سکس ژاپنی الاغ تنهای من را کامپانی نگه دار

سکس ژاپنی ساک زدن واسه مرد پشمالو

سکس ژاپنی ویکی چیس در اطراف لاله‌ها آویزان بود و منتظر بود تا کسی بیاید و با الاغ تنهایش همراهی کند. کاری برای انجام دادن ندارد، این ستاره پورن دارای انحنا، شیارهای پایینی به پا می کند و بعدازظهر دور می رقصد. جردن اش ظاهر می شود، و دیدن او که الاغش را تکان می دهد کافی است تا او بخواهد باسن پر آبدار لاتین خود را با خروس عظیمش به دو نیم کند سکس ژاپنی. بازیگران پورن: جردن اش / ویکی چیس.

درو باز كردم و بدون اينكه نگاش كنم رفتم يه گوشه نشستم… با كفش اومد تو، يه كم بهم سکس ژاپنی نزديك شد و نگاه هيزشو به سينه هام دوخت. با انزجار نگاش كردم و گفتم: كفشتو دربيار. يه نگاه به قالي هاي رنگ و رو رفته و بقيه جزئيات خونه انداخت، يه پوزخند زد و برگشت كفششو درآورد. رو مبل كنار من نشست، هنوز داشت به اندام كشيده ام نگاه ميكرد. برگشتم، نگاه آبيمو به سکس ژاپنی چشماش دوختم و گفتم: زودتر كارتو بكن، پاشو برو.

کلیپ سکسی‌ فیتیش ‌ایرانی

زمین!بعد با کف پاش کوبوند توی دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن!آیدا هم زیره پاهای سکس ژاپنی بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو!!!!!زنت رو داره میگایه تو جلو نمیایی؟گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ ربطی سکس ژاپنی نداره!آیدا گفت پس دیگه حق نداری توی اتاق بمونی.من هنوز کلی کار با این ها دارم!گفتم من دوست دارم توی اتاق بمونم و میمونم!آیدا گفت:هر غلطی دوست داری
بکن.یک روز گذشت و آیدا زنگ زده بود

کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا طول کشید و فاطمه و دخترش بیتا رو خفه کردن!در آخر آیدا بیتا رو به  سکس ژاپنی شکم خوابوند رو زمین و فاطمه رو برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!!!! سکس فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای سکس ژاپنی دختر خودش بو میکشید گفت:اوفففف……بیتا خاک بر سرت با این بوی پاهات……اومممم……اوفففف……..آیدا زد زیره خنده و گفت:بخور فاطمه

جلق زدن با فیلم سوپر ایرانی‌

نشستم کنارم نشست بغلم کرد خودم رفتم رو پاش نشستم از هم لب میگرفتیم و اونم نازم میکرد رفت سراغ گردنم و بوس میکرد و میلیسید مانتومو در اورد انداخت سکس ژاپنی کنار ی تاپ قزمز تنم بود دوبنده بود و چاک ممهام پیدا بود ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی تحریک میشم بیرون میزنه و سفت سفت میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با این صحنه رو برو رو شد با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و ممها افتاد بیرون با دستاش گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش یود ممه چپیمو با دو دست گرفت فشار داد تا فقط نوکش بالا باشه و کرد تو دهنش دقیقا عین الوچه داشت میخورد و میمکشید میسرخت سرش میگفت میخوام خوشگلش کنم سکس ژاپنی و منم اه و نالم بالا بود حسابی میکشیدش با دندون و فشارش میداد وقتی نگاش کردم کبوده کبود بود حالا نوبت ممه راستیم بود ک بغلم کرد بردم رو تختش سوتینمو کامل دراورد نشست کنار تخت با دوتا دستاش ممه راستمو گرفت همچینن میمکید ک پرسیدم مگه چیزی ازش میاد بیرون و سکس ژاپنی گاز میگرفت چ منم لذت میبردم سینه و باسن به شدت گنده من هیکل درشتی دارم اما چاق نیستم سینه ها و باسنم به شدت گنده و گردنی . و شکم ندارم . رون های سفید و پری دارم . که کیر هر نه نه قمری رو شق میکنه . اون روز صبحش به اپیلاسیون رفتم و بعد یه سکس ژاپنی حمام حسابی و کلی به خودم رسیدم . موهامو سشوآر کشیدم و دورم ریختم و یه دامن قرمز کوتاه و طوری که وقتی خم میشدم از پشت کس و کونم کاملا معلوم میشد . با یه تاپ قرمز که پشت نداشت و فقط با چند تا بند بهم بسته میشد . چون سینه های خیلی بزرگی هم دارم(سایز 85 – 90) فقط نوک سکس ژاپنی سینه هام دیده نبود. مخصوصا شورت هم نپوشیدم .

کون زن سکسی ژاپنی سكس قطري سکس برزیلی سکسی هلندی سیکسی افغانی کوس افغانی سوپر افغانی سیکس افغانی فیلم سکسی افغانی

neek flix

Keep My Lonely Ass Cumpany!
Vicki Chase’s been hanging around the hacienda, waiting for someone to come over and keep her lonely ass company. Nothing to do, this curvy porn star puts on some down-low grooves and dances the afternoon away. Jordan Ash shows up, and the sight of her shaking her ass is enough to make him want to split her juicy Latina butt in two with his massive cock.

Pornstars: Jordan Ash / Vicki Chase

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *