سکس کون بزرگ کوس مقعدی بوهمی

سکس کون بزرگ داغ کون ک

سکس کون بزرگ چری دویل یک درمانگر جنسی غیر متعارف است که برای اولین بار با دوست پسر دخترش، کایل میسون، ملاقات می کند. دختر چری از باز بودن مادر هیپی خود در مورد رابطه جنسی خجالت می‌کشد، و وقتی چری نمی‌تواند از سؤال کردن آنها در مورد رابطه جنسی خود دست بردارد، دخترش به شیشه شیر می‌زند تا ناراحتی او را غرق کند. با این حال، کایل از شنیدن نظرات چری در مورد اینکه سکس کون بزرگ یک رابطه سالم باید شامل چه مواردی باشد، که به نظر او بسیار گاییدن است، بدش نمی‌آید! در حالی که دخترش مقدار زیادی نوشیدنی دارد، چری متوجه می شود که کایل به اندازه کافی از دختر مغرور و بی ادبش رابطه جنسی نمی گیرد، و بنابراین او به کون خود خدمت می کند و به کایل این فرصت غیرقابل مقاومت را ارائه می دهد سکس کون بزرگ تا او را در تمام سوراخ هایش گاییدن کند! بازیگران پورن: چری دویل / کایل میسون.

با ولع هرچه تمام داشتم میخوردم اونم تمام تلاششو داشت میکرد که هم خودش هم من نهایت لذت رو ببریم ، با دستش موهامو نوازش میکرد و کیرشو محکم میکرد تو دهنم ، هر از گاهی هم یکی میزد سکس کون بزرگ تو گوشمو قربون صدقم میرفت هم مادر و گایید هم دختر و آب کیری کس

گاییدن کوس تنگ دنیا دختر ۲۱ ساله

زنگ زد سلام و احوال پرسی کردیمو خودشو معرفی کرد منم یه چند وقتی تنها بودم تقریبا یک سالی میشد با کسی هم سکس نداشتم سریع تحویلش گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که سکس کون بزرگ همدیگه رو ببینیم فرداش با ماشین رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم کلی عوض شده بود حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون گفتیم اون گفت که خواستگار اومده واسش و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی.

میکنم میکشمت تورو حرومزاده اینبار گوشی رو چنان کوبوند به دیوار که تیکه تیکه شد افتاد به جونه من بلند داد میزد حالا دیگه جنده بازی در میاری اره؟جنده خانوم این چندمیه ها؟دفعه چندمه زیر خواب سکس کون بزرگ میشی؟لعنت به عشق و احساسی که به تو داشتم تف به روت بیاد فرانک پرتم کرد گوشه اتاقو با تنفر بهم خیره شد کمربندشو باز کردو دوره دستاش پیچید انقدر کتکم زد که بی جون کناره اتاق افتادم یهو مامان دره اتاقو باز کردو اومد تو داد زد چیه چه خبره با دیدن من تو اون وقع زد سکس کون بزرگ به سرشو گفت خدا مرگم بده سینا چیکار کردی با بچم سینا پوز خندی زدو گفت خبر داری بچت چه گوهایی خورده رفته زیر خوابه شوهر خواهرش شده مامان با ناباوری نگام میکرد انگار دنبا رو سرش خراب سکس کون بزرگ شده با گریه رو بم گفت راست میگه فرانک؟داییت چی میگه؟نتونستم حرفی بزنم سین از اتاق بیرون زد مامان دنبالش دوید گفت کجا میری سینا؟اونم گفت میرم اون بی تاموسو بکشم زندش

استیل و قیافش فکر میکردم خوار کسه عجب چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه ، هی تو این فکر بودم که اینو چه جوری بکنمش که یه فکری به سرم سکس کون بزرگ زد گفتم یا جواب میده یا نمیده ، فرداش سریع بهش زنگ زدم و قرار سکس گذاشتم بعد از بعد از ظهر گفت بعد از اتمام کارم بیا دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین یک ساعتی بود دور زدیم خودم رفتم جای خلوت که کسی نباشه بعد بهش گفتم کی قراره ازدواج کنی گفت تا یه سکس کون بزرگ چند وقت دیگه ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم

فیلم زن سن بالا حشری

نمیزارم اون حرومزاده رو شک نداشتم کار دست خودش میده سینای کله خراب اما من مجبور سکس کون بزرگ بودم چشمامو بستمو کف اتاق خوابم برد قیافم شده بود مثل جنازه کبود و کتک خورده اما هیچکس نمیفهمید مجبور بودم سینا حتی یه کلمه باهام حرف نمیزد نگامم نمیکردفریبا از شوهرش جدا شد مامان محلم نمیداد انگار دنیا رو سرم خراب شده بود بدجوری نسخ سکس با سینا بودم دلم براش تنگ شده بود سکس کون بزرگ وقتی فهمیدم میخواد چند روزی بره مسافرت کاری و داره وسایلاشو جمع میکنه خیلی ناراحت شدم سینا زیادی حساس بود این اولین خیانتم بهش نبود من بار ها دور از چشم سینا با دوست پسرای مخفیم سکس میکردم و واقعا هم حال میداد اما اینبارشو فهمیدو بد وضعی واسم درست شد سینا قرار بود بره خواستم سکس کون بزرگ اخرین تلاشمو بکنم لباس خواب قرمز اتیشیمو پوشیدمو رفتم تو اتاقش روی تختش ولو بود مثل بچه ها خوابیده بود چقدر جذاب بود از این زاویه رفتم نشستم کنارش رو تخ و موهاشو نوازش کردم اروم چشماشو

فیلم گی پسر

فیلم شهوانی داستان های شهوانی داستانهای سکسی شهوانی فیلمهای سکسی ایرانی داستان سکسی ایرانی سکس شهوانی شهوانی داستان داستان سکس شهوانی سایت شهوانی داستان سکسی شهوانی

Bohemian Asspussy
Cherie Deville is an unconventional sex therapist who meets her daughter’s boyfriend, Kyle Mason, for the first time. Cherie’s daughter is embarrassed by how open her hippie mother is when it comes to talking about sex, and when Cherie can’t stop quizzing them about their sexual relationship, her daughter hits the bottle to drown her discomfort. Kyle, however, doesn’t mind hearing Cherie’s thoughts on what a healthy relationship should include, which, in her opinion is a lot of fucking! While her daughter has a few too many to drink, Cherie realizes that Kyle is not getting enough sex from her prude and rude daughter, and so she serves up her own ass and offers Kyle the irresistible opportunity to fuck her in all of her holes!

Pornstars: Cherie Deville / Kyle Mason

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *