سکس کون تکه ای از بهشت الاغ بزرگ

سکس کون کوس قلمبه‌ ای داره حاج خانوم عجب کوس قلمبه‌ ای داره

سکس کون سامیا دوارته و دوست ثروتمندش دوست دارند در شهر رانندگی کنند و افراد را با الاغ های بزرگشان مسخره کنند و خروس های کوچکشان را مسخره کنند. اما وقتی با نیک مورنو برخورد می‌کنند، او از شیطنت‌های دیوانه‌وارشان بی‌تفاوت می‌شود. خانم ها نمی توانند بفهمند چرا او اینقدر آرام است تا زمانی که شلوارش را رها کند سکس کون و نشان دهد که خروس بزرگی دارد! سامیا یک نگاهی به آن دیک می‌اندازد و می‌داند که باید آن را داشته باشد، بنابراین دوستش را رها می‌کند و شروع می‌کند به نیک یک بالش خوب و پرستش دیک را تا زمانی که بیدمشکش خیس شود. او را به سختی فاکس می کند، تمام خروس بزرگش را کام می کشد، و سپس آن دیک را در اعماق الاغش می گیرد تا یک تپش شدید مقعدی داشته باشد. در نهایت، او یک کام شات بزرگ از تمام صورتش با لبخند می گیرد!

بازیگران پورن: نیک مورنو / سامیا دوارته

فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید سکس کون و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس

بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم. سکس کونفاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو سکس ایرانی میخورد و اصلا طرف سکس کون کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟
فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن سکس کون حاج خانوم عجب کوس قلمبه‌ ای داره

سکس ۳ نفره با خانوم سفید هیکلی‌

سکس ۳ نفره با خانوم سفید هیکلی‌ سکس کون هایی داشتم.من کیرم دوباره سیخ شده بود!مهدیه برای دوستاش ماجرا رو توضیح داد.مهدیه و دوستاش فروزان و فتانه و سمیرا رو خوابوندن روی زمین!چون تعدادشون کمتر بود جرات نمیکردن کاری کنن و 3 تایی کف هال دراز کشیدن.آیدا و مهدیه و دوستاش همگی با هم شروع کردن با کف پاهاشون به خفه کردن سمیرا سکس کون و فروزان و فتانه!!!!من فقط صدایی که میشنیدم این بود:اوممممم………اوفففففف…………چه بوی عرق کف پایی……..اوففففف………بعد از 20 دقیقه آیدا و مهدیه و دوستاش به شکم خوابیدن و سمیرا و فروزان و فتانه شروع کردن به لیسیدن

شروع کردن با کف پاهاشون به خفه کردن سمیرا و فروزان و فتانه!!!!من فقط صدایی که میشنیدم این بود:اوممممم………اوفففففف…………چه بوی عرق کف پایی……..اوففففف………بعد از 20 دقیقه آیدا و مهدیه و دوستاش به شکم خوابیدن و سمیرا و فروزان و فتانه شروع کردن به لیسیدن و خوردن از کف پاهاشون!!!!آیدا همین طور که کف پاهاش توسط فروزان سکس کون خورده میشد با غرور گفت:فروزان از مزه سکس ایرانی عرق کف پاهام بگو.فروزان یه نگاه مظلومانه به آیدا کرد و گفت:شوره!!!!اوفففف…….حالم داره به هم میخوره!!!!!!
دوست مهدیه هم که فتانه داشت کف پاهاش رو مثل آبنیات میلیسید گفت:چه حسی داری وقتی از عرق کف پای سکس کون دختری میخوری که نمیشناسیش؟
فتانه گفت:خفه شو جنده!عرق کف پاهات مزه شکلات میده و شیرینه!!!!حس بدی ندارم!!!!

کلیپ سکس ۳ نفره گروهی با جنده پولی‌ سکس دختر حشری ایرانی‌ به اسم شهلا بکشون اینجا.هر کاری هم سکس دختر حشری ایرانی‌ به اسم شهلا

جودو کارن.دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا گفت فاطمه رو تنهایی بکشون سکس کون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه کار کنی؟سمیرا گفت میخوام با کف پاهامون صورتش رو له کنیم و با بوی کف پاهامون خفشون کنیم ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سمیرا میخواست این جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر

خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات سکس کون خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف پاهات.فاطمه خفه میشه بیچاره.آیدا گفت من دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات رو بکن توی سکس ایرانی کفش که بوش بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت پاهاشون رو توی کفش نگه داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد سکس کون روی

سکس شبانه زن و شوهر ایرانی حاج خانوم عجب

معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام سکس کون اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون سکس کون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد

کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش سکس کون ……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد سکس ایرانی صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا سکس کون پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت کوس و کون جفتش قلمبه و گندس رو روی دهن و بینی کوس و کون جفتش قلمبه و گندس

سکس انال

فیلم سکسی خارجی دانلود فیلم سکسی سکس باحال سارا جی سکسی قدیمی کون تپل سکس با خدمتکار کس تنگ سکس با معلم کس کردن سکس دختر سکس مقعدی

A Slice of Big Ass Heaven
Samia Duarte and her rich friend love to drive around town teasing dudes with their big asses and making fun of their small cocks. But when they run into Nick Moreno, he’s unphased by their crazy antics. The ladies can’t figure out why he’s so calm until he drops his pants, revealing that he’s got a huge cock! Samia takes one look at that dick and knows she’s got to have it, so she ditches her friend and starts to give Nick a nice blowjob, worshiping the dick until her pussy is dripping wet. She fucks him hard, cums all over his big cock, and then she takes that dick deep in her ass for an intense anal pounding. Finally, she takes a big cumshot all over her face with a smile!

Pornstars: Nick Moreno / Samia Duarte

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *