سکس فرانسوی فراری کوچولو

سکس فرانسوی میخوام کوسمو خیس کنی

سکس فرانسوی جسارت زیادی لازم است تا وارد خانه کسی شوید. رایلی از خانه اش فرار کرده است و چاره ای جز این ندارد که دزدکی دور بزند تا بتواند غذا بخورد. اما او در حال خوردن توت فرنگی های برندی لاو به شدت گرفتار می شود. چه شگفت‌آور خوشحال کننده است که MILF Brandi و همسرش نوازنده هستند، و تنها چیزی که آنها می‌خواهند این است که به رایلی در خانه سکس فرانسوی شاخدارش خوشامد بگویند. بازیگران پورن: بیل بیلی / برندی لاو / رایلی رید.

نگران جواب ندادنش بودم، خوابم برد و نزدیک ظهر که بیدار شدم دیدم مسیج داده من سکس فرانسوی خیلی یادم نیست دیشب چه اتفاقی بینمون افتاد، ولی کس خوری هر چی هم بود لطفاً فراموش کن و دیگه باهام تماس نگیر. از تعجب داشتم شاخ درمیاوردم. زنگ زدم، در دسترس نبود، مسیج دادم دلیوری نرسید. چک کردم دیدم از همه جا بلاکم کرده میدونستم داره دروغ میگه، میدونستم و مطمئن بودم لحظه لحظه‌ی دیشب سکس فرانسوی کس خوری یادشه با عصبانیت رفتم دستشویی، حلقه ارغوانی رژ لبش هنوز دور کیرم بود.

کلیپ گاییدن خانوم ‌ایرانی با کیر دراز

کیرم از وسط نصف بشه خلاصله بهش گفتم برگرده که کونشو هم ببینمو لمسش کنم وقتی برگشت با دیدن کون سفید و قنبل کونش نا خوداگاه سکس فرانسوی شروع کردم به خوردن کونش اصلا باور نمیکردم با همیچن کونی مواجه بشم کیرمو گذاشتم لای کونش و بهش اصرار کردم که اجازه بده از عقب بکنمش ولی عصبانی شد و نذاشت منم همینجوری لا پایی میکردمش بهش گفتم چند مین صبر سکس فرانسوی کنه تا من برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم صبر کن یه خورده بمالم

زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم سکس فرانسوی دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو یه خورده رفتم روش همینطور شروع کردم به مالیدن سینه هاش دستم رو از زیر تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم سکس فرانسوی هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که سکس ایرانی دیگه داشت از حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم
به خوردن لباش و گردنش سکس فرانسوی بعد اومدم سراغ سینه هاش

کوس دادن زن گوشتی و هیکلی‌ ایرانی‌

چشماش رو باز کرد و نگام کرد، چشمک زدم و ادامه دادم، سکس فرانسوی هیچی نگفت، حالا همزمان که داشتم تلمبه میزدم انگشتش هم میکردم و اونم آه میکشید و من رو چنگ میزد یهو احساس کس خوری کردم آبم داره میاد و گفتم بلند شو.جست زدم و ایستادم و اونم نشست لب تخت و کیرم رو گرفت تو دستش و چشمش رو بست و یهو آبم فروان کرد به صورتش چنان آهی کشیدم و چنان ناله سکس فرانسوی ای کرد آیناز که حقش بود فقط واسه این صحنه یه بار دیگه آبم بیاد. چنان لذتی بردم از که کمرم داشت تا میشد آبم سه بار پاشید بیرون و اونم کیر من تو دستش داشت میمالیدش به صورتش. یکی دو قطره هم ریخت رو زمین کیرم رو وقیحانه به لبهاش مالیدم و فشار دادم که با همون چشم بسته بهم فهموند سکس فرانسوی نمیخوره.

منم بردم پائین تر و مالیدم به سینه هاش کس خوری خدای من گرمای تنش که به کیرم میخورد و دوباره دلم میخواست فوران کنم بیرون سکس فرانسوی. بهم گفت دستمال بده. دستمال رو از روی میز کنار تخت بهش دادم و برداشت و صورتش رو تمیز کرد، روی موهاش هم ریخته بود و اونم یه مقدار تمیز کردیم ولی باید می‌رفت حموم. منم خودمو تمیز کردم و با چشم خمار نگاهم کرد یه لبخند و اشک همزمان تو چشماش بود گفتم اشک واسه چیه آیناز؟ گفت هیچی سکس فرانسوی بهش گفتم تو فوق العاده ای آیناز و این بهترین سکس عمرم بود. چشمک زد و صورتمو بوسید و گفت مرسی، تو هم خیلی خوب بودی بعد یه کس خوری نگاه به ساعت کرد ، گفت اوه اوه نزدیک ۲ شده برو الان بابا اینا میرسن، گفتم بابا بیشتر از یک ساعت وقت داریم تا برسن.

دلم نمی‌خواست برم ولی گفت خواهش میکنم برو. رفتیم تو پذیرایی پیرهنم رو برداشت داد دستم گفت بجمب، نه به اون بجمب‌های قبلی سکس فرانسوی نه به این لباسم رو پوشیدم و همینجور لخت جلو ایستاده بودم که برم. دوباره بغلش کردم، گفتم نکن دارن میان بوسیدمش گفتم ای بابا نترس آروم هلم داد طرف در عین خیالش نبود که لخت ایستاده جلوم پکر رفتم طرف در و بازم بوسیدمش. دستی به تنش کشیدم و گفت خواهش میکنم کس خوری زود برو لای در رو باز کرد و رفتم تو راهرو، و از لای در گفت برو برو بوس براش فرستادم و دیگه چاره ای نبود. باید میرفتم. سریع رفتم و بیست دقیقه ای رسیدم خونه و اس ام اس دادم تو بهترینی و این بهترین لحظاتم بود خیلی لحظه‌های بهتری هم با هم سکس فرانسوی می‌سازیم از این به بعد ولی جواب نداد. رفتم دستشویی که دیدم دور کیرم یه حلقه‌ی ارغوانی از رژ لبش مونده اوووف دوباره دلم خواست.

کس خوری

سکس ایتالیایی گبی کارتر کنزی ریوز رايلى ريد رایلی رید سایت همستر همستر سکس همستر کوس سکس کوس کون کوس تپل

The Little Runaway
It takes a lot of guts to break into someone’s house. Riley has run away from her house and has no choice but to sneak around so she can eat. But she gets caught red-handed eating Brandi Love’s strawberries. What a happy surprise that MILF Brandi and her husband are swingers, and all they want is to welcome Riley into her horny home.

Pornstars: Bill Bailey / Brandi Love / Riley Reid

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *