سکس لانا رودز آنال بالینگ ورزش

سکس لانا رودز سکس زیبای من و شبنم جون سوپر ایرانی

سکس لانا رودز انحنا دار در میانه تمرینات یوگا و تناسب اندام خود است که شامل استفاده اغوا کننده از توپ ورزشی تقویت شده با دیلدو می شود. ایده لانا در مورد سلامتی و تندرستی به وضوح حول محور لعنتی می چرخد، و آنال آبدار و روغنی و شلوار یوگا پاره او به او امکان دسترسی سریع به دیلدو تندرست خود را می دهد. اما بخشی از “Exercise Balling” بدون یک کیر سخت واقعی کامل نمی شود، سکس لانا رودز و Keiran آنجاست تا به لانا یادآوری کند که هیچ جایگزینی برای تپش واقعی مقعدی وجود ندارد. بازیگران پورن: کایران لی / لانا رودز.

خوشبختانه راست میگفتم و یه کاندوم پیدا کردم و گذاشتم رو کیر شایان جونم، اونم پاهام رو باز کرد و منم قلابشون کردم به پشتش سکس لانا رودز،کیرش رو بعد از چندبار مالوندن فرو کرد تو کسم،تو همون حالت هم لبشو اورد رو لبم و همزمان هم لب گرفت و تلمبه زد،وای که چه حالی میداد ،با دستام بغلش کردم و حسابی فشارش دادم،اونم با این کار شدت تلمبه زدنش رو بیشتر کرد و با شدت بیشتری به کارش ادامه داد،دوس نداشتم اصلا تموم بشه این لحظه ولی یهو شایان بدنش منقبض شد و یه اهی کشید.

سرعت تلمبه هاش کمتر شد و بالاخره افتاد روم،ارضا شده بود،کاندوم  فیلم سکسی الکسیس تگزاس رو دراورد و روی سکس لانا رودز تخت چند لحظه دراز کشید و بعد بلند شد و ماچم کرد و ازم تشکر کرد،منم گفتم قابلتو نداشت عزیزم،گفت هنوز تموم نشده و رفت سراغ کسم،دوباره شروع کرد به خوردن و اینبار زبونش رو میفرستاد تو و با چوچولم بازی میکرد،منم بالش رو گرفته بودم و گاز میزدم تا صدام شنیده نشه،اینقدر خورد و خورد تا اینکه منم ارضا شدم،اومد کنارم خوابید و گفت میشه یه بار دیگه بکنمت،کیرم دوباره راست شده،منم گفت همه اش مال خودته،کیرش رو اورد تو دهنم و منم دهنمو مثل غنچه کردم و اونم آروم عقب جلو میکرد،کیرش که حسابی راست شد،منو برگردوند و به حالت داگی استیل سکس لانا رودز گذاشت،اصلا نپرسید از کون دادم یا نه،انگار فهمیده بود قبلا دادم،یه انگشتش رو فرستاد تو کونم و کم کم که سوراخم بازتر شد،دوتا انگشت کرد تو کونم،بعدش یه توف انداخت روی سوراخ کونم، و کیرش فیلم سکسی الکسیس تگزاس رو آروم فرو کرد توش، سکس لانا رودز یه خورده دردم اومد ولی لذتش بیشتر از دردش بود،کم کم تلمبه زد و سرعتش رو بیشتر کرد،و بعد از چند دقیقه ابش اومد و خالی کرد تو کونم،همونجوری روم دراز کشید و قربون صدقه ام رفت.

آنال سکس توپ دختر ‌ایرانی

روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد سکس لانا رودز و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس سکس لانا رودز میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت

هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 سکس لانا رودز ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون سکس ایرانی کنه.آیدا خانم مطمعن باش جبران میکنم.آیدا و سمیرا هم گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور که بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت سکس لانا رودز و من اومدم بیرون و با هم نشستیم عکس ها و فیلم ها رو تماشا کردیمو میخندیدیم.نیم ساعتی گذشت

با دستم دکمه ی شلوارش رو باز کردم ،اونم با دستش شلوارش رو خواست بکشه پایین،منم کمکش کردم و شورتش رو هم سکس لانا رودز زدم کنار و کیرش رو گرفتم دستم،از مال شوهرم بزرگتر بود، محکم بوسیدمش و لبمو برداشتم از لبش و رفتم سراغ کیرش،حسابی مشغول شدم به خوردن کیرش و تخماش،تا اینکه دستش رو اورد روی سرم و گفت اینجوری بخوری زودی ابم میادا،بلند شدم و شلوارم رو دراوردم و با شورت و سوتین دراز کشیدم،اونم اومد روم فیلم سکسی الکسیس تگزاس ،اول لب گرفت،بعد گردنم رو بوسید و رفت سروقت سینه هام،سوتینم رو دراورد و مشغول خوردن شد،منم موهاش رو چنگ میزدم و حسابی لذت میبردم، بعد از یه مدت که فک کردم خیلی طولانی شد،اروم  سکس لانا رودز رفت پایین تر تا به گنج واقعیش دست پیدا کنه شرتم رو با دندونش کشید پایین و شروع کرد به خوردن،منم اه و ناله ام شروع شد،انگشت اشاره اش رو کرد تو دهنم،منم مثل یه پستونک شروع کردم به مکیدن، بعد که کسم رو حسابی خورد و اماده ی سکس لانا رودز عملیات کرد بهش گفتم یه لحظه وایسا،کنار تخت کیف مرجان رو دیدم، فیلم سکسی الکسیس تگزاسمطمئن بودم کاندوم داره تو کیفش.

سكس افغاني

سکس لانا سکس کردی سکس تنگ سکس اتفاقی کلیپ سکس دختر ایرانی کلیپ سکسی شهوانی کلیپ سکسی کوتاه کلیپ لز کلیپ کوتاه سکسی كليپ سكسي

Exercise Balling
Curvaceous Lana is in the midst of her yoga and fitness routine, which includes the seductive use of a dildo-enhanced exercise ball. Lana’s idea of health and wellness clearly revolves around fucking, and her juicy, oiled ass and ripped yoga pants give her ready access to her bouncy dildo. But a bit of “Exercise Balling” isn’t complete without an actual hard cock, and Keiran is there to remind Lana that there’s no substitute for a real anal pounding.

Pornstars: Keiran Lee / Lana Rhoades

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *