع دیگه گفت یزره دیگه محکم منو گرفته بود من کیرشو قشنگ تو وجوودم حس میکرم کیرشو یهو کشید بیرون انگار داشت ابش می فیلمهای سکسی ایرانی یومد شروع کرد تند تند واسه خوش جق زدن که ابشو ریخت رو کونم خیلی داغ بود ابش دوباره سریع تا کیرش نخوابیده بود کرد تو کونم این دفعه خیلی دردم اومد سریع پسش زدم .

فیلم سکس گی

داستان سکسی ایرانی سکس شهوانی شهوانی داستان داستان سکس شهوانی سایت شهوانی داستان سکسی شهوانی شهواني دانلود سکسی ایرانی شهوانی عکس سکس ایرانی

Mystery Tape: A XXX Parody
When Xander pops a mysterious blank VHS tape into his VCR, he gets an unsettling phone call from an unknown number. Seven seconds later, Romi, a horny dominatrix hell-bent on showing any of viewer of the tape who’s boss, emerges from the screen and demands Xander follow her every command.

Pornstars: Xander Corvus / Romi Rain

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *