سکس حشری دختران کمک در راه بزرگ می خواستم

سکس فیلم سوپر سوراخ کون حشری دختران

سکس Sex کایران لی و برندی لاو یک زوج شاخدار گاییدن هستند! آنها دوست دارند در تمام خانه خود گاییدن کنند، تنها مشکل این است که برندی اغلب آنقدر خسته است که نمی تواند به فاجعه بپردازد، زیرا او همیشه در حال تمیز کردن و نگهداری از خانه است. این زوج تصمیم می گیرند جنیس گریفیث سکسی و خوش اندام را استخدام کنند تا در حالی که آنها کثیف می شوند در اطراف خانه سکس حشری کمک کند – این تا زمانی است که او به سرگرمی ملحق شود و همه گاییدنی شوند! بازیگران پورن: برندی لاو / جانیس گریفیث / کایران لی.

صدای تق تق درب فلزی اتاق بیدارم کرد،ساعت نزدیک هفت بود،به زحمت چشمامو باز کردم،و با صدا خفه و خواب آلود گفتم،بله؟صدای پشت در صدای حمید بود!دیگه داشت شورشو در می آورد،با گلایه و صدای گرفته شده گفتم،برو پی کارت،حوصلتو ندارم!با اصرار که کار مهمی داره،میخواست بیاد تو اتاقم.مردد بودم لباسم مناسب نبود،اگه کاری میخواست بکنه چیکار باید میکردم؟ملافه رو دور حشری بدنم پیچیدم و کمی درو باز کردم و با اخم گفتم چیه؟با فشار درو به داخل هل داد و گفت من که همه جاتو دیدم،مسخره بازی در نیار بذار بیام تو!و داخل شد!ودربو بست و قفل کرد!!هاج و واج مونده بودم،کنار بخاری اتاق کمی دستاشو گرم کرد و گفت ببین محبوبه!من نمیخوام اذیتت کنم،اما خودت باعث شدی سکس حشری بهت دست بزنم!داشتم فکر میکردم چی بهش بگم که خودش ادامه داد-ببین شاید بگی من کارم غلطه واز این چیزا ولی من کاری باهات ندارم،من اونروز نباید اذیتت میکردم!درست،اما خودت مقصر بودی دیگه!حالا بیا یه کاری کن،تو که نمی ذاری من باتو کاری کنم!لاقل بذار من دوست دخترمو بیارم تو اتاقت!

فیلم سکس خانوم سفید و کون گنده

و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی سکس حشری …..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.

نیم ساعت طول کشید تا از گنگی و شوک در بیام! بعد که برا صبحانه پایین رفتم به زن عمو گفتم شاید امروز یه دوست قدیمی اومد پیشم!زن پارتی عمو اول کمی جا خورد،چون سابقه نداشت کسی برا دیدن من بیاد!گفت خوب ازش بخواه نهار بمونه!نه زن عمو،زود میره!چرا باید زود میرفت!؟سوالی که زن عمو نپرسید!حدود ساعت ده زنگ خونه زده شد!قلبم داشت کنده میشد،الان باید به بهترین شکل نمایش اجرا میکردم با عجله پله های فلزی رو پایین اومدم،تو حیاط که رسیدم در خونه باز شد،انگار همه چیز متوقف شده بود!و کارگردان هنوز فرمان شروع نمایش رو نداده،دروازه نیمه باز،من تو حیاط،پشت به در وردی خونه و روبرو سکس پارتی دروازه و احتمالا زن عمو در قاب در ورودی خونه!هرسه منتظر شروع فرمان سه،دو،یک!حرکت بودیم.

فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش سکس پارتی رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا  بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش سکس پارتی میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا سکس دختران این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت.

فیلم سکس با مغازه دار حشری

ملافه رو ازسرم برداشتم و بیرون سکس دختران اومدم،کل بدنم گُر گرفته بود!رو به نسیم کردم و گفتم میخوای بری؟با تعجب داشت نگاهم میکرد،با سر تایید کرد.بلند شدم،رو پام نبودم،پام می لرزید.بلند شدم،ریختن مایع بیشتر شد انگار آتشفشانی از مواد مذاب داشت از بدنم میریخت!نسیم انگار متوجه حالت مردد و دستپاچه من شده بود،دستمو گرفت و گفت یکم دراز بکش و دم گوشم گفت پریودی؟سرمو سکس دختران به نشونه نه تکون دادم،رو به حمید کرد و گفت یه لحظه روت رو بکن اونور!حمید با تعجب داشت نگاه میکرد،شونه ای به بالا انداخت و کمر به بالا رو به در شد.نسیم تو چشام زل زده بود،و به وسط پاهام نگاه کرد،ودستشو بین پاهام گذاشت،و کمی فشار داد،ناخوداگاه کمرمو به عقب بردم و چشمهایم رو بستم،دلم سکس دختران میخواست رو بدنم دست بکشه،دست دیگشو رو صورتم گذاشت و لب هاشو رو لبم گذاشت!چشمامو نیمه خمار باز کردم،و باهاش همراهی کردم!لبش طعم شکلات نعنایی میداد،بدمزه نبود!دستش رو زیر ساپورتم برد،و لبه های کس و شیارشو لمس کرد،رو پا بند نبودم،کامل رو پشت دراز کشیدم و نسیم رو خودم  سکس دختران کشیدم!و شروع به مکیدن لب بالاش شدم،مایع تو بدنم روانتر شده بود،نسیم دم گوشم گفت دلت میخواد بیام پیشت؟آروم و نجواگونه گفتم بیا،بدون اون!اشاره به حمید کردم!نسیم چشمکی به نشونه تایید حرفام زد و با صدای بلندتری گفت منو می رسونی بیرون؟از هم جداشدیم سکس دختران .حمید داشت نگاه میکرد،هنوزم نفهمیده بود چه اتفاقی افتاده!فقط با تعجب اینبار به هردومون نگاه میکرد!

أنجيلا وايت

سکس سخت سکس الکسیس تکزاس کون سفید سکس زوری خارجی فیلم سکسی مادر پسر سایت کیر تو کس سکس افغانی پشتو سکس زوری ایرانی سکس خشن ایرانی کلیپ سکس زوری

Help Wanted In A Big Way
Keiran Lee and Brandi Love are one fucking horny couple! They love to fuck all over their house, only problem is that Brandi is often too tired to fuck since she’s always cleaning and maintaining the upkeep of the house. The couple decide to hire the sexy, fit Janice Griffith to help around the house while they get dirty – that is until she joins the fun and everyone’s fucked!

Pornstars: Brandi Love / Janice Griffith / Keiran Lee

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *